Вітаємо студентів магістерської ОП «Психологія» із успішними захистами магістерських робіт та завершенням магістратури!

18 -23 грудня відбулись захисти магістерських робіт студентів спеціальності «Психологія», ОП «Психологія» заочної та денної форм навчання. На запити сьогодення зростає кількість спеціалістів-психологів – цього року маємо 52 випускники заочної та 17 – денної форм навчання. На захистах були представлені актуальні психологічні дослідження, зокрема проблеми гендерної психології, шлюбного-сімейних відносин, медіакомпетентності, формування психологічного благополуччя та резилієнтності особистості, ставлення до смерті в умовах війни, розвитку творчого потенціалу, лідерських якостей, психологічних аспектів професійної підготовки військовослужбовців, розвитку мотивації досягнень, подолання тривожності серед школярів, соціально-психологічної адаптації ВПО, проблеми самотності, особливостей перебування в окупації, ставлення до смерті та ін.
Бажаємо нашим випускникам успіхів та професійної самореалізації!