Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів з дисциплін:

Соціальна психологія” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

Психологія реклами” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

“Техніки розвитку комунікативної компетентності” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологія лідерства” для студентів 3 курсу спеціальності Психологія”

“Психологія насилля” для студентів 3 курсу спеціальності “Психологія”

Психологічне консультування для студентів 3 курсу спеціальності “Психологія”

“Основи психотерапії” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологія масової свідомості” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Пенітенціарна психологія” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

Психологія конфлікту” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Методологічні та теоретичні проблеми психології” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Політична психологія” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Теорії гендеру” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

Історична та культурна психологія для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Освітні, педагогічні науки”

Психологія” для студентів 1 1 курсу спеціальності “Філологія (англійська, німецька, французька )”

Психологія” для студентів 2 курсу спеціальності “Середня освіта (Вчитель географії та біології/вчитель географії та організатор краєзнавчо-туристичної роботи)”

“Психологія медіасередовища” для студентів 3 курсу спеціальності “Журналістика”

“Психологія “ для студентів 3 курсу спеціальності “Середня освіта (Біологія)

“Основи психоконсультування, корекції, терапії” для студентів 3 курсу спеціальності “Соціальна робота”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Середня освіта (Біологія)”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Філософія”