Підсумки вивчення вибіркової дисципліни “Соціально-психологічний треніг”

Завершується календарний рік, завершився ще один семестр у наших студентів. І у новий 2022 рік, як і в подальшу професійну діяльність, наші студенти увійдуть з новими професійними компетентностями. Так, прослухавши вибіркову дисципліну кафедри соціальноі психології ❗️«Основи соціально-психологічного тренінгу», студенти навчились:
🔥створювати програму тренінгу;
🔥проводити тренінг (і навіть онлайн);
🔥здійснювати аналіз ефективності тренінгової програми;
🔥аналізувати власті професійні компетентності тренера та професійно важливі якості і риси;
🔥аналізувати цільову аудиторію та розробляти рекламне повідомлення про тренінг.
Під час практичних занять наші тренери отримали зворотній зв‘язок від учасників та від викладача, обговорювали досягнення та зони розвитку як тренінгової програми так і тренерської майстерності студента.
‼️Бонусом на даному курсі стало пропрацювання студентами різних психологічних тем, адже розроблені тренінги присвячені питанням
🌟ненасильницького спілкування,
🌟партнерських стосунків,
🌟тайм-менеджменту;
🌟цілепокладання,
🌟розвитку лідерських якостей,
🌟самопізнання,
🌟управління емоціями,
🌟пасивної агресії у міжособистісній взаємодії;
🌟протистояння психологічним маніпуляціям;
🌟розвитку впевненості в собі, підвищення самооцінки та інше.
Тренінги були цікаві, креативні, змістовні!