Звітна конференція за результатами виробничої практики студентів 4 курсу ОР Бакалавр денної форм навчання спеціальності «Психологія».

Звітна конференція за результатами виробничої практики студентів 4 курсу ОР Бакалавр денної форм навчання спеціальності «Психологія». На нараді поділилися своїми успіхами, очікуваннями і враженнями від отриманого досвіду, здобутими компетенціями, рекомендаціями щодо удосконалення програми практики практиканти. Базами практик були Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Державна установа «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12» , а також наші постійні стейкхолдери БО «КАРІТАС», ГО «ДОМ 48.24», ТОВ Йоло корпорейшн, Ліцей №23 імені Романа Гурика та ін.
Виробнича практика є обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми бакалаврів, який спрямований на поглиблення та закріплення практичних знань, отриманих у процесі навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок, досвіду самостійної діяльності як психолога. Розвиток професійних умінь діяльності психолога відбувався шляхом залучення студентів до виконання різних форм індивідуальної та групової роботи на базах практики. Було враховано усі можливості і баз практик, і здобувачів задля якісного і своєчасного виконання поставлених завдань.
На зустрічі були присутніми і давали відгуки про роботу практикантів керівники-методисти, зокрема заступник декана факультету психології Оксана Федик, асистент кафедри психології розвитку Марія Дзюбинська та факультетський керівник практики Олександра Гринчук.
Факультетський керівник практики, доцент кафедри соціальної психології Олександра Гринчук наголосила, що в процесі захисту виробничої практики студенти показали високий рівень фахової підготовки та залученості в професію психолога . І студенти, і викладачі вкотре мали можливість пересвідчитися, що проходження виробничої практики – це важливий етап у професійному становленні майбутнього психолога.