Пілецька Любомира Сидорівна

 

доктор психологічних наук,

професор, завідувач кафедри соціальної психології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 Освіта: Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 1996р. спеціальність – «Російська мова і література та психологія»,кваліфікація-Вчитель російської мови і літератури та практичний психолог а також спеціальність- «Німецька мова», кваліфікація – вчитель німецької мови.

Науковий ступінь: доктор психологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності” (2000).

Тема докторської дисертації: “Соціально-психологічні основи професійної мобільності особистості” (2014).

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія бізнесу, Організаційна психологія, Військова психологія, Професійна психологія здоров’я, Психологія мас та спільнот

Стажування:

1. Університет імені Рене Декарта та Університет імені Дені Дідро (Франція); сертифікат № 003614 Тема: «Психологічне здоров’я особистості»,18.08.2019 р.

2. Університет імені Рене Декарта та Університет імені Дені Дідро (Франція); сертифікат № 003636 Тема: «Профілактика здорового способу життя», 27.09.2019 р.

 

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0002-4011-6433

Goodle Академія: https://scholar.google.com/citations?user=4kPiFHIAAAAJ&hl=uk

 

 1. Authority as a factor of formation of a leader’s personality and life position. Popovych, I, Kononenko, O., Kononenko, A., Stynska, V., Kravets, N., Piletska, L.&Blynova, O (2020). Research of the Relationship between Existential Anxiety and the Sense of Personality’s Existence. Revista Inclusiones Vol: 7 num Especial, 41-59.
 2. The research of the mental states of expecting a victory in men minifootball teams Popovych, I., Blynova, O., Bokshan, H., (…), Piletska, L., Berbentsev, V. 2019 Journal of Physical Education and Sport.
 3. Zavatskyi, V. Yu., Piletska, L.S., Zavatska, N. Ye., Semenov, O.S., Blyskun, O.O., Blynova, O., Ye. Yaremchuk, V.V.&Popovych, I.S. (2020). Systemic Rehabilitation of Student Youth with Post-Traumetic Stress Disorders  under Conditions of  the Armed Conflict in Eastern Ukraine.  Revista  ESPACIOS, Vol. 41(№6). Page 20.
 4. Popovych, I., Zhigarenko, I., Losiyevska, O., Dovbenko, S., Kashyrina, Ye., Shevchenko, R. & Piletska, L. (2020). Research of Achievement Motivation’s Impact on the Career Orientations of Future Managers of Organization. Revista Inclusiones, Vol: 7 num Especial, 247-263.
 5. І.А. Бурлакова, H.О. Євдокимова, О.А. Агарков, І.А. Шрамко, Л.С. Пілецька, О.В. Шевяков, Я.А. Cлавська, О.В. Бабатенко, Т.В. Кондес. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності. К. : Видавничий дім «Кондор», 2020. навч.-методич. посіб. 276 с.
 6. Piletska Lyubomyra. Social and psychological fеatures of the personality’s professional mobility in the conditions of а crisis // Збірник наукових праць: психологія. Вип. 21. Івано-Франківськ: пп О.М.Голіней, 2016. С. 91-98.
 7. Пілецька Л. С. Професійна мобільність як основа професійного зростання особистості / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний,та соціальний виміри» 25-26 грудня 2017 р., Сєвєродонецьк, 2017. С.95-97.
 8. Piletska L., Wawak T. Professional mobility of student’s youth Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University http://jpnu.pu.if.ua Vol. 4, No. 1 (2017). 34-41.
 9. Пілецька Л. С. Аналіз проявів емоційного вигорання в практиці працівників банківської служби // Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 22-23 лютого 2018 р. Суми, 2018. С.68-72.
 10. Пілецька Л. С. Емоційне вигорання в сімї як чинник неконструктивних життєвих стратегій подружжя // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (46), Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2018. С. 224-231.
 11. Пілецька Л. С. Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 3 (46), Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2018, С. 231-240. 12.14
 12. Пілецька Л., Смирнова О. Соціально-психологічний аспект впливу обіймів на емоційну сферу людини. Вісник Прикарпатського університету // Філософські і психологічні науки. Серія «Психологія», Вип. 22, Івано-Франківськ,2019, С. 45-51.
 13. Пілецька Л., Когут Ю. Соціально-психологічні особливості саморегуляції підлітків Вісник Прикарпатського університету // Філософські і психологічні науки. Серія «Психологія», Вип. 22, Івано-Франківськ, 2019, С. 87-90.
 14. Пілецька Л., Петричук М. Соціально-психологічні особливості девіантної поведінки підлітків // Філософські і психологічні науки. Серія «Психологія», Вип. 22, Івано-Франківськ, 2019, С. 91-95.
 15. Liubomyra Piletska,Vitaliia Dobrovolska Axiological Orientation as a Formation Factor of Gender Tolerance in Student-Age Population // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” (Vol.6, №1, 2019), Р. 113-120.