Практичне заняття в Івано-Франківській установі виконання покарань №12

4 листопада в Івано-Франківській установі виконання покарань №12 відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Пенітенціарна психологія» для студентів ІV курсу спеціальності 053 «Психологія» на тему «Особливості діяльності психологічної служби в пенітенціарних установах». Студенти мали змогу ознайомитися з організацією роботи пенітенціарного психолога, його завданнями та функціональними обов’язками, проаналізувати специфіку в роботі з різними категоріями засуджених, із заарештованими та працівниками. Студенти зауважили, що практичні заняття за дуальною формою навчання допомагають краще зрозуміти предмет вивчення й подолати розрив між теорією та запитами практики.