Запрошуємо Вас взяти участь у Восьмому всеукраїнському науковому   семінарі «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Восьмому всеукраїнському науковому   семінарі «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ», який відбудеться  27-28 вересня 2019 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).

Передбачається обговорення таких проблем:

  1. Кількісні дослідження в сучасній психології особистості: переваги і обмеження, психометричні стандарти.
  2. Якісні дослідження в персонології: психологічна герменевтика, дискурс-аналіз, наративний аналіз тощо.
  3. Стратегії застосування змішаних методів досліджень у психології особистості.
  4. Верифікація психотехнічних розробок у галузі психології особистості: проблеми і здобутки.

Для участі в роботі семінару необхідно до 15 липня 2019 року подати заявку і статтю (за бажанням) на тему доповіді за адресою: е-mail: karpenkozs@ukr.net

У заявці слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, його місце роботи, посаду, науковий ступінь, тематичне спрямування доповіді, адресу, контактний телефон, е-mail, термін перебування в Івано-Франківську і бажані умови проживання.

Матеріали наукового семінару буде опубліковано у щорічному науковому журналі «Психологія особистості»», який включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.) та зареєстровано у Міжнародному центрі ISSN (2309-785X),  передплатний індекс – 86123. Видання включено в низку міжнародних наукометричних баз. Вартість публікації – 50 грн. за 1 стор. (для докторів наук публікація безкоштовна), обсяг статті – 12-16 сторінок. Вимоги до змісту і оформлення статей можна знайти на сайті  журналу: http:/journals.pnu.edu.ua/index.php/po.

Сума оргвнеску за безпосередню участь у семінарі становить 200 грн. (заочну – 50).  Всі витрати, пов’язані з участю в семінарі (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за рахунок учасників.

 

До зустрічі в Івано-Франківську!