Навчально-методичні матеріали

Електронні хрестоматії з навчальних дисциплін

Доктор психол. наук, професор Заграй Л.Д.

1. Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики / Л.Д.Тодорів. – Місто-НВ”, Івано-Франівськ, 2004 р.

2. Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості / Л.Д.Тодорів // Методичні рекомендації до курсу. – Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, “Плай”, 2004 р.

3. Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей / Л.Д.Тодорів // Методичні рекомендації до курсу. – Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, “Плай”, 2005.

4. Белей М.Д. Основи психологічної діагностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодорів. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 296с.

5. Заграй Л. Д. Методологія і технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні рекомендації дл ястудентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Психологія» / Л.Д. Заграй. – Івано-Франківськ, 2015. – 60 с.

6. Заграй Л. Д. Теорії гендеру : гендерні дослідження у психології : Навчальний посібник. Івано-Фрнаківськ, 2018. 252 с.

7. Заграй Л. Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт : Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2018. 61 с.

Доктор психол. наук, професор Пілецька Л.С.

1. Пілецька Л. С. Психологія бізнесу: / Л. Пілецька. Довідково-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто- НВ, 2007. – 152 с.

2. ПІлецький В.С., Пілецька Л.С. Соціальна психологія. Довідково-методичний посібник: Місто НВ, 2005. – 128 с.

3. Пілецька Л. С. Психологічні основи професійної мобільності особистості : монографія / Л. С. Пілецька. – Луганськ : Вид-во «Ноулидж», 2013. – 346 с.

4. Психологічні технології управління персоналом /Л.Пілецька Начально – методичний посібник. Івано-Франківськ :В-во “Сімик”, 2015. – 132с.

5. Пілецька Л.С. Соціальна психологія /Л.Пілецька Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: В-во “Сімик”, 2015. – 143с.

 

Канд. психол. наук, доцент Вітюк Н.Р.

1. Вітюк Н.Р. Методичні рекомендації до вивчення курсу „Психологія конфлікту” для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Психологія” / Н.Р.Вітюк. – Івано Франківськ: Плай, 2005. – 46 с.

2. Вітюк Н.Р. Семінарські заняття з курсу „Соціальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 40 с.
3. Вітюк Н.Р. Психологія професійної комунікації: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 104 с.
4. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008 / Н.Р.Вітюк. –176 с.

5.Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2014. – 172 с. Вітюк Н.Р.
Навчальна практика: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ: МістоНВ,, 2015. – 44 с.

6. Вітюк Н. Р. Політична психологія : навчальний посібник. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 404 с.

7.Вітюк Н. Р. Політична психологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 196 с.

8. Вітюк Н. Р. Медіапсихологія : навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 112 с. 

9. Вітюк Н. Р. Навчальна програма дисципліни «Психологія реклами».  Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. 32 с.

Канд.психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

1. Федоришин Г.М., Гунда Г.В. Соціально-педагогічна діяльність студентів: Програма та методичні рекомендації з виробничої практики / Г.М. Федоришин. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2003. – 42 с.
2. Федоришин Г.М. Пенітенціарна психологія: Курс лекцій / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2004. – 104 с.

3. Федоришин Г.М. Психологія становлення особистості у батьківській сім’ї: Навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: „Місто НВ”, 2006. – 168 с.

4. Федоришин Г.М. Профілактика девіантної поведінки: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: „Місто НВ”, 2006. – 32 с.

5. Федоришин Г.М. Психологічні проблеми сімейного виховання : навчальний посібник /Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 224 с.

6. Федоришин Г.М., Лютак О.З Профілактика насильства в сімї та у шкільному середовищі :навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин, О.З Лютак. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 244 с.

7. Федоришин Г.М. Психологія девіантної поведінки : навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 92 с.

8. Заграй Л.Д., Федоришин Г.М. Методичні рекомендації до проведення виробничої (науково-педагогічної) практики магістрів спеціальності 053 «Психологія».  Івано-Франківськ, 2017. – 42 с.

Канд. психол. наук, доцент Когутяк Н.М.

1.  Когутяк Н.М. Психологія аутичної дитини : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 282 с.

2. Когутяк Н. М. Інклюзивна освіта дітей з розладами спектру аутизму як засіб профілактики їх соціальної дезадаптації Монографія / заг. ред. З.С. Карпенко; Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016, С. 142-152

3. Когутяк Н.М. «Прийми незвичне». Просвітницький посібник, гід по аутизму / Н.М. Когутяк. – Кишенів, 2017. – 14 с

Канд. психол. наук, доцент Гринчук О.І.

1. Гринчук О.І. Соціальна психологія: тестові завдання до курсу / О.І. Гринчук. ­ Івано-Франківськ: ТзОВ “Акорд”, 2008. ­ 56с.

2. Гринчук О.І. Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 0401 “Географія” / О.І.Гринчук . ­ Івано-Франківськ: В-во “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника, 2009. ­ 64с.

3. Гринчук О.І. Соціально-психологічний тренінг. Методичні розробки занять тренінгової групи / О.І.Гринчук. ­ Івано-Франківськ: В-Во “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2010. ­ 78с.

4. Гринчук О.І. Основи соціально-психологічного тренінгу: навчально-методичний посібник / О.І. Гринчук. – Івано-Франківськ: ПП СІМИК, 2015. – 132с.

5. Навчальна програма дисципліни “Соціальна психологія”/О.Гринчук – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2017. – 24с.

6. Гринчук О.І., Лютак О.З. Навчальна програма дисципліни «Практикум з прикладної соціальної психології». – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2018. 26 с.

7. Лютак О.З., Гринчук О.І., Навчальна програма дисципліни “Основи соціально-психологічного тренінгу”. – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2019. 26 с. (Протокол №6 від 26 грудня 2018р.)

8. Гринчук О., Назарійчук Н. Формування іміджу майбутнього психолога: програма психологічного тренінгу. Івано-Франківськ: СІМИК, 2020. 60с. (Протокол №13 від 18 червня 2020р.)

Канд. психол. наук, доцент Чуйко О.М.

1. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з психології управління (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»). – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

2.Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: Довідково-методичний посібник . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010.—216с.

3.Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу «Соціальна психологія» (для студентів спеціальностей «Психологія», «Релігієзнавство», «Філософія») . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 85с.

4. Чуйко О. Гуманістичні напрями у психології : навчально-методичний посібник/О.Чуйко//Гуманістичні напрями у психології : навчально-методичний посібник / Оксана Чуйко. – Івано-Франківськ: пп О. М. Голіней, 2017. – 82 с.

5. Чуйко О., Куравська Н. Гендер і кар’єра : навчальний посібник. /ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. 364с.

Канд.психол.наук, доцент Пілецький В.С.

1. Пілецький В.С. Навчально-методичні рекомендації з курсу “Політична психологія”(для студентів вищих навчальних закладів) /В.С.Пілецький. – Івано-Франківськ: ЯРИНА. – 2016 – 66с.

7-11-24