ГРАФІК роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан Заграй Л.Д.

«06» травня 2021 р.

Навчальний підрозділ: Факультет психології

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році

                                                            Спеціальність  053 Психологія

Освітній рівень Бакалавр

Форма навчання Денна

Дата (день) проведення атестації Година Форма атестації Підгрупа Аудиторія
  09.06.2021   09:00   Іспит   Підгрупа А   516
10.06.2021 09:00 Іспит Підгрупа Б 516
11.06.2021 09:00 Іспит Підгрупа В 516
23.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа А 516
24.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа Б 516
25.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа В 516

 

 

                Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан Заграй Л.Д.

«06» травня 2021 р.

Навчальний підрозділ: Факультет психології

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році

                                                            Спеціальність  053 Психологія

Освітній рівень Бакалавр

Форма навчання Заочна

 

Дата (день) проведення атестації Година Форма атестації Підгрупа Аудиторія
  01.06.2021   09:00   Іспит   Підгрупа А   516
02.06.2021 09:00 Іспит Підгрупа Б 516
03.06.2021 09:00 Іспит Підгрупа В 516
14.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа А 516
15.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа Б 516
16.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи Підгрупа В 516

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан Заграй Л.Д.

«06» травня 2021 р.

 

Навчальний підрозділ: Факультет психології

 

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році

                                                            Спеціальність  033 Філософія

Освітній рівень Бакалавр

Форма навчання Денна

 

Дата (день) проведення атестації Година Форма атестації Група Аудиторія
  16.06.2021   09:00   Іспит   ФЛ-41   516
25.06.2021 09:00 Захист кваліфікаційної роботи   ФЛ-41 516