Засідання підсекції соціальної психології звітної наукової конференції університету за 2021р

6 квітня 2022 року відбулось засідання підсекції соціальної психології звітної наукової конференції університету за 2021р. Під час роботи підсекції заслухано та обговорено виступи  аспірантів та викладачів кафедри соціальної психології. Доповіді виступаючих присвячені актуальним проблемам психології.  Особливу увагу привернули виступи «Особистісна криза в умовах війни» (д. психол. н., проф. Заграй Л.Д.), «Адаптаційний потенціал особистості в умовах соціального напруження» (д. психол. н., проф. Л. С. Пілецька, «Розвиток резилієнтності дітей та їх сімей у час війни» (канд. психол. н., доц. Н. М. Когутяк).

Відмічено змістовність виступів аспірантів: «Суб`єктивний підхід у дослідженні особистісної кризи» (аспірант Л. І. Паливода), «Тестування емоційного інтелекту у працівників ІТ галузі. Практичні результати» (аспірантка О. В. Федорук), «Психологічний аспект втілення інклюзивної освіти в Україні» (аспірантка С. Козаренко), «Внутрішньоособистісні конфлікти у структурі професійної ідентичності майбутнього вчителя» (аспірантка Х.Варварук), «Вікова динаміка та гендерні особливості уявлень про батьківську компетентність» (аспірантка А.Федорів), «Сучасні зарубіжні підходи у трактуванні феномену ідентичності» (аспірантка Н.Петрук).

На засіданні підсекції підкреслено актуальність питань, які стосуються психологічного супроводу військовослужбовців,  внутрішньо переселених осіб та роботи з дітьми, накреслено перспективи подальших досліджень в сучасних умовах.