Методичний семінар “Нові можливості у використанні освітньої платформи Moodle” (GeSt).

Викладачі кафедри взяли участь у методичному семінарі “Нові можливості у використатті освітньої платформи Moodle”. Ця платформа розрахована для навчання студентів-магістрів за спеціальністю 053 “Психологія”. Викладачі ознайомились із видами активності студентів у Moodle, а також із формами роботи викладача (розробника курсу) на цій платформі.

Семінар організовано в межах проекту Еразмус+ (КА-2)  561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями».