ЗУСТРІЧ слухачів курсу ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ та ПСИХОТЕРАПІЯ (ОП”ПСИХОЛОГІЯ”, із Випускником цієї ОП Віталієм Малімоном

У чому СЕНС нашого ЖИТТЯ? Як ЖИТИ, яким БУТИ у цьому житті? Чи можна БУТИ ТВОРЦЕМ свого ЖИТТЯ? … …
Саме із таких, мабуть, “одвічних” запитань розпочалася ЗУСТРІЧ слухачів курсу ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ та ПСИХОТЕРАПІЯ (освітня програма “ПСИХОЛОГІЯ”, Кафедра соціальної психології ПНУ) із ВИПУСКНИКОМ цієї ОП, кандидатом наук з державного управління, доцентом, викладачем соціогуманітарних дисциплін і психології ІФНТУНВГ, психологом, дійсним членом Національної психологічної асоціації і Української асоціації позитивної психотерапії, учасником навчання у методі ЛОГОТЕРАПІЇ та ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 👨‍🎓 Vitalii Malimon, – який презентував присутнім надзвичайно змістовну та цікаву доповідь на тему “РОЛЬ та можливості ЛОГОТЕРАПІЇ у наданні ПСИХОЛОГІЧНОЇ допомоги”.
ЛОГОТЕРАПІЯ – це “терапія з ДУХОВНИМ контекстом”. Звідси, як наголошував її творець – “життя кожного з нас має унікальну мету, до якої веде лише одна дорога (В. ФРАНКЛ).
Відтак, основна ІДЕЯ логотерапії, як специфічної психотерапевтичної стратегії – це визнання того, що ОСОБИСТІСТЬ постійно ПРАГНЕ до ПОШУКУ та реалізації СЕНСУ життя. Це своєрідний СВІТОГЛЯД, який ДОПОМАГАЄ людині залишатися власне ЛЮДИНОЮ, навіть у найскрутніші миті свого життя, коли, здається, що усе втрачено і людина не бачить СЕНСУ у своєму подальшому існуванні…
Інформуючи зацікавлену аудиторію про історичні особливості розвитку та становлення ЛОГОТЕРАПІЇ як версії сучасного ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО аналізу, п. 👨‍🎓 Віталій МАЛІМОН наголосив, що ЗОСЕРЕДЖЕННЯ людини на ПОШУКУ СЕНСУ свого існування – виступає основною МОТИВАЦІЙНОЮ СИЛОЮ ЇЇ ЖИТТЯ.
Відповідаючи на численні запитання МАГІСТРІВ – ПСИХОЛОГІВ щодо особливостей та відмінностей ЛОГОТЕРАПІЇ від інших психотерапевтичних напрямків ДОПОВІДАЧ зазначив, що СПЕЦИФІКОЮ логотерапії є ФОКУСУВАННЯ людини саме на своєму МАЙБУТНЬОМУ, на тому, чого вона хоче та прагне досягнути. Відтак, основною МЕТОЮ даної ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ стратегії виступатиме НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕОРІЄНТУВАННЯ сенсу людського буття із низки теперішніх, минулих проблем на МОЖЛИВОСТІ МАЙБУТНЬОГО.
На завершення, уже традиційно, майбутні ПСИХОЛОГИ, (ОП “ПСИХОЛОГІЯ” Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника) мали можливість ознайомитися із кількома дієвими психотехніками, якими послуговується даний психотерапевтичний напрямок, на собі “відчути” специфічність їх впливу, а також наблизитися до розуміння СЕНСУ СВОГО Життя …
Завершилася зустріч ТЕПЛИМИ ВІДГУКАМИ та словами щирої ВДЯЧНОСТІ від майбутніх психологів на адресу, шановного п. Віталія МАЛІМОНА та висловлюванням сподівань на подальшу співпрацю!