Тематика бакалаврських робіт

Тематика бакалаврських робіт

для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2020-2021 н.р.

Затверджено на засіданні
кафедри соціальної психології,
протокол № 2 від 22.09.2020

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.

 1. Зумовленість міжособистісного впливу психологічними характеристиками його суб’єктів.
 2. Прояви деструктивного психологічного впливу в середовищі студентів ЗВО.
 3. Психологічний аналіз уявлень студентської молоді про справедливе правосуддя в Україні.
 4. Психологічні особливості схильності до віктимної поведінки студентів ЗВО.
 5. Психологічні чинники правової соціалізації студентів.
 6. Особливості прояву механізмів психологічного захисту в юнацькому віці.
 7. Асертивна поведінка як спосіб запобігання міжособистісних конфліктів серед студентів ЗВО.
 8. Гендерні стереотипи в уявленнях студентів про зовнішність партнера протилежної статі.
 9.  Соціально-психологічний клімат як провідний чинник згуртованості студентської групи.
 10. Чинники формування психологічної зрілості особистості.

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.

 1. Психологічні особливості мотиваційного профілю працівників-чоловіків.
 2. Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
 3. Гендерні особливості емоційного інтелекту особистості юнацького віку.
 4. Соціально-психологічні чинники побудови професійної траєкторії студентською молоддю.
 5. Тайм-менеджмент як чинник профілактики професійного вигорання особистості.
 6. Вплив неформальмальної комунікації в організації на ефективність діяльності працівників.

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Вплив інтернет-залежності на рівень самоактуалізації студентської молоді.
 2. Вплив комунікативних установок на задоволеність роботою працівників ІТ-сфери.
 3. Соціально-психологічна адаптація до навчання у внз студентів-першокурсників в умовах карантину.
 4. Особливості міжособистісної взаємодії батьків та підлітків в умовах карантину.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності психолога.
 2. Спілкування в соціальних мережах як чинник агресивності в ранньому юнацькому віці.
 3. Вплив масового настрою на політичний вибір особистості.
 4. Вплив корпоративної культури організації на рівень домагань працівників.
 5. Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки старшокласника.