Навчальні плани

Освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія 2022

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ» за другим магістерським рівнем

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” за другим магістерським рівнем

Освітня програма “Психологія” 2021

Навчальний план “Психологія”2021

Навчальний план освітньо-професійної програми “Психологія”

Навчальний план освітньо-професійної програми “Організаційна психологія”

053 Психологія