Захист виробничої практики студентів другого освітнього рівня «Магістр» ОП «Психологія»

9 травня відбувся захист виробничої практики магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності «Психологія» ОП «Психологія». Згідно навчального плану виробничу практику студенти проходять у другому та третьому семестрах з відривом від навчання (всього 360 год./12 кредитів ЄКТС).

Присутні здобувачі, викладачі кафедри соціальної психології, запрошені стейкхолдери заслухали звіти практикантів, виступили з відгуками, характеристиками практикантів, пропозиціями щодо завдань програми практики.

Психолог «Центру Життєстійкості» БО «КАРІТАС» Світлана Мор зауважила про високий рівень підготовки магістрів, ініціативність та відповідальність. Практикантів залучали до групової роботи з внутрішньо переміщеними особами, піклувальниками, дітьми з особливими освітніми потребами. Практичний психолог Надвірнянського ліцею №1 ім.В’ячеслава Чорновола Зореслава Головатюк відзначила про особливості проходження магістрами практики в освітній установі і дала відмінну характеристику практикантам. Практичний психолог ліцею №23 ім. Романа Гурика Наталія Гутовська зазначила, що в освітній установі магістри мають можливість відшліфовувати компетенції як з дітьми, так і з батьками, вчителями. Так, на запит педагогічного колективу ліцею проведено тренінг, присвячений темі особливостей спілкування з військовими. Психологи Першого добровольчого хірургічного шпиталю, що в м. Івано-Франківськ,  Анна Галущак, Олена Дудзенко також дали високу оцінку практикантам, які мали унікальну можливість провести індивідуальні консультації для лікарів та тренінги з військовими. Практичні психологи організацій, де проходила практика магістрів, здійснювали супервізійну й консультативну підтримку практикантів, запросили до подальшої співпраці не лише у межах виробничої практики, а й у проєктах, які реалізують.

Пропозиції стосувалися кількості годин індивідуальних консультацій, розширення баз брактики та уведення творчого завдання профорієнтаційного характеру з метою розвитку здатності організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології. У підсумку завідувач кафедри соціальної психології професор Любомира Пілецька, гарант ОП «Психологія» доцент Оксана Чуйко, факультетський керівник практики доцент Галина Федоришин, доцент Олександра Гринчук відзначили про слушність пропозицій та їх врахування в оновленні ОП «Психологія», зауважили, що кожен зі студентів продемонстрував  відповідальність, сумлінність та прагнення до вдосконалення,  і висловили подяку студентам і керівникам-методистам установ, на базі яких проходила практика.

Бажаємо магістрам успіху в реалізації здобутих практичних результатів практики!

https://ksp.pnu.edu.ua/