Методологічний семінар “Методологія та методика гендерних досліджень у психології” (GeSt)

15.11.2018р. для студентів магістерської програми «Психологія» відбувся методологічний семінар “Методологія та методика гендерних досліджень у психології”. Семінар організовано в межах проекту Еразмус+ (КА-2)  561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями».

Модераторами семінару були докт. психол. н., проф. Заграй Л.Д. та канд.психол.н, доц Куравська Н.В. Під час семінару зі студентами обговорено соціокультурну зумовленість поняття «гендер»; проведено дискусію щодо розуміння таких понять, як «гендерні відмінності», «гендерна рівність» та «гендерні дослідження»; ознайомлено з методологічними підходами та основними методами досліджень гендеру; розглянуто можливості використання отриманих знань при складанні програм та проведенні емпіричних досліджень в межах затверджених тем магістерських робіт.