Презентація навчальних посібників з “Гендерних студій”

Студентам-магістрам І-го та ІІ-го років навчання 12 вересня презентовано нові навчальні видання Заграй Л. «Теорії гендеру : гендерні дослідження у психології: навчальний посібник», Чуйко О., Куравська Н. «Гендер і кар’єра : навчальний посібник» та Заграй Л. «Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації», виконані у рамках проекту Еразмус+ (КА-2)  561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями». Навчальні посібники спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх психологів і слугують методичним забезпеченням відповідних навчальних дисциплін. Під час презентації завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку Заграй Лариса Дмитрівна наголосила на можливостях та перспективах магістерської програми, розробленої в рамках згаданого проекту. На завершення презентації магістранти отримали безкоштовно примірники цих посібників. Студенти були дуже вдячні!