Програмові вимоги до іспитів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  до  комплексного атестаційного іспиту (другого магістерського рівня ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

2022\2023 н.р.)

Програмові вимоги до ЕК (комплексний) 2021 для студентів денної та заочної форми ОР “Бакалавр”

Програмові вимоги до комплексного атестаційного іспиту (для магістрів ОП «Психологія», 2 курс) 2021/2022 рік

Програмові вимоги до ЕК дисциплін вільного вибору кафедри соціальної психології та психології розвитку (2019/2020)

Програмові вимоги до кандидатського іспиту з вікової та педагогічної психології

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології ” КОМПЛЕКСНИЙ ” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Соціальна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Клінічна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Соціальна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”  (2018-2019 н.р.)