Практика

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

Робоча програма Виробничої практики ОП “Психологія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Силабус Виробничої практики ОП “Психологія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ  МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ) 4 КУРС. СХЕМА НАПИСАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ