ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС + КА2 РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

                                                             

Міжнародний проект  «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями», № 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP » в рамках програми Еразмус+ КА-2 «Розвиток потенціалу вищої освіти»  http://gestproject.eu/

Відділ управління проектами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника:   https://projects.pnu.edu.ua/en/erasmuska2-projects-2/gest/

Загальна мета проекту:

Реалізація кількох навчальних програм в різних областях соціальних і поведінкових наук, оновлених гендерними питаннями, в країнах з різними традиціями для підвищення рівня розуміння гендерних проблем в суспільстві і методів їх вирішення.

Конкретні цілі:

 1. Розробка основних інноваційних методів викладання і підходів для навчання ГС з розробкою високоякісних навчальних матеріалів, включаючи освітні засоби вимірювання і відкритих освітніх ресурсів;
 2. Підвищення рівня розуміння проблематики гендерної освіти і набуття необхідного досвіду і навичок викладацького складу;
 3. Підготовка перших кваліфікованих випускників як дослідників, які будуть мати широке коло методологічних і епістемологічних підходів до ГС і широкого кола практичних, універсальних взаємозамінних навичок дослідження для вивчення політизації гендерних відносин на різних рівнях суспільства від внутрішніх установок в національних контекстах і в міжнародній сфері.

Результати проекту:

 1. Створено магістерську програму з гендерних студій («Соціальна психологія. Гендерні студії») http://magpsychol.pu.if.ua/;
 2. Оновлено курс «Гендер у психології» ;
 3. Розроблено нові курси «Теорії гендеру», «Гендер і кар’єра»http://magpsychol.pu.if.ua/;
 4. Створено комп’ютерний клас для студентів магістерської програми з гендерних студій;
 5. Запущено електронну платформу Moodlе для навчання студентів- магістрів http://magpsychol.pu.if.ua/
 6. Підготовлено підручники «Теорії гендеру», «Гендер і кар’єра», «Методичні рекомендації до написання магістерських робіт»; Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації; Збірник матеріалів: Програми гендерних студій в українських університетах.
 7. У рамках проекту викладачі університету пройшли міжнародні науково-педагогічні стажування, під час яких розширили знання про розробку магістерських програм, програм навчальних курсів відповідно до європейських стандартів,  застосування інноваційних методів навчання та викладання, а також мали змогу працювати у бібліотеках вузів-партнерів:
 • “Регіональні особливості впровадження магістерських програм з гендерних досліджень ” – Центрально-європейський Університет, Будапешт (Угорщина) 23-26/01/2017
 • “Міждисциплінарні магістерські програми для мультикультурної аудиторії ” –Університет Вітовта Великого, Каунас (Литва) -03-07/07/2017
 • “Психолого-педагогічні аспекти гендерних студій” –  Університет Аристотеля (м.Салоніки, Греція)- 25-30/06/2018

Викладачі кафедри, університету взяли участь у міжнародних школах, де отримали досвід міждисциплінарного вивчення гендерної проблематики, відвідали лекції професорів вузів-партнерів

 • Міжнародна школа “Гендерні студії: викладання, вивчення та навчання” – жовтень 2016 (м. Сус, Туніс)
 • Міжнародна школа “Гендерні студії: викладання, вивчення та навчання” – жовтень 2017 (м. Мануба, Туніс)
 • Міжнародна школа “Гендерні студії: викладання, вивчення та навчання” – березень 2017 (м. Івано-Франківськ, Україна) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», учасниками якої були не тільки партнери проекту, а і викладачі філософського факультет та студенти магістерської програми «Соціальна психологія. Гендерні студії».

У рамках проекту викладачі приймали участь у міжнародних конференціях, семінарі та форумі:

 • Міжнародна конференція “Гендерні студії: навчання, дослідження і практика” – травень 2016 (м. Бені-Меллаль, Марокко)
 • ІІ Міжнародна конференція “Гендерні студії: навчання, дослідження і практика” та семінар для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» – квітень 2018 (м. Київ, Україна) , учасниками якої стали не тільки викладачі, але і студенти магістерської програми «Гендерні студії»
 • Міжнародний форум «Роль освіти у просуванні “Гендерних та жіночих прав в арабському світі та Європі” – жовтень, 2018 (м. Фес, Марокко).

У межах проекту учасниками робочої академічної групи організовано низку заходів для викладачів кафедри, факультету та студентів.

Заходи для студентів:

Профорієнтаційна діяльність з метою ознайомлення студентів (майбутніх абітурієнтів магістратури) з особливостями та можливостями магістерської програми «Соціальна психологія. Гендерні студії»;

Методологічні семінари для студентів спеціальності «Психологія»

ОКР «Магістр»:

«Технологія використання методу  «photovoicе» у гендерній психології» (21.03.2018)

«Методологія досліджень гендеру» (15.02.2017)

Заходи для викладачів:

Науково-методичний семінар «Застосування системи Moodl у магістерській програмі з психології» (26.09.2017р);

Науково-методичний семінар «Розробка освітніх програм: за результатами навчання в рамках проекту Еразмус+ КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти» (20.04.2017);

Методологічний семінар «Актуальні проблеми досліджень гендеру» (20.02.2018).

 

МІЖНАРОДНА ШКОЛА “ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ: ВИКЛАДАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА НАВЧАННЯ” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

13 – 17 березня 2017 року в рамках проведення Міжнародної школи “Гендерні студії: викладання, вивчення та навчання” на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника студенти спеціалізації “Соціальна психологія” (4-5 курсів) та викладачі кафедри соціальної психології  прослухали лекції зарубіжних та вітчизняних фахівців з  гендерної проблематики, викладачів вищих навчальних закладів Європи та Африки. Студенти активно включились в обговорення запропонованих учасниками тем доповідей.

 

Методологічний семінар

кафедри соціальної психології

 «Методологія досліджень гендеру»

В рамках грантового міжнародного проекту Еразмус  + «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями – GeSt» та магістерської програми ”Соціальна психологія. Гендерні студії” що функціонує на кафедрі соціальної психології філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника відбувся методологічний семінар «Методологія дослідження гендеру». Метою проведення семінару було поглиблення знань студентів магістрів щодо методологічних основ дослідження гендеру.

У методологічному семінарі прийняли участь: декан філософського факультету доктор психологічних наук, професор Ігор Гоян, викладачі кафедри соціальної психології Оксана Лютак, Оксана Чуйко, Надія Вітюк, Олександра Гринчук та студенти магістри І року навчання спеціальності «Психологія».

Менеджер проекту Еразмус + КА2 «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» та провідний фахівець сектору підготовки міжнародних освітніх та інфраструктурних проектів університету Ольга Зінюк розповіла присутнім про перспективи участі викладачів та студентіву даному проекті й подальші можливості їх включення в інші програми Еразмус +.

Інтерактивні бесіди із студентами на теми: «Поняття гендеру у психології» та  «Історія  й  сучасні  підходи  в  методології досліджень гендеру» провели викладачі кафедри соціальної психології, зокрема, завідувач кафедри, доктор психологічних наук Лариса Заграй та доцент кафедри, кандидат психологічних наук Надія Куравська.

Із доповідями виступили студенти магістри І року навчання спеціальності «Психологія»: Анастасія Жила, Вікторія Малишева, Вікторія Шульга, Ольга Хоминець, Світлана Куфта, Маркіян Будзович, Володимир Заріцький, Христика Віртюк, Іванна Воронич, Оксана Прошак. Доповіді викдадачів та студентів викликали чимало запитань, а відтак, жваве обговорення та дискусію, стосовно соціокультурної зумовленості «гендеру», гендерної нерівності професійної діяльності фахівців, а також питання гендерної політики в Україні.

Презентація модернізованої магістерської програми ”Соціальна психологія. Гендерні студії”

«Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями – GeSt»

561785-ЕРР-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

На філософському факультеті кафедрою соціальної психології спільно з сектором підготовки міжнародних освітніх та інфраструктурних проектів Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника проведена презентація магістерської програми, яка створена в рамках грантового міжнародного проекту Еразмус+ «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями – GeSt».

Ольга Зінюк, менеджер проекту GeSt, ознайомила присутніх з метою та завданнями проекту Еразмус+ К2, висвітлила можливості, які відкриваються перед студентами в рамках програми, зокрема, це навчання за модернізованою європейською програмою, участь у міжнародних заходах та on-line лекціях професорів європейських країн, публікація наукових статей з керівниками у міжнародних журналах, навчальна мобільність між університетами країн-членів даної програми тощо.

В ході презентації завідувач кафедри соціальної психології професор Лариса Заграй окреслила вимоги до вступу на магістерську програму та наголосила на основних фахових компетенціях її випускників.

Доцент кафедри Оксана Чуйко розповіла присутнім про сфери діяльності магістра психології спеціалізації “Соціальна психологія. Гендерні студії”. Серед яких назвала поліцію, збройні сили України, службу безпеки України, пенітенціарну систему, різноманітні бізнес структури, сфери маркетингу та реклами, освіти, науки та соціальні служби.

В ході презентації завідувач кафедри соціальної психології професор Лариса Заграй окреслила вимоги до вступу на магістерську програму та особливо  наголосила на основних фахових компетенціях її випускників.

Викладач кафедри Оксана Чуйко розповіла присутнім про сфери діяльності магістра психології спеціалізаціїї “Соціальна психологія. Гендерні студії”. Серед яких назвала поліцію, збройні сили України, службу безпеки України, пенітенціарну систему, різноманітні бізнес структури, сфери маркетингу та реклами, освіти, науки та соціальні структури.

 

Шановне товариство! Дорогі колеги!

Пропонуємо вам пройти опитування до 9 травня 2021 року за анкетою GEAM (Gender Equality Audit and Monitoring), яку розроблено у рамках Проєкту ACT (Promoting Communities of PrACTice to advance knowledge, collaborative learning and institutional change on gender equality in the European Research Area) та перекладена Українською асоціацією дослідників освіти. Проєкт ACT виконується за програмою Н2020, він спрямований на просування гендерної рівності в організаціях, що проводять або фінансують дослідження в Європейському дослідницькому просторі.

Анкета містить п’ять блоків питань: соціально-демографічний; умови праці; стереотипи, забобони та упередження; організаційний клімат та культура; міжособистісні стосунки. Усього 55 питань, обов’язкові помічено червоною зірочкою. Усі відповіді є анонімними, жодної персоніфікованої інформації про учасників не збирається.

Опитування проводиться у різних організаціях та установах світу, у тому числі у трьох українських університетах – членах консорціуму виконавців проєкту GeSt (НДУ імені Миколи Гоголя, ЦДПУ імені Володимира Винниченка, ПНУ імені Василя Стефаника).

Запрошуємо співробітників названих університетів приєднатися до опитування за цим посиланням. Опитування відкрито до 9 травня включно. Ваші відповіді дуже важливі для прискорення інституційних змін на шляху до встановлення гендерної рівності у наукових дослідженнях та інноваціях.

https://www.act-on-gender.eu/survey/index.php/212912?lang=uk

Презентація магістерських програм “Психологія”, “Організаційна психологія”

02.03.20 студентам 4-го курсу спеціальності Психологія презентовано акредитовану магістерську освітньо-професійну програму “Психологія”, розроблену в рамках міжнародного проекту Еразмус+ “Гендерні студії: Крок до демократії і миру  у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями – GeSt” 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Доцентом Чуйко О. М. розкрито переваги та унікальність даної програми, звернено увагу на наявність навчально-методичного комплексу з гендерних проблем, розробленого в межах проекту. Висвітлено можливості працевлаштування випускників програми. Магістрант Луців Світлана розповіла про досвід вступу, особливості навчання, специфіку окремих предметів.

Доцент Федоришин Г. М. презентувала акредитовану магістерську освітньо-професійну програму “Організаційна психологія”, розкрила сфери діяльності та функції організаційного психолога, навчальні дисципліни, як формують необхідні професійні компетентності. Випускниця програми Василик Олександра поділилася застосуванням здобутих компетентностей у практичній діяльності. Наголосила на перспективах професійної самореалізації організаційного психолога.

Вручення дипломів магістра “Психології” та “Організаційної психології”

27.01 2020 в актовій залі університету  відбулось урочисте вручення дипломів магістрам – психологам освітніх програм “Психологія” та “Організаційна психологія”.  Ще 45 кваліфікованих фахівців відкрили свій шлях у професійне життя.

Зустріч студентів-магістрів із стейкхолдером

24 вересня 2019 р відбулась зустріч студентів-магістрів спеціальності «Психологія» І-го та ІІ-го років навчання із стейкхолдером Наталією Мухітдіновою, керівницею філії ІТ-компанії «Eleks». На зустрічі розглядались актуальні вимоги до діяльності психолога в сучасній організації, обговорювались питання відповідності формування професійних компетентностей майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ запитам роботодавців. Зокрема, піднімалась проблема гендерних стереотипів у професійній діяльності, їх вплив на можливості професійного розвитку, кар’єрного росту працівника, на взаємодію в команді.

 

Практичне заняття студентів-магістрів на базі практики в ІТ-компанії «Eleks»

Студентам-магістрам 2-го року навчання освітніх програм «Організаційна психологія» та «Психологія» в межах курсів «Управління кар’єрою і консультування» та «Гендер і кар’єра» 30.10.2019 проведено практичне заняття на базі практики у ІТ-компанії «Eleks». HR-менеджер компанії Христина Липецька розповіла про особливості, механізми, етапи планування кар’єри ІТ-фахівців, розкрила сприятливі та несприятливі чинники розвитку кар’єри. Аналізувались функції та завдання HR-менеджера у ІТ-компанії, його роль у формуванні  кар’єрної траєкторії працівників. Особливий інтерес у студентів викликали питання про можливості та перспективи кар’єрного розвитку HR-менеджера.

Презентація навчальних посібників з “Гендерних студій”

Студентам-магістрам І-го та ІІ-го років навчання 12 вересня презентовано нові навчальні видання Заграй Л. «Теорії гендеру : гендерні дослідження у психології: навчальний посібник», Чуйко О., Куравська Н. «Гендер і кар’єра : навчальний посібник» та Заграй Л. «Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації», виконані у рамках проекту Еразмус+ (КА-2)  561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями». Навчальні посібники спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх психологів і слугують методичним забезпеченням відповідних навчальних дисциплін. Під час презентації завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку Заграй Лариса Дмитрівна наголосила на можливостях та перспективах магістерської програми, розробленої в рамках згаданого проекту. На завершення презентації магістранти отримали безкоштовно примірники цих посібників. Студенти були дуже вдячні!

У ПНУ досягнення проекту GeSt реалізуються під час проведення тренінгів для працівників різних галузей діяльності

Викладачі факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проводять тренінги з метою покращення рівня професійної підготовки працівників різних галузей діяльності. Так, проведено серію тренінгів для працівників установ виконання кримінальних покарань (жовтень 2020р), працівників патрульної поліції (квітень – травень 2021 року), а також вчителів  (впродовж року) та викладачів медичних навчальних закладів (квітень 2021). Проблематика тренінгів відповідає викликам, які стоять перед працівниками даних напрямів діяльності. На тренінгах, окрім розвитку безпосередніх професійних компетентностей та soft skills, до уваги брались і питання гендерних аспектів професійної діяльності. Зокрема, працівники патрульної поліції навчались технологіям спілкування із жертвами сімейного насилля (часто жінками) та дітьми – свідками насилля. Обговорювались труднощі та небезпеки діяльності жінок в установах виконання покарань. Вивчали техніки профілактики та подолання професійних стресів і професійного вигорання, серед яких – техніки балансу «сім’я – кар’єра», які є актуальними як для жінок, так і для чоловіків. Отримані знання та навички допомагатимуть учасникам ефективніше виконувати професійну діяльність, більш успішно будувати кар’єру, враховуючи гендерні аспекти.

At the PNU, the GeSt project is implemented during trainings for employees in various fields of activity

Teachers of the Faculty of Psychology of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University provide trainings to improve professional qualification of employees in various fields of activity. For example, a series of trainings was conducted for employees of penitentiary institutions (October 2020), frontline police officers (April – May 2021), as well as teachers (throughout the year) and teachers of medical educational institutions (April 2021). The range of issues discussed at the trainings is compliant with the challenges employees face in these fields of activity. In addition to the development of immediate professional competencies and soft skills, the trainings also considered the issues of gender aspects of professional activity. In particular, police officers were trained to effectively communicate with victims of domestic violence (often women) and children who witnessed violence. Other issues discussed included: difficulties and dangers that women working in penitentiary institutions may encounter; re-socialization of women serving sentences; techniques for preventing and coping with work-related stress and occupational burnout, including techniques for balancing family life and career that are relevant to both women and men. The acquired knowledge and skills will help participants to do their work more effectively, to build a more successful career with due regard to gender dimension.