Інформація про Освітньо-професійну програму “Психологія”

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОП “ПСИХОЛОГІЯ”

Акредитована магістерська програма «Психологія» спрямована на підготовку фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері психології та пропонує широкі можливості професійної самореалізації.

Освітня програма розроблена та пройшла апробацію за європейським стандартом у межах проекту  ЄС Еразмус + КА2 «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»  561785-EPP-1-2015-1-LTEPPKA2-CBHEJP (http://gestproject.eu/”), що допоможе реалізувати випускнику професійні компетентності з урахуванням гендерних особливостей особистості та суспільства, а також надання психологічної допомоги особам у складних життєвих ситуаціях.

Магістерська освітня програма «Психологія» пропонується для тих, хто хоче поглибити свої знання з психології (оскільки дозволяє розвинути компетентності, отримані під час навчання на бакалавраті з психології), а також для тих, хто вперше вирішує опанувати професію психолога (оскільки змістовно розкриває усі функції діяльності психолога).

Навчання поєднує академічну та практичну складову – опирається на класичні та новітні теорії психології, а також передбачає засвоєння знань та формування професійних компетентностей через виконання практичних завдань, проведення практичних занять на базах практики та долучення провідних психологів-практиків різних сфер діяльності (сімейний, організаційний, військовий, психологи із сфери освіти та спеціальних установ – виконання покарань, поліції).

Під час навчання студенти мають змогу корегувати свою траєкторію навчання та обирати той напрям, який їх найбільше цікавить (завдяки широкому спектру дисциплін вільного вибору та різноманітній тематиці магістерських досліджень), включаючи психологічну проблематику у сфері освіти, здоров’я, бізнесу та управління персоналом, силових структур, медіа та ін.

Виробнича практика спрямована на реалізацію функції психолога у різних сферах діяльності.

Професійні права випускників ОП «Психологія» другого (магістерського) рівня освіти

ОП «Психологія» – акредитована магістерська програма, яка пропонує широкі можливості працевлаштування та професійного зросту: виконання функцій психолога в освітніх закладах, органах державної влади, силових і спеціальних структурах України (правоохоронних органах, військових структурах, системі виконання покарань, ДСНС тощо), соціальних службах, державних, громадських, приватних організаціях, консультативних пунктах, соціально-психологічних реабілітаційних центрах, ЗМІ, дослідницьких установах; приватна психологічна практика.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

Єдиний вступний іспит з іноземної мови ЄВІ (для бакалаврів, магістрів, спеціалістів) або Вступний іспит з іноземної мови в університеті (для магістрів, спеціалістів на контрактну форму навчання).

Фаховий іспит “Психологія” – тестування.

Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Детальніше про Освітньо-професійну програму за покликанням: https://cutt.ly/pvhv1dD.

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування з Психології для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 053 Психологія освітньо-професійна програма «Психологія»

Вступ до магістратури: коротка інструкція: переглянути

Контактний номер телефону відбіркової комісії Факультету психології: +38 (096) 64 12 131.

E-mail: vstup_ff@pnu.edu.ua

 

Сайт університету: https://pnu.edu.ua/

Сайт приймальної комісії ПНУ: https://admission.pnu.edu.ua/

Наша сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/KSocps

Наша сторінка у Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_socialnoi_psyhology/?hl=ru