Магістри психології

Нещодавно у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася урочиста Академія з нагоди вручення дипломів магістра психології. 64 студента (12 – денної форми навчання, 52 – заочної форми навчання, з яких 8 з відзнакою) завершили навчання за магістерською програмою «Соціальна психологія. Гендерні студії», яка була розроблена і впроваджена у навчальний процес у рамках програми Еразмус + Крок до демократії і миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями №561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Як свідчить підсумкова атестація, результати захисту магістерських робіт у магістрів на належному рівні сформовані компетентності для вирішення психологічних проблем шляхом застосовування технології інтимно-особистісного, сімейного, психолого- управлінського та ділового консультування з урахуванням гендерних підходів. Вони володіють уміннями визначення гендерних відмінностей у психологічних процесах, станах, властивостях особистості та мають розуміння причин відмінностей з метою прогнозування поведінки людини у різних ситуаціях, а також надання ефективної психологічної допомоги. Студенти показали високі результати у вміннях розробки програм психологічних інтервенцій (тренінг, консультування тощо), проведення індивідуального та групового консультування осіб з питань гендерних відносин, гендерного розподілу у суспільстві, гендерних аспектів у психології, з питань кар’єрного зростання.