Звіт аспірантів

22 вересня 2020 року проведено атестацію аспірантів за минуле півріччя, яка відбувалася у формі презентації результатів досліджень, які виконувалися в межах дисертаційних робіт та набутих компетентностей під час навчального процесу за Освітньою програмою.