Конференція за результатами виробничої практики магістрів ОП «Психологія» заочної форми навчання

Відбулася звітна конференція за результатами виробничої практики магістрів заочної форм навчання спеціальності «Психологія» ОП «Психологія».  На нараді доповідали та поділилися своїми успіхами, очікуваннями і враженнями від отриманого досвіду, здобутими компетенціями, рекомендаціями щодо удосконалення програми практики магістри-практиканти. Базами практик були БО «КАРІТАС», Перший добровольчий медичний шпиталь, ТОВ «СП ДЕВЕЛОПЕР», ТОВ “Центр Томалогії” (м.Київ), кафедра соціальної психології Прикарпатського національного університету, а також окремі навчальні заклади Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей.

Виробнича  практика є обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми магістрів,  який  спрямований  на  поглиблення  та закріплення практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання,  набуття  і  вдосконалення  практичних  навичок, досвіду самостійної діяльності як психолога. Розвиток професійних умінь діяльності психолога відбувався шляхом залучення магістрів до виконання різних форм індивідуальної та групової роботи в організації. Особливістю практики було те, що вона проходила у військовий час  в офлайнрежимі, було враховано усі можливості і баз практик, і здобувачів задля якісного і своєчасного виконання поставлених завдань практики.

На зустрічі були присутні керівники-методисти, зокрема проф. Любомира Пілецька, доценти Надія Вітюк, Владислав Сметаняк, Олександра Гринчук, Владислав Сметаняк, Віталія Яремчук, стейкхолдери, зокрема старший психолог з ОД (особливих доручень) Головного управління національної поліції в Івано- Франківській області Олена Вітер, психолог БО «Карітас» Орест Малиш, HR Першого добровольчого медичного шпиталю Тетяна Танасів, гарант ОП «Психологія» Оксана Чуйко, факультетський керівник практики Галина Федоришин.

Олена Вітер зауважила про цьогорічні виклики проходження студентами практики, про унікальність ситуації та можливість працювати як з поліцейськими, так і з уразливими категоріями населення України.

Про високий професіоналізм і відданість професії практикантів, про форми роботи, до яких залучали магістрів, про напрями діяльності Першого добровольчого медичного шпиталю розповіла HR, спеціаліст з командоутворення, організаційний психолог, випускниця бакалаврату факультету психології Тетяна Танасів.

Гарант магістерської програми, доцент Оксана Чуйко відзначила, що всі впоралися з поставленими завданнями.

Факультетський керівник практики, доцентка кафедри соціальної психології Галина Федоришин наголосила, що в процесі захисту виробничої практики студенти показали високий рівень фахової підготовки, продемонстрували ґрунтовні звіти та чудові результати своєї плідної праці.

Представники баз практик та студенти відмітили зрозумілість та актуальність завдань, запропонованих кафедрою для проходження виробничої практики у 2 семестрі, відповідність їх професійній підготовці магістрів-психологів, чіткість опису та критеріїв оцінювання. Також звернено увагу, що завдання практики розроблені відповідно до уже вивчених освітніх компонентів. Відмічено необхідний рівень сформованих професійних компетентностей студентів для виконання завдань виробничої практики студентів.

Від магістрантів поступила пропозиція створити консультаційний центр для удосконалення навиків психологічного консультування та надання психологічної допомоги іншим студентам на волонтерських засадах.

І студенти, і викладачі вкотре мали можливість пересвідчитися, що проходження виробничої практики – це надзвичайно важливий етап у професійному становленні майбутнього психолога.