Яремчук Віталія Василівна

 

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Спеціальність “Психологія”, кваліфікація “Психолог. Викладач” (2004- 2009)

Тернопільський національний університету за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер-економіст» факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки  (2010-2011)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2014)

Тема кандидатської дисертації: “Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків” (2014)

Вчене звання: доцент (2020)

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія, Судово-психологічна експертиза, Соціальна психологія, Психологічна безпека особистості, Соціально-психологічні теорії впливу на особистість та групу.

Стажування:

1.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Сертифікат №ПК02070714-001745-21. “Соціальне прогнозування та проєктування у соціальній роботі та сфері зайнятості”. 30.12.2021р. 6 кредитів (180 годин) (ухвала Вченої ради ПНУ протокол № 04 від 11 квітня 2022 року).

2.Університет імені Рене Декарта та університет імені Дені Дідро (Париж,Франція).Сертифікати №003475, №003619. Тема: “Система охорони здоров’я за кордоном. Організація охорони здоров’я Франції. Вища медична освіта Франції. Діяльність закладу охорони здоров’я. практикум зі спеціалізації”. 7 липня 2019 р., 18 серпня 2019 р. 144 години.

3.Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща). Cертифікат SZFL-002710 Тема «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience», 22-28.05.2023. 180 годин (6 кредитів ECTS) .

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0001-6726-3647

ORSID: 0000-0002-0760-3598

Goodle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zTifs24AAAAJ

 

1.Vitalii I. Bocheliuk, Nikita S. Panov, Liybomyra S. Piletska, Vitaliia V. Yaremchuk, Alla S. Borysiuk. Authority as a factor of formation of a leader’s personality and life position. ASIA LIFE SCIENCES Supplement 21(1): 445-461, 2019 The Asian International Journal of Life Sciences.

2.Popovych, I., Halian, O., Bokhonkova, Yu., Serbin, Iy., Buhaiova, N., Blyskun, O. & Yaremchuk, V. (2020). Research of the Motivational Mental States of Future Bachelors of the Faculty of Physical Education and Sports in the Educational Process, Revista Inclusiones, ІSSN 0719-4706 – Vol: 7 num 4,159-178.

3.Zavatskyi, V. Yu., Piletska, L.S., Zavatska, N. Ye., Semenov, O.S., Blyskun, O.O., Blynova, O., Ye. Yaremchuk, V.V.&Popovych, I.S. (2020). Systemic Rehabilitation of Student Youth with Post-Traumetic Stress Disorders under Conditions of the Armed Conflict in Eastern Ukraine. Revista ESPACIOS, Vol. 41(№6). Page 20.

4.Яремчук В. В. Готовність до самоосвіти майбутніх соціальних педагогів. Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Київ : Вид-во Прінт Квік, 2019. – № 1 (48). С. 279-289.

5.Яремчук В. В. Психологічні аспекти порушення харчової поведінки у жінок»: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Київ : Вид-во Прінт Квік, 2020. – № 3 (53).Том 1 С.

6.. Яремчук В. В. Гендерна толерантність особистості в кризових умовах. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Київ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 2023. – № 1 (60). С. 39-53. DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654.

7.Яремчук В. В.Вплив тривожності на переконання та емоційно-ціннісне ставлення особистості до навчання . Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Київ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 2023. – № 2 (61). С. 5-18. DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654.

8.Яремчук В. В. Конфліктна поведінка неповнолітніх з неповних сімей: гендерні аспекти. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Київ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 2023. – № 3 (63). Том 1. С. 5-18. DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654.

9.Інтерактивні технології в роботі соціального педагога: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / В. В. Яремчук / – Івано-Франківськ : «Сімик», 2019. – 254 с.

10.Практична психологія на допомогу соціальному педагогу: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / В. В. Яремчук / – Івано-Франківськ : «Сімик», 2019. – 205 с.

ТЕКСТ