Виклики часу та перспективи освітньої програми “Філософія”.

19 березня 2021 р. відбулася онлайн-зустріч ректора університету проф. Цепенди І.Є. з професорсько-викладацьким активом факультету психології. Увагу було зосереджено на пріоритетних напрямках  розвитку факультету, на важливості моніторингу зміни суспільних запитів щодо компетентностей випускників, необхідності їхнього врахування в академічній політиці кафедр та в освітніх програмах, зокрема, у класичній освітній програмі “Філософія” спеціальності 033 “Філософія”.

Під час онлайн-семінару, проведеного деканом факультету психології проф. Заграй Л.Д. з викладачами кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, членами проєктної групи та групи забезпечення освітньої програми “Філософія” спеціальності 033 “Філософія” було обговорено питання нормативного механізму реалізації актуального в умовах сьогодення міждисциплінарного підходу в процесі модернізації освітніх програм та важливості широкого застосування інноваційних технологій в медійній, профорієнтаційній політиці кафедри.