Попередній захист магістерських робіт

5 грудня 2023 року відбулась конференція- захист науково-дослідної практики та попередній захист магістерських робіт студентів 2 курсу ОП «Психологія». Під час захисту виступили наукові керівники та студенти про стан готовності магістерських робі до захисту,  розглянуто результати перевірки відповідності дипломних робіт вимогам академічної доброчесності. Подальша робота відбувалась у тісній взаємодії наукового керівника, рецензента та магістранта, де останній представляв результати свого магістерського дослідження, заслуховувались пропозиції та зауваження рецензента.

За результатами попереднього захисту визначено, що всі магістерські роботи виконані на належному науково-методичному рівні, відповідають вимогам до такого виду робіт та допущені до захисту.