Зустріч з HR-менеджером

28 жовтня 2020р у межах курсу «Психологія менеджменту в організації» відбулась он-лайн зустріч магістрантів 1 року навчання ОП «Організаційна психологія» та аспірантів ОНП “Психологія” із Анастасією Барабашовою, психологом, HR- менеджером, СОО у ІТ-компанії Insilico Soft. На зустрічі обговорено завдання, обов‘язки та функції психолога в організаціі, підкреслено актуальність діяльності психолога для розвитку компанії. Увага зверталась на особливості роботи психолога чи HR із управлінцями різних ланок та із працівниками організації, побудови ефективної комунікації між ними. Проаналізовано основні професійні компетентності та професійно важливі якості і риси організаційного психолога. Слухачів цікавили питання труднощів, з якими стикається організаційний психолог чи HR у професійній діяльності та основні шляхи їх вирішення; можливості професійного розвитку та кар‘єрного просування психолога чи HR в організації. Анастасія поділилась із слухачами власним професійним досвідом, на основі конкретних кейсів навела приклади виконання психологом чи HR професійних завдань.