Тематика магістерських робіт

Витяг

 з протоколу  № 4

засідання кафедри соціальної психології

від 4 листопада 2022 р.

СЛУХАЛИ: Про затвердження тем та наукових керівників магістерських і бакалаврських робіт.

 УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП “Психологія” ОКР Магістр І року навчання :

Денної форма навчання:

 1. Бойко Уляна Богданівна – «Особливості копінг-стратегій працівників з різним рівнем макіавеллізму». Науковий керівник – Вітюк Н.Р.
 2. Дубницька Юлія Василівна – «Медіаграмотність як чинник психологічної безпеки студентської молоді». Науковий керівник – Вітюк Н.Р.
 3. Стецій Володимир Володимирович – «Гендерні особливості резилієнтності студентської молоді в умовах війни». Науковий керівник – Вітюк Н.Р.
 4. Ключевська Юлія Василівна – «Гендерні особливості персонального іміджу майбутніх психологів». Науковий керівник – Гринчук О.І.
 5. Бончук Роман Олегович – «Архетип сексуальності як базис гармонії та краси в мистецькій парадигмі». Науковий керівник – Гринчук О.І.
 6. Петришин Богдан Володимирович – «Особистісна готовність до професійної діяльності як чинник стресостійкості майбутніх офіцерів». Науковий керівник – Гринчук О.І.
 7. Стецюк Анна Петрівна – «Психологічні чинники розвитку лідерських якостей студентів-психологів». Науковий керівник – Гоян І.М.
 8. Малімон Віталій Іванович«Соціально-психологічні чинники переживання самотності у юнацькому віці». Науковий керівник – Гоян І.М.
 9. Гудима Тарас Володимирович – «Психологічні особливості аперцептивних процесів самосприйняття у юності». Науковий керівник – Заграй Л.Д.
 10. Гутів Андрій Олегович. Вплив фізичної активності, алкоголю на мотивацію праці ІТ працівників. Науковий керівник – Заграй Л.Д.
 11. Людкевич Роберт Ігорович – «Розвиток творчого потенціалу в юнацькому віці засобами психодрами». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
 12. Олійник Артем Володимирович – «Емоційний інтелект як чинник адаптивності особистості періоду ранньої дорослості під час війни». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
 13. Кухтарук Мирослав Романович – «Депресивні стани як чинники трудової та соціальної дезадаптації лікарів-інтернів». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
 14. Леник Марія-Вікторія Михайлівна – “Психологічні особливості ставлення молоді до смерті в контексті війни”. Науковий керівник – Когутяк Н.М.
 15. Грабовський Олександр Миколайович – «Вплив мотивації досягнення на стиль управління в організації». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
 16. Ямполець Тарас Сергійович – «Психологічна самодопомога як засіб подолання особистісної кризи в юнацькому віці». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
 17. Соскова Єлизавета Юріївна – «Соціально-психологічна адаптація як чинник психологічного благополуччя внутрішньо-переміщених осіб». Науковий керівник – Чуйко О.М.
 18. Журавльов Станіслав Олексійович – «Ціннісні орієнтації як чинник психологічної готовності до професійної діяльності військовослужбовців». Науковий керівник – Чуйко О.М.
 19. Семенко Ірина Валеріївна – «Психологічний клімат сім’ї як чинник формування Я-концепції підлітків». Науковий керівник – Чуйко О.М.
 20. Щавінська Наталія Володимирівна – «Соціально-психологічні чинники командоутворення». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
 21. Слободянюк Ілона Валеріївна – «Вплив стратегій вирішення конфліктних ситуацій на побудову подружніх стосунків». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
 22. Росоха Ангеліна Василівна – «Вплив моделі сім’ї на переживання подружньої кризи». Науковий керівник – Пілецька Л. С.

Заочної форма навчання:

  1. Новоселюк Валентина Василівна – «Емоційний інтелект як чинник формування іміджу майбутнього психолога». Науковий керівник – Гринчук О.І.
  2. Дуранович Діана Ярославівна – «Гендерні особливості переживання психологічного благополуччя студентською молоддю в умовах війни». Науковий керівник – Гринчук О.І.
  3. Адамчук Інна Юріївна – «Резилієнтність як чинник формування психологічної готовності поліцейського до професійної діяльності» Науковий керівник – Гринчук О.І.
  4. Гринишин Юлія Михайлівна – «Вплив соціальних мереж на формування ціннісних орієнтацій працівників сфери обслуговування». Науковий керівник – Гринчук О.І.
  5. Мацьків Світлана Зіновіївна – «Психологічні умови подолання емоційного вигорання вчителів у сучасних умовах». Науковий керівник – Гоян І.М.
  6. Рішко Мар’яна Зеновіївна  – «Соціально-психологічні чинники розвитку життєстійкості підлітків в умовах війни». Науковий керівник – Гоян І.М.
  7. Стадільна Яна Едуардівна – «Особливості травматичного досвіду осіб, які перебували в окупації». Науковий керівник – Заграй Л.Д
  8. Кісільчук Яна Василівна – «Особливості роботи із соціальними когніціями ІТ-спеціалістів засобами гештальттерапії». Науковий керівник – Заграй Л.Д.
  9. Когут Вікторія Ігорівна – «Особливості психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації внутрішньо переміщених дітей молодшого шкільного віку». Науковий керівник – Паркулаб О.Г.
  10. Колотило Ірина Іванівна – “Психологічні засоби стимулювання інтелектуального розвитку дітей”. Науковий керівник – Паркулаб О.Г.
  11. Батюженко Аліса Русланівна – «Гендерні особливості співзалежних стосунків у зрілому віці». Науковий керівник – Пілецький В.С.
  12. Бендер Мирослава Іванівна – «Соціально-психологічні чинники самореалізації студентської молоді». Науковий керівник – Пілецький В.С.
  13. Буртник Вікторія Романівна  – “Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера в осіб періоду ранньої дорослості”. Науковий керівник – Пілецький В.С.
  14. Бойків Марія Дмитрівна –«Психологічні особливості умотивованості студентів до волонтерської діяльності» . Науковий керівник – Пілецький В.С
  15. Бендер Анжела Орестівна – «Психологічні засоби подолання тривожності у дітей молодшого шкільного віку». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  16. Кубашок Надія Іванівна   – «Вплив емоційного вигорання матері на взаємостосунки у сім’ї».  Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  17. Семенишин Віта Богданівна – «Самооцінка як чинник успішності навчальної діяльності підлітків». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  18. Беньковська Христина Романівна – «Вплив емоційної залежності на міжособистісні стосунки у парі». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  19. Кушецька Христина Володимирівна – «Самоприйняття як чинник самореалізації жінки». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  20. Магмет Ірина Богданівна – «Психологічні засоби підвищення трудової мотивації працівників комунального підприємства». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  21. Макеєва Яніна Володимирівна – «Психологічні засоби корекції ПТСР у дошкільників». Науковий керівник – Сметаняк В.І.
  22. Андрусів Любомир Зіновійович – «Особливості емоційних зв’язків подружжя в умовах воєнного стану». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  23. Колеснікова Ангеліна Олександрівна –  «Гендерні особливості резильєнтності студенської молоді”. Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  24. Петрейко Наталія Тарасівна – «Вплив батьківської сім’ї на стратегії реалізації батьківства».  Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  25. Малиш Орест Ярославович – «Вплив екзистенційної кризи на життєстійкість особистості періоду середньої дорослості». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  26. Процак Анна-Марія Володимирівна – «Вплив дитячої травми на “образ Я” особистості раннього дорослого віку». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  27. Рибак Руслана Русланівна – «Формування психологічної стійкості мідл-менеджерів в компаніях». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  28. Стефурак Юлія Ростиславівна – «Формування психологічної стійкості мідл-менеджерів в компаніях». Науковий керівник – Федоришин Г.М.
  29. Шимон Марія Петрівна – «Вплив гендерної ідентичності на формування професійного самовизначення підлітків». Науковий керівник – Чуйко О.М.
  30. Настуняк Мар’яна Василівна – «Гендерні особливості переживання самотності у підлітковому віці». Науковий керівник – Чуйко О.М.
  31. Махлай Степан Михайлович – «Перфекціонізм як чинник професійного вигорання особистості». Науковий керівник – Чуйко О.М.
  32. Шкатуляк Олена Михайлівна – «Гендерні особливості формування ціннісних орієнтацій підлітків в умовах війни». Науковий керівник – Чуйко О.М.
  33. Тарас Марія Василівна –«Вплив стилю управління класного керівника на особливості проходження вікової кризи юнаків» . Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  34. Яремчук Інна Ігорівна – «Вплив ціннісних орієнтацій на формування “Я-концепції” в юнацькому віці». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  35. Яремчук Людмила Романівна – «Вплив вікової кризи на міжособистісні стосунки підлітків». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  36. Вербіцька Тетяна Василівна – «Соціально-психологічні чинники подолання тривожності дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  37. Шулепа Ярослава Володимирівна – «Вплив соціальної реклами на відповідальність студентської молоді». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  38. Ратич Галина Богданівна  –«Психологічні особливості стресостійкості в онкохворих підлітків» . Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  39. Дорошенко Олена Володимирівна – «Психологічна резильєнтність як чинник формування ментального здоров’я юристів в умовах війни». Науковий керівник – Пілецька Л. С.
  40. Видрак Юлія Василівна – «Психологічні особливості подружніх конфліктів працівників органів внутрішніх справ»– Науковий керівник – Яремчук В. В.
  41. Жмуринська Марія Андріївна – «Вплив рівня домагань на здатність працювати в команді». – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  42. Вальнюк Христина Ігорівна – «Професійна підготовка майбутніх вчителів до взаємодії у середовищі навчального закладу» – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  43. Калитчук Юлія Михайлівна – «Гендерні особливості подружніх конфліктів» – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  44. Огнєва Оксана Михайлівна – «Вплив особистісної зрілості на психологічне благополуччя подружжя» – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  45. Філатова Діана Дмитрівна – «Копінг стратегії соціально-психологічної адаптації демобілізованих військовослужбовців» – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  46. Шевченко Тетяна Петрівна – «Психологічна готовність жінок до материнства в умовах війни» – Науковий керівник – Яремчук В. В.
  47. Ковальчук Маріанна – «Соціально-психологічні чинники професійної підготовки майбутнього психолога», науковий керівник – д. психолог. наук, проф. Пілецька Л.С.
  48. Озьмінська Руслана Михайлівна – «Вплив стилю міжособистісних взаємин на психологічне насилля в сім’ї» – Науковий керівник – Яремчук В. В.

Витяг

 з протоколу  № 2

засідання кафедри соціальної психології

від 15 вересня 2021 р.

СЛУХАЛИ: Про затвердження тем та наукових керівників магістерських і бакалаврських робіт.

 УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП “Психологія” ОКР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Никифорук Аліна Степанівна

Гендерно-психологічні особливості кібербулінгу серед старшокласників Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

 1. Нестерук Марія Богданівна

Стиль життя як чинник соціально-психологічної адаптації військовослужбовців ЗСУ  Науковий керівник: Пілецька Л.С.

 1. Бегмет Олег Віталійович

Вплив мотивації досягнення успіху на прокрастинацію студентів Науковий керівник: Сметаняк В.І.

 1. Нестерова Арина Дмитрівна

Психологічні особливості емоційної залежності і співзалежності особистості та стратегії їх подолання Науковий керівник: Гасюк М.Б.

 1. Заболотна Вікторія Богданівна

Психологічні особливості гендерної толерантності студентів ЗВО

Науковий керівник: Куравська Н.В.

 1. Мельник Оксана Михайлівна

Здоровий спосіб життя як чинник психологічного благополуччя студентів ЗВО Науковий керівник: Куравська Н.В.

 1. Волочій Тетяна Вікторівна

Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників Науковий керівник: Чуйко О.М.

8. Понайда Діана Петрівна

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами ігрових

Технологій  Науковий керівник: Гоян І.М.

9. Хольвінська Діана Миколаївна

Задоволеність  подружніми стосунками як чинник професійної самореалізації жінок  Науковий керівник: Чуйко О.М.

 2. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Організаційна психологія» ОКР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Боринь Світлана Михайлівна

Вплив мотивації досягнення на схильність до ризику в малому бізнесі Науковий керівник: Пілецька Л.С.

 1. Пінькевич Василь Степанович

Музикотерапія як чинник регуляції професійного стресу працівників соціономічних професій  Науковий керівник: Пілецька Л.С.

 1. Винник Роксолана Василівна

Вплив інтернет-залежності на вибір стратегій міжособистісної взаємодії студентської молоді Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

 

Витяг з протоколу № 3

засідання кафедри соціальної психології

факультету психології

 від 19 жовтня 2021 р.

СЛУХАЛИ: Про затвердження тем та наукових керівників магістерських і бакалаврських робіт.

УХВАЛИЛИ:

І. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових

керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання (1 етап вступу):

1. Габорак В. В. – «Самооцінка як чинник схильності підлітків до агресивної поведінки». Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

 1. Гавриш Л. В. – «Організаційна лояльність як чинник мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери». Науковий керівник: Чуйко О.М.
 2. Духніч Б. Я. – «Вплив гендерних стереотипів на вибір шлюбного партнера в пізньому юнацькому віці». Науковий керівник: Куравська Н.В.
 3. Євченко І. Г. – «Психологічні особливості розвитку критичного мислення молодших школярів». Науковий керівник: Пілецька Л.С.
 4. Когут М. Я. – «Психологічний аналіз професійної діяльності жінок-режисерок (на прикладі досвіду польсько-українського кінематографа)». Науковий керівник: Пілецька Л.С.
 5. Лащик П. І. – «Вплив інформаційних технологій на соціалізацію студентської молоді». Науковий керівник: Гоян І.М.
 6. Липінській С. Б. – «Ціннісні орієнтири подружжя як чинник психологічного благополуччя сім’ї». Науковий керівник: Пілецький В.С.
 7. Лисак М. Р. – «Гендерні особливості толерантності у студентів». Науковий керівник: Федоришин Г.М.
 8. Михайлюк І. Б. – «Вплив батьківських установок на вибір жінкою шлюбного партнера». Науковий керівник: Федоришин Г.М.
 9. Перцович І. І. – «Вплив сім’ї на формування соціально дезадаптованої поведінки підлітків». Науковий керівник: Куравська Н.В.
 10. Тягур Т. В. – «Псих­олінгвістичні особли­вості ефективної пед­агогічної взаємодії». Науковий керівник: Сметаняк В.І.
 11. Цібій І. М. – «Комунікативна компетентність як складова професійної майстерності педагога». Науковий керівник: Паркулаб О.Г.
 12. Шмид В. – «Вплив стилю управління на мотивацію професійної діяльності працівників сфери торгівлі». Науковий керівник: Гоян І.М.
 13. Юрченко В. М. – «Вплив гендерних стереотипів у дітей середнього шкільного віку на взаємодію у шкільному колективі». Науковий керівник: Пілецький В.С.

ІІ. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року денної форми навчання (ІІ етап) :

1. Андрійків О. В. – «Емоційний інтелект як чинник психологічного благополуччя педагогів в системі інклюзивної освіти». Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

ІІІ. Затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання (ІІ етап) :

1. Сем’ян Ю. С. – «Соціально-психологічні чинники мотивації досягнення успіху  спортсменів-єдиноборців». Науковий керівник: Сметаняк В.І.

2.Николюк С. М. – «Вплив кризи середнього віку жінок на шлюбно-сімейні відносини». Науковий керівник: Сметаняк В.І.

3.Новак В. В. – «Вплив гендерно-рольового конфлікту жінок на шлюбно-сімейні відносини». Науковий керівник: Сметаняк В.І.

4.Троценко О. Я. – «Гендерні особливості мотивації вивчення іноземної мови студентами ЗВО». Науковий керівник: Куравська Н.В.

5.Шовгенюк У. М. – «Вплив тривожності на емоційно-ціннісне ставлення до навчання студентів ЗВО». Науковий керівник: Куравська Н.В.

6.Сурело Д. В. – «Гендерна толерантність як чинник соціально-психологічної безпеки студентів ЗВО». Науковий керівник: Куравська Н.В.

7.Туз М. А. – «Вплив особистісних характеристик на вибір механізмів его-захисту студентами ЗВО». Науковий керівник: Куравська Н.В.

8.Гук С. Б. – «Вплив батьківських установок на розвиток емоційного інтелекту підлітків». Науковий керівник: Федоришин Г.М.

9.Калимон А. С. – «Психологічні прийоми подолання страхів і тривожності у осіб з панічними атаками». Науковий керівник: Федоришин Г.М.

10.Крошна Х. В. – «Гендерні особливості професійного вигорання працівників прокуратури». Науковий керівник: Гринчук О.І.

11.Комарницька І. Я. – «Дефіцит міжособистісних стосунків як чинник кризи індентичності у підлітковому віці». Науковий керівник: Гринчук О.І.

12.Гук В. Б. – «Вплив подружньо-сімейних відносин на самореалізацію особистості віку ранньої дорослості». Науковий керівник: Чуйко О.М.

13.Гудзь О. М. – «Уявлення про успіх як чинник формування кар‘єрних орієнтацій студентів коледжу». Науковий керівник: Чуйко О.М.

14.Галюк Р. В. – «Особливості соціально-психологічної адаптації семінаристів до умов навчання у духовній семінарії». Науковий керівник: Чуйко О.М.

15.Білак А. В. – «Гендерні особливості професійної самореалізації випускників ЗВО». Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

16.Біленчук Р. В. – «Вплив стилю сімейного виховання на формування життєвих перспектив студентської молоді». Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

17.Воробець Г. Л. – «Емоційний інтелект як чинник конфліктостійкості майбутніх психологів». Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

18.Ленюк М. М. – «Вплив стилю батьківського виховання на формування «Я – концепції» дітей молодшого шкільного віку». Науковий керівник: Пілецький В.С.

19.Матвєєва Н. Б. – «Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера». Науковий керівник: Пілецький В.С.

Тематика магістерських робіт
для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2020-2021 н.р.

Затверджено на засіданні
кафедри соціальної психології,
протокол № 2 від 22.09.2020

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.:

 1. Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників.
 2. Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентської молоді.
 3. Вплив емоційного інтелекту на схильність до віктимної поведінки жінок.
 4. Сімейні настанови як чинник кар’єрних орієнтацій сучасної молоді.
 5. Шлюбно-сімейні відносини як чинник професійної самореалізації жінок.
 6. Задоволеність шлюбом як чинник самореалізації особливтості: гендерний аспект.
 7. Корпоративна культура організації як чинник професійної самореалізації працівників.
 8. Імідж копманії як чинник мотивації діяльності працівників.
 9. Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах дистанційної діяльності.

Науковий керівник: професор Пілецька Л. С.:

 1. Соціально-психологічні чинники соціального благополуччя студентської молоді.
 2. Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді.
 3. Психологічне здоров’я працівників освітніх організацій під час пандемії.
 4. Вплив організаційної лояльності на задоволеність працею персоналу організацій.
 5. Вплив пандемії на кар’єрні орієнтації студентської молоді.
 6. Психологічний аналіз копінг-стратегій працівників освітніх організацій.
 7. Емоційний інтелект як чинник ефективної комунікації працівників бізнес-організацій.
 8. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості.
 9. Психологічні ознаки професійного стресу в рієлторів
 10. Психологічна готовність менеджера до майбутньої діяльності.
 11. Мотивація досягнення в управлінській діяльності керівника.
 12. Вивчення та аналіз складових організаційної культури.
 13. Формування soft skills працівника.
 14. Мотиваційний профіль посад в організації та його аналіз.
 15. Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами.

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.:

 1. Вплив соціальної перцепції на професійний відбір працівників ІТ-сфери.
 2. Комунікативна компетентність як чинник професійної придатності працівників патрульної поліції України.
 3. Особливості толерантності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 4. Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 5. Чинники професійного вигорання працівників пенітенціарних закладів України.
 6. Мотиваційний ресурс як чинник досягнення професійного успіху в діяльності психолога (педагога, медика, юриста і т.д.).
 7. Психологічні чинники професійної деформації юристів.
 8. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ЗВО.
 9. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях.
 10. Вольова саморегуляція як чинник психологічної безпеки особистості в умовах юридичної діяльності.

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Гендерні особливості булінгу у підлітковому середовищі.
 2. Медіаграмотність як чинник соціальної компетентності студентської молоді.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера.
 2. Вплив ситуації вимушеної соціальної ізоляції на психологічне та соціальне благополуччя студентської молоді.
 3. Психологічні особливості адаптації студентів першого курсу до навчальної діяльності в умовах вимушеної соціальної ізоляції.
 4. Вплив паніки на споживчу поведінку молоді.
 5. Гендерні та психологічні чинники мотивації до спортивної діяльності.

Витяг

з протокол № 3

засідання кафедри соціальної психології

факультету психології

 від 15 жовтня 2020 р. 

СЛУХАЛИ: про затвердження тем магістерських робіт з спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійними програмами “Психологія”, “Організаційна психологія”.

УХВАЛИЛИ: Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Дем’янець Роксолані Романівні – «Спосіб життя як чинник суїцидальної поведінки молоді». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 2. Джаган Христині Богданівні – «Вплив соціальних мереж Internet на ціннісно-смислову сферу сучасних підлітків». Науковий керівник – проф. Гоян І. М.
 3. Мельник Аллі Петрівні– «Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників». Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.
 4. Мельник Наталії Дмитрівні – «Вплив гендерних стереотипів на переживання кризи ранньої дорослості». Науковий керівник – доц. Іванцев Л.І.
 5. Молодецькій Анастасії Вікторівні – «Гендерні особливості булінгу у підлітковому середовищі». Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.
 6. Нестерик Діані Олександрівні – «Вплив рольових очікувань на особливості сімейного спілкування подружжя». Науковий керівник – проф. Пілецька Л. С.
 7. Олійник Діані Володимирівні – «Вплив адаптивного карантину на психічне здоров’я студентів». Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.
 8. Рогатинській Юлії Дмитрівній – «Комунікативна компетентність як чинник професійної придатності працівників патрульної поліції України». Науковий керівник – доц. Куравська Н. В.
 9. Федорів Марії Іванівні – «Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентської молоді.». Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.
 10. Шпет Яні Вячеславівні – «Психологічні засоби профілактки професійного вигорання практичних психологів». Науковий керівник – доц. Паркулаб О. Г.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Гаклик Яні Олександрівні – «Гендерні особливості переживання кризи середини життя». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 2. Гумен Андрію Володимировичу – «Християнські цінності як чинник щасливого подружнього життя». Науковий керівник – доц. Сметаняк В.І.
 3. Добрянській Марії Петрівні – «Персональний імідж як чинник самоефективності військовослужбовців». Науковий керівник – доц. Гринчук О.І.
 4. Дячун Роксолані Ігорівні – «Уявлення студентів про маніпуляції як чинник конструювання їхнього життєвого досвіду». Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.
 5. Жукові Вірі Сергіївні – «Аксіопсихологічні чинники життєпроєктування працівників сфери обслуговування». Науковий керівник – проф. Карпенко З.С.
 6. Ігнатенко Вікторії Олексіївні – «Гендерні особливості формування образу майбутнього шлюбного партнера». Науковий керівник – доц. Федоришин Г.М.
 7. Ільєві Оксані Валеріївні – «Ціннісно-мотиваційні детермінанти нетрудової міграції українців у сучасних умовах». Науковий керівник – проф. Гоян І.М.
 8. Качмар Наталії Ігорівні – «Дискурс ввічливості як чинник розвитку психологічної рефлексії студентів у процесі вивчення іноземної мови». Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.
 9. Кузь Роксолані Богданівні – «Медіаграмотність як чинник соціальної компетентності студентської молоді». Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.
 10. Кухарській Тетяні Танасіївні – «Арт-терапевтичні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів». Науковий керівник – доц. Паркулаб О.Г.
 11. Лосяк Надії Іванівні– «Вплив особливостей сімейної взаємодії на внутрішню картину здоров’я дітей молодшого шкільного віку». Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.
 12. Мануляк Юлії Миколаївній – «Психологічні особливості розвитку духовності дітей дошкільного віку в умовах гри». Науковий керівник – проф. Климишин О.І.
 13. Медзин Христині Миколаївній – «Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 14. Мохаммад Тимуру Аріфовичу – «Гендерні особливості проєктування життєвих досягнень студентів-психологів». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.
 15. П’яста Олегу Ігоровичу – «Гендерні особливості мотиваційної сфери важкоатлетів». Науковий керівник – доц. Федоришин Г.М.
 16. Парцей Мар’яні Володимирівні – «Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної ідентичності». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.
 17. Парцей Мар’яні Ярославівні – «Вплив професійної реалізації жінки на її самооцінку». Науковий керівник – доц. Когутяк Н.М.
 18. Савка Христині Володимирівні – «Вплив емоційного інтелекту на схильність до віктимної поведінки жінок». Науковий керівник – доц. Чуйко О.М.
 19. Сливка Андріані Юріївні – «Особливості толерантності студентів з різними видами гендерної ідентичності». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Організаційна психологія» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Лагойді Марії Петрівні – «Соціально-психологічні особливості іміджу навчального закладу в уявленнях студентів». Науковий керівник – доц. Гринчук О.І.
 2. Малеш Інні Русланівні – «Вплив соціальної перцепції на професійний відбір працівників ІТ-сфери». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.
 3. Павлів Оксані Богданівні – «Емоційний інтелект працівників ІТ- сфери як чинник ефективної професійної діяльності». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.
 4. Попадюк Ользі Дмитрівні – «Вплив задоволеності шлюбом на проєктування карєрних досягнень працівників сфери бізнесу». Науковий керівник – проф. Пілецька Л.С.
 5. Симовоник Сніжані Ярославівні – «Психологічні чинники розвитку мотивації досягнення працівників ІТ-сфери». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Організаційна психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Ткачук Світлані Василівні – «Соціально-психологічні чинники розвитку корпоративної культури організації в умовах дистанційної трудової діяльності». Науковий керівник – проф. Гоян І.М.

Тематика магістерських робіт 2019-2020 н.р.

 1. Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів
 2. Медіація як метод вирішення конфліктів у роботі медичних працівників дитячої лікарні
 3. Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами
 4. Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків
 5. Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха
 6. Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій
 7. Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці
 8. Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів
 9. Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді
 10. Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів
 11. Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера
 12. Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді
 13. Методи психологічної реабілітації підлітків з нейроциркуляторною  дистонією
 14. Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці
 15. Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)
 16. Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів
 17. Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля
 18. Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді
 19. Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі
 20. Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості
 21. Поезія як засіб духовної трансформації особистості
 22. Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ
 23. Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів
 24. Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді
 25. Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості

Тематика магістерських робіт 2018-2019 н.р.

 1. Соціокультурні чинники розвитку невербальної комунікації дошкільників.
 2. Гендерні особливості схильності до віктимної поведінки у студентів ВНЗ.
 3. Особливості медіавпливу на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді.
 4. Особливості духовно-психологічної реабілітації учасників АТО.
 5. Вплив ціннісних орієнтацій на формування гендерної толерантності студентської молоді.
 6. Ціннісні детермінанти конфліктних партнерських взаємин.
 7. Психологічні особливості впливу образотворчого мистецтва на психоемоційний стан в юнацькому віці.
 8. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді».
 9. Розвиток моральних настанов вихованців соціально-психологічного реабілітаційного центру.
 10. Вплив фрустрації на емоційне вигорання медичного персоналу.
 11. Дефіцит сімейної системи як чинник інфантильної поведінки студентської молоді.
 12. Гендерні особливості прояву творчих здібностей в юнацькому віці.
 13. Вплив копінг-стратегій на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби.
 14. Професійні цінності у структурі смисло-життєвих орієнтацій студентської молоді.
 15. Психологічні особливості формування самоефективності менеджерів.
 16. Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів. Гендерні особливості способів прийняття рішень у менеджерів ІТ-сфери.
 17. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та корпоративної культури персоналу організації.
 18. Імідж психолога як чинник його самоактуалізації.
 19. Вплив мотивації досягнення на кар’єрні орієнтації майбутніх менеджерів організацції.
 20. Вплив корпоративної культури організації на мотивацію досягнень працівників.
 21. Психологічне обгрунтування педагогічної системи Марії Монтессорі.
 22. Психологічні особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоспівчуття у студентів.
 23. Освітні технології психологічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 24. Тривожність як чинник міжособистісної взаємодії осіб юнацького віку.
 25. Особливості емоційної компетентності обдарованого підлітка.
 26. Толерантність до невизначеності у осіб з різнем рівнем самоставлення.
 27. Вплив змісту реклами на формування дітей: засоби і механізми психологічного впливу.
 28. Особливості уявлень про гендерну рівність у військовослужбовців.
 29. Вплив емоційної компетентності на розв’язання педагогічних конфліктів працівників освіти.
 30. Розвиток саморегуляції у процесі навчальної діяльності школярів.

   Витяг    

з протоколу  № 3

засідання кафедри соціальної психології

та психології розвитку

від  17 жовтня 2019 р.

СЛУХАЛИ: про затвердження тем магістерських робіт з спеціальності “Психологія” за освітньо-професійною програмою “Психологія” (денна форма).

УХВАЛИЛИ: просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацією «Соціальна психологія: Гендерні студії» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Вовчук Богдан Володимирович

Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів

Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.

 1. Герасимів Христина-Вікторія Тарасівна

«Медіація як метод вирішення конфліктів  у роботі медичних працівників дитячої лікарні»

Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.

 1. Готич Вікторія Олександрівна

«Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами»

Науковий керівник  – проф. Заграй Л.Д.

 1. Гулий Петро Геннадійович

«Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків»

Науковий керівник  – проф. Пілецька Л.С.

 1. Дворська Марія Степанівна

«Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха»

Науковий керівник – доц. Лютак О.З.

 1. Кондрат Валентина Михайлівна

“Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій”

Науковий керівник  – доц. Паркулаб О.Г.

 1. Луців Світлана Ігорівна

«Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці»

Науковий керівник  – доц. Гринчук О І

 1. Мартинюк Ольга Зіновіївна

«Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів»

Науковий керівник – проф. Москалець В. П.

 1. Семерюк Наталія Володимирівна

«Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді»

Науковий керівник  – проф. Пілецька Л.С.

 1. Срібняк Каріна Сергіївна

«Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів»

Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.

 1. Стефанко Романія Романівна

«Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера»

Науковий керівник  – доц. Федоришин Г.М.

 1. Шлапак Валентина Сергіївна

«Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді»

Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.

 1. Рубан Олена Юрівна

«Методи психологічної реабілітації підлітків з  нейроциркуляторною  дистонією»

Науковий керівник  – доц. Кулеша-Любінець М М

 1. Чолій Ростислав Ярославович

«Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці»

Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацією «Соціальна психологія: Гендерні студії» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Вовчук Ігор Володимирович

«Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)»

Науковий керівник – доц. Сметаняк В. І.

 1. Екало Альона Василівна

“Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів”

Науковий керівник – Паркулаб О. Г.

 1. Звончук Лілія Павлівна

«Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля»

Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.

 1. Іванів Галина Ярославівна

«Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді»

Науковий керівник – доц. Гринчук О. І.

 1. Лащик Наталія Богданівна

«Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі»

Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С. Д.

 1. Остап’як Наталія Володимирівна

«Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості»

Науковий керівник – доц. Паркулаб О. Г.

 1. Павлов Руслан Євгенович

«Поезія як засіб духовної трансформації особистості»

Науковий керівник – проф. Карпенко З. С.

 1. Пінчук І. А.

“Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ”.

Науковий керівник – Куравська Н.В.

 1. Пронь Леся Михайлівна

«Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів»

Науковий керівник – Чуйко О.М.

 1. Тимофійчук Марина Василівна

«Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді»

Науковий керівник – доц. Вітюк Н. Р.

 1. Чегіль Марія Володимирівна

«Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості»

Науковий керівник – доц. Лютак О. З.