Науково-методичний семінар з проблем філософії освіти та академічної доброчесності

3 жовтня 2019 року викладачі кафедри взяли участь науково-методичному семінарі з проблем філософії освіти та академічної доброчесності. Обговорювались питання нової філософії вищої освіти. Проаналізовано критерії оцінки ефективності освітнього процесу в сучасних умовах та наближення освітнього простору України до європейського. Завідувачка кафедри, професор Заграй Л.Д, акцентувала увагу присутніх на оцінці якості освітньо-професійних програм за ІІ магістерським рівнем та окреслила індикатори якісної освітньої програми та освітньої діяльності. Доцент кафедри Федоришин Г.М. розповіла  про ключові засади академічної доброчесності, як складової освітнього процесу.