Знайомство із арт-терапевтичною технікою «Колаж»

У межах вивчення дисциплін «Основи психологічного тренінгу»  спеціальність Середня освіта. Історія (СОІ-21, СОІ-22) та «Соціальна психологія» спеціальність Психологія (ПС-12), з доцентом Олександрою Гринчук (Кафедра соціальної психології) студенти знайомились із арт-терапевтичною технікою «Колаж». Дана техніка сприяє формуванню позитивної установки на творчу діяльність, підвищує самооцінку, знижує психічну напругу, а також допомагає розвитку прогностичного мислення, уяви та візуалізаціі бажань. Темою колажування студенти обрали створення «Карти бажань», яку виконували у різних формах: груповій та індивідуальній. Створення «Карти бажань» викликало у студентів багато позитивних емоцій, розмірковувань, цікавих образів, сприяло згуртуванню груп, створенню сприятливої атмосфери, розкутості, звільненню від тривожних відчуттів.

По завершенню роботи над створенням колажів, групи вчились трактувати ключові елементи даної техніки: вибір основи, процес створення, впорядкованість елементів та характер їх розташування, заповнення порожнеч, «діагональ розвитку» та ін.

Результати нашого навчання у фото звіті!