Відбулась ІІІ – Міжнародна науково-практична конференція «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ»

ПСИХОЛОГІЧНІ виклики УКРАЇНСЬКОМУ суспільству та основні СПОСОБИ їх ПОДОЛАННЯ – такий лейтмотив сьогоднішньої ІІІ – Міжнародної науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ», яка відбулася за ініціативи кафедри Кафедра соціальної психології ПНУ Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника та об’єднала значну кількість знаних українських та зарубіжних науковців, викладачів, практиків, громадських діячів, активістів молодіжних, громадських організацій, здобувачів вищої освіти, аспірантів та зацікавлених осіб.
Співорганізаторами Конференції виступили: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології; Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); Івано-Франківський обласний осередок УАОППП; Педагогічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (кафедра соціальної психології); Херсонський державний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; «Scientific Center of Innovative Researches» OÜ (Estonia); ECHO – Інститут Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center, USA); International Training Center of Psychology and Psychotherapy «LIRA», Warszawa, Poland; WAPP Support Project, Український Дім в Лешно (Польща); Strona Fundacji Polki Moga Wszystko (Poland); Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (Poland); International Medical Relief (USA); Центр психологічної підтримки «Razom з тобою» (м. ІваноФранківськ) за підтримки Razom for Ukraine (США); ГО «Сімейна корпорація» та інші.
Основними напрямками роботи Конференції стали:
– особистість в умовах війни: філософське осмислення екзистенційної ситуації;
– психологічне благополуччя особистості в сучасних умовах;
– інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів збереження професійного здоров’я особистості;
– психологічна допомога особистості в умовах війни;
Склад учених, широта й глибина запропонованих для дискусії наукових ідей – підтвердили доречність організації та проведення такої Конференції. Зміст представлених до публічного обговорення доповідей відзеркалює найактуальніші питання теоретичних і прикладних досліджень сучасної психологічної галузі щодо більшості існуючих на сьогодні психологічних викликів, з якими зіткнулася сучасна людина та пошуку дієвих стратегій надання психологічної допомоги різним верствам населення, які зазнали різного роду травматизації, у відновленні їхнього психологічного потенціалу, формування навичок первинної психологічної допомоги і самодопомоги та збереження психологічної цілісності та психічного та здоров’я.
Із вітальними словами та натхненими побажаннями творчої наснаги, морального та інтелектуального задоволення від цікавих доповідей та плідних дискусій до учасників Конференції звернулися: проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Шарин , декан факультету психології, доктор психологічних наук, професор Larysa Zahrai, Yulia Bohonkova, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; очільниця кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Пілецька Любомира.
Розпочалася робота Конференції надзвичайно цікавою доповіддю “Домінуючі психічні стани здобувачів соціономічного профілю в умовах локдауну і воєнного стану” доктора психологічних наук, професора, професора кафедри психології Херсонського державного університету Ihor Popovych. Заявлена висока наукова «планка» була успішно продовжена наступними поважними доповідачами: Oksana Kononenko , доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології, Одеський національний університет імені І. І.Мечникова “Вплив перфекціонізму та презентеїзму на психологічне благополуччя особистості”; Малімон Віталій, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу “Логотерапія і психосинтез як інструменти психологічної допомоги і самодопомоги молодим людям в умовах війни”; Надія Когутяк , кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника «Основні завдання та перспективи проєкту ECHO Україна в час російсько-української війни»; Oksana Shchotka, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя “Трансформаційні процеси в особистості під дією стресорів війни”; Лагодзінська Валентина, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна “Творчий потенціал арт-терапії як метод забезпечення психологічного здоров’я особистості під час війни”; В’ячеслав Конотопчик, психолог, психотерапевт, травматерапевт, член Української Спілки Психотерапевтів (УСП) “Допомога тим, хто допомагає”; Стадільна Яна, магістрантка ОП “Психологія”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “Військова окупація: психологічні особливості переживання травматичного досвіду”; Лариса Міщиха , доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “MBSR-програма у подоланні стресу в умовах війни”; Iryna Lukecha , психолог, психотерапевтичний консультант, кандидат психологічних наук, інструктор з психосоціальної підтримки населення в умовах війни і кризи від Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Данії; сертифікований тренер в програмі для біженців “Dodac Sił” від Instytutu Matki i Dzietka, Ministerstwa Zdrowia RP i UNICEF, засновник International Training Center Psychology, Psychotherapy and Development “LIRA”, член Світового Товариства Позитивної та Транскультуральної Психотерапії “Типологія українських біженців і проблеми з якими стикаються психологи та психотерапевти в практичній роботі” та багато інших (див. Програму конференції)
Викликали цікаві дискусії змістовні доповіді та практичні поради від наших зарубіжних партнерів: Robert Nickel, поведінковий педіатр і почесний професор педіатрії в Інституті розвитку Орегонського Університету Охорони Здоров’я та Науки, штат Орегон, США; Linda Schmidt, доцент кафедри психіатрії, Відділення дитячої та підліткової психіатрії, Медичний факультет, Орегонський Університет Охорони Здоров’я та Науки, штат Орегон, США; Ewa Dobiała lekarz, specjalista psychiatrii, psychoterapii dzieci młodzieży, terapii środowiskowej, certifikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Międzynarodowy Trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Lesznie, kierownik oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży, dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, Prezydent Stowarzyszenia WAPP Support Project, członek zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (Polska) “Praca z dziećmi z doświadczeniem wojennej traumy- perspektywa polskiego psychoterapeuty”; Dr. Stephen Taylor, PhD (USA) Trauma and individuals with special needs, an overview.
Розуміючи, що неможливо за один робочий день охопити усі аспекти існуючих на сьогодні різноманітних психологічних викликів, з якими стикається сучасна особистість, що змушена перебувати у таких кризових умовах сьогодення та здійснити аналіз основних напрямків психологічної допомоги, яка може бути надзвичайно дієвою та затребуваною у такий складний для усіх нас час проведена на високому рівні Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» стала ще одним, досить потужний кроком у напрямку актуалізації тих основних психологічних ресурсів, наявність і знання яких допоможе сучасній людині легко знаходити вихід із кризових життєвих негараздів та зберегти своє психічне здоров’я та цілісність.
У підсумку – учасники висловили щиру подяку організаторам конференції, зокрема Психолог Любомира Пілецька Оксана Чуйко за цікавий та актуальний захід, Олександра Гринчук – технічна модерація та супровід; Катя Фоміна – за синхронний переклад виступів іноземних колег та забезпечення двомовної комунікації, а також Збройним силам України за безпечні умови проведення та спокій.
Як висновок – прийняли спільне рішення – продовжити практику організації IV – ї міжнародної науково-практичної конференції у наступні роки із великим сподіванням щодо її проведення у звичному офлайн-форматі та вірою у нашу Перемогу!