Аналіз, перегляд та модернізація ОНП «Психологія» за третім (доктор філософії) освітнім рівнем

18 травня 2020 року відбулося засідання кафедри, на якому виступили: завідувач кафедри, гарант ОНП «Психологія» за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD) Заграй Л. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Радчук Г. К., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Гуляс І. А., кандидат психол. наук, доцент Підлипна Л. В., здобувачі: Федорук О., Чернов Ю.

Відбулося обговорення результатів опитувань здобувачів. За результатами опитувань було виявлено, що здобувачі отримують багато завдань, які не встигають виконувати. Тому було прийнято рішення про оптимізацію кількості завдань.

Гуляс І. А. запропонувала ввести завдання, які б стосувалися методології обробки та інтерпретації результатів дослідження, технології проведення експериментальних досліджень.

Здобувачі (Федорук О., Чернов Ю.) висловили побажання, щоб ввести освітні компоненти, які б мали прикладний аспект діяльності психолога та були б  наближені до тем дисертаційного дослідження.

Радчук Г. К. запропонувала ввести в освітній процес дисципліну «Управління науково-дослідницькими проєктами».

Карпенко З. С. та Радчук Г. К. запропонували ввести в освітній процес дисципліну «Аксіопсихологія» оскільки багато попередніх дисертацій захищалися у рамках аксіопсихологічної парадигми.

Заграй Л. Д. оголосила про перегляд ОНП відповідно до появи проєкту стандарту вищої освіти.

У результаті обговорення ухвалили:

– здійснити модернізацію освітньо-наукової програми «Психологія» врахувавши при цьому проєкт стандарту про вищу освіту за третім (доктор філософії) освітнім рівнем;

–  ввести обов’язкову дисципліну «Методологія та технологія психологічних досліджень»;

– ввести ОК «Аксіопсихологія»;

– ввести ОК «Управління науково-дослідницькими проєктами»;

– ввести окремі завдання в ОК «Організація наукової діяльності», які б стосувалися математичної обробки даних;

– надати можливість здобувачам формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору ОК з інших ОП, проблематика яких стосувалася б тем дисертаційних досліджень здобувачів та прикладних аспектів професійної діяльності психолога;

– переглянути у робочих програмах кількість завдань на досягнення програмних результатів ОП.