Методичний семінар для студентів магістерських освітніх програм

18 листопада проведено методичний семінар для студентів магістерських освітніх програм “Психологія” та “Організаційна психологія” на якому ознайомлено із здобутками проєкту Erasmus + “Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями (GeSt)” 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP у якому брали участь викладачі кафедри соціальної психології. Зокрема, студентів ознайомлено з цілями, завданнями та результатами проєкту, які відображені на його сайті: http://gestproject.eu/ . Звернено увагу на наукові та навчально-методичні напрацювання українських та міжнародних учасників проєкту, які магістранти можуть використовувати під час розробки власних наукових магістерських досліджень, проходження науково-дослідної та виробничої практик.