Вітюк Надія Романівна

 

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Спеціальність:практична психологія.

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів”(Рівненський державний гуманітарний університет, 2002р.).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія конфлікту, Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів, Психологія реклами, Техніки розвитку комунікативної компетентності, Медіапсихологія, Політична психологія.

Стажування:

1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра практичної психології, з 30.10.2018 р. по 03.12.2018 р. Тема стажування: Інноваційні освітні технології у викладанні психологічних дисциплін у вищій школі. Довідка № 102-33, видана 07.12.2018 р.

2. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, з 29.05.2019р. по 31.05.2019р. Навчальні тренінги з підвищення кваліфікації в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Сертифікат видано 31.05.2019 р.

3.Міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації)у формі самоосвіти. Тема: «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття» за програмою позитивного розвитку Lions Quest. ТОВ «Інститут соціально-емоційної освіти», Lions Club International Foundation (3.12.2021–4.12.2021 р.). Сертифікат №13905. 30 годин (1 кредит ECTS). Наказ №15 від 13.01.2022р.

4. Підвищення кваліфікації в рамках міжнародного проєкту «Драмова академія профілактики»(25.06.2019р.-11.09.2021р). Тема: «Прикладна драма як інструмент профілактики поведінкових девіацій». Організація «Da Radę» (Польща) при сприянні Польсько-Американського Фонду Свободи у рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», реалізація Фондом «Освіта для демократії».120 годин (4 кредити ECTS). Наказ № 94 від 18.02.2022р.

5. Комплексне підвищення кваліфікації загальним обсягом 74 години (2,5 кредити ECTS). Участь у міжнародних проєктах: 1) Інститут психічного здоров’я УКУ, спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї», Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, за ініціативи Міністерства освіти і науки України і за підтримки міжнародної організації «Americares», в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Тема: Навчальна програма для команди тренерів із впровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища. Включає 3 частини: «Резилієнтні вчителі», сертифікатDUA33W-CE000041 (19-20 жовтня 2022р., обсяг -14 годин, 0,5 кредиту ЄКТС); «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності», сертифікатLAP9KU- CE000081 (16-18 листопада 2022р., 14 годин, 0,5 кредиту ЄКТС); «Резилієнтні класи», сертифікат YYSL0E-CE000080 (23-25 листопада 2022 р., 14 годин, 0,5 кредиту ЄКТС). 2) Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, за підтримки благодійного фонду “Коло сім’ї”, міжнародних фундацій AMERICARES, NOVA UKRAINE та CHILDREN AND WAR FOUNDATION. Тема: Навчальна програма “Діти та війна: навчання технік зцілення”.  Сертифікат KD07RE-CE000396 (3-5 листопада 2022р., обсяг – 20 годин, 0,7 кредиту ЄКТС). 3) Breath-Body-Mind™ (Дихання-Тіло-Розум), Breath Body Mind Foundation (New York, USA), (31 серпня – 10 жовтня 2022р., 12 годин, 0,4 кредиту ЄКТС). Наказ №43 від 26.01.2023 р.

Наукові профілі:

Goodle Академія:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=bJRcXr0AAAAJ&hl=uk

ORCID  0000-0003-1317-8230

 1. Вітюк Н.Р. Психологія професійної комунікації: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-Франківськ: Плай, 2005. 104 с.
 2. Вітюк Н.Р. Вплив конфлікту на процес соціалізації підлітків. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ІХ, част.4. К., 2007. С.123-131.
 3. Вітюк Н.Р. Гендерні особливості поведінки учасників конфліктних ситуацій. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.  Вип.13. Ч.1. С. 73-83.
 4. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. 176 с.
 5. Вітюк Н.Р. Спілкування як сфера соціалізації дитини з особливими потребами. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009.  Вип.14.  Ч.2.  С. 123-132.
 6. Вітюк Н.Р. Психологічні умови конструктивної взаємодії учасників конфліктних ситуацій: християнсько орієнтований підхід. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України/ за ред. С.Д.Максименка. т.ХІІ, част. 3. К., 2010. С.81-91.
 7. Вітюк Н.Р. Конфліктостійкість як умова самореалізації особистості. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Вип.16. Ч.1. С. 104-112.
 8. Вітюк Н.Р. Шкільний булінг як різновид насильства: реалії сучасності. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. Вип.17. Ч.2. С. 66-77.
 9. Вітюк Н.Р. Прощення як механізм і критерій розв’язання міжособистісного конфлікту. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. Вип.18. Ч.2. С. 45-53.
 10. Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2014. 172 с.
 11. Вітюк Н.Р. Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. Вип.19. Ч.2. С.166-175.
 12. Вітюк Н. Р. Медіакомпетентність як умова інформаційно-психологічної безпеки особистості та суспільства // Матеріали круглого столу “Психологічна безпека особистості в умовах суспільно-політичної нестабільноті” (27 листопада 2014 р.). URL:   http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/5556
 13. Вітюк Н.Р. Кібербулінг як загроза психологічній безпеці особистості. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Філософські і психологічні науки”. 2015. Вип. 19.  С. 129-138.
 14. Вітюк Н.Р., Вітюк С.В. Політичні установки як чинник політичної активності студентської молоді. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016.  Вип.21.   С. 21-29 .
 15. Вітюк Н.Р. Політична психологія : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 404 с.
 16. Вітюк Н.Р.  Політична психологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 196 с.
 17. Вітюк Н. Р. Медіапсихологія : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 112 с.
 18. Вітюк Н.Р., Вітюк С.В. Особливості ставлення студентської молоді до тютютнопаління. Збірник наукових праць: Психологія.Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип.22. С.40-48.
 19. Вітюк Н., Вітюк С. Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип.23. С. 18-26.
 20. Вітюк Н. Р. Соціально-психологічні особливості електорального вибору. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія “Психологія». 2019. Вип. 22. С. 59-67.
 21. Вітюк Н. Р. Особливості дискурсу політичної пропаганди в умовах інфор­ма­ційно-психологічної війни. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 29-38.
 22. Вітюк Н.Р. Психологічна безпека освітнього середовища школи: сутність, діагностика, напрями оптимізації. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат : моногр. / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 480 с. С. 297-317. (1,4 др.арк) (Колективна монографія)
 23. Вітюк Н.Р. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія реклами». Івано-Франківськ: Симфонія форте. 2019. 52 с.