Академія тьюторів

Що таке Академія тьюторів?

Це програма розвивального, коучингового й наукового супроводу студентів в опануванні навчальних предметів, у наукових пошуках, у розвитку soft skills, які допоможуть безболісно адаптуватися в освітньому середовищі, підтримувати високий рівень мотивації до навчальної діяльності, попередити емоційне вигорання.

 Мета діяльності

Виявляти потенціал кожного студента, відкривати і розвивати його таланти, сильні сторони й індивідуальні потреби у навчальній та науковій діяльності; формувати культуру взаємопідтримки і толерантності, академічної доброчесності;  зробити більш продуктивним та ефективним процес навчання.

Команда тьюторів

Тьюторинг  базується на встановленні довірливих взаємин тьютор-студент і сприймається у студентському товаристві природньо, без бар’єрів, як наставництво. Для самих тьюторів – це цінний досвід надання психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій, служіння іншим. Тьютор – це найближчий порадник студента і помічник в усіх труднощах.

До команди тьюторів факультету психології входять студенти-волонтери, старости груп, академнаставники.

Активності

Із уведенням дистанційної форми навчання тьютори факультету психології започаткували групові зустрічі із студентами. Так, Вікторія Ліник та Вікторія Брицька провели он-лайн тренінг із студентами групи ПС 11 «Мотивація і прокрастанація». Мета тренінгу: знизити тривогу у студентів під час прокрастинації, віднайти нові шляхи мотивувати себе, знизити рівень почуття провини під час відкладання справ. Також обговорили виклики й перспективи онлайн навчання https://t.me/psychologyfaculty/130?single