Тематика бакалаврських робіт

Витяг

 з протоколу  № 4

засідання кафедри соціальної психології

від 4 листопада 2022 р.

СЛУХАЛИ: Про затвердження тем та наукових керівників магістерських і бакалаврських робіт.

 УХВАЛИЛИ:

1Затвердити теми бакалаврських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП “Психологія” ОКР Бакалавр :

Денної форма навчання:

 1. Крулів Уляна Володимирівна

Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Турянська Софія Андріївна

Особливості переживання почуття провини в юнацькому віці

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Шовгенюк Діана Дмитрівна

Гендерні особливості негативного емоційного самоставлення в ранньому юнацькому віці

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Каштанюк Тетяна Вікторівна

Особливості резилієнтності студентів в умовах військового стану

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Бігун Зоряна Василівна

Психологічні особливості сепарації в дочірньо-материнських стосунках

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Чаплак Марта Ігорівна

Психологічні особливості професійного вигорання педагогічних працівників

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Дзядикевич Вікторія Степанівна

Гендерні особливості переживання психологічного благополуччя студентською молоддю в час війни

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Григорів Марія Петрівна

Гендерні особливості емоційного інтелекту в підлітковому віці

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Джура Богдана Ярославівна

Особливості впливу стилю сімейного виховання на рівень домагань в юнацькому віці

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Скірин Марія Володимирівна

Соціально-психологічні чинники залежності старшокласників від смартфона

Науковий керівник: доцент Вітюк Н.Р.

 1. Добрянська Анастасія Степанівна

Особливості резилієнтності студентів ЗВО з різним рівнем інтернет-залежності

Науковий керівник: доцент Вітюк Н.Р.

 1. Бігун Тетяна Ярославівна

Психологічні особливості емоційної прив’язаності у дітей, що опинились у складній життєвій ситуації

Науковий керівник: доцент Когутяк Н,М.

 1. Федорович Роман Володимирович

Психологічні особливості соціальної компетентності підлітків в час дистанційного навчання

Науковий керівник: доцент Когутяк Н.М.

 1. Антонюк Наталія Геннадіївна

Толерантність до невизначеності як чинник життєстійкості

особистості студентів під час війни

Науковий керівник: доцент Федоришин Г.М.

 1. Новосельський Олег Олегович

Вплив батьківських настанов на мотивацію вступу у шлюб

Науковий керівник: доцент Федоришин Г.М.

 1. Коман Ілона Василівна

Вплив дитячих травм на уявлення студентів про майбутню сім’ю

Науковий керівник: доцент Федоришин Г.М.

 1. Танасів Тетяна Богданівна

Самоусвідомлення як чинник життєвої стійкості студентів

військової кафедри

Науковий керівник: доцент Федоришин Г.М.

 1. Ільчишина Ольга Степанівна

Вплив ситуації невизначеності на динамічні процеси в

студентській групі

Науковий керівник: доцент Федоришин Г.М.

 1. Зозук Ольга Богданівна

Психологічні особливості емоційного вигорання студентів ЗВО в умовах  війни

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

 1. Васякіна Євгенія Олегівна

Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників ЗВО

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

 1. Брух Тетяна Вікторівна

Гендерні особливості уявлень про успіх сучасних студентів

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

 1. Бойчук Яна Любомирівна

Психологічні чинники  прокрастинаціі студентськоі молоді в умовах війни

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

 1. Романчук Світлана Ігорівна

Вплив емпатії на психологічну готовність до дружби в юнацькому віці

Науковий керівник доцент Яремчук В.В.

 1. Щур Христина Володимирівна

Вплив «work balance» на задоволеність працею в організації

Науковий керівник доцент Яремчук В.В.

 1. Ліпський Назар Романович

Психологічні уявлення студентів про дружбу в соцмережах

Науковий керівник професор Пілецька Л.С.

 1. Луцик Анжела Володимирівна

Вплив стилю виховання на Я-концепцію в юнацькому віці

Науковий керівник професор Пілецька Л.С.

 1. Мендиляк Надія Степанівна

Психологічні особливості ставлення до шлюбу студентської молоді

Науковий керівник професор Пілецька Л.С.

 1. Олексюк Олександра Михайлівна

Вплив переживання травмуючих ситуацій на рівень домагань студентської молоді

Науковий керівник професор Пілецька Л.С.

29. Герасимик Роман Олегович

Психологічні особливості прояву Інтернет залежності у

підлітковому віці

Науковий керівник професор Гоян І.М.

30. Вишенько Сергій Іванович

Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості в

юнацькому віці

Науковий керівник професор Гоян І.М.

 1. Фединяк Наталія Іванівна

Психологічні особливості впливу тривожності на навчальну діяльність студентів

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 1. Ромашко Владислав Миколайович

Уявлення студентської молоді про психологічне благополуччя

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 1. Куцик Ольга Михайлівна

Соціально-психологічні особливості формування  статусу особистості в студентській групі

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 1. Реблян Ганна Іванівна

Особливості впливу студентської групи на навчальну діяльність студента

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 1. Тріщ Тарас Михайлович

Гендерні особливості переживання психологічного благополуччя студентами

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 1. Яблонська Маріна Темурівна

Психологічні уявлення молоді щодо працевлаштування в умовах війни

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 1. Куртяк Віра Василівна

Психологічні особливості прояву перфекціонізму у майбутніх психологів

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Фіцак Віталія Василівна

Тип батьківського ставлення як чинник прояву насилля над дитиною у сім’ї

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.

 1. Плещинська Аліна Миколаївна

Психологічне значення переживання радості для розвитку стресостійкості особистості

Науковий керівник: доцент Когутяк Н.М.

4. Гордієнко Яна Анатоліївна

Психогігієнічні засоби збереження психічного здоров’я підлітків у час війни

Науковий керівник: доцент Когутяк Н.М.

5. Василюк Мар’яна Вікторівна

Задоволеність шлюбом як чинник розвитку кар’єри жінок

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

6. Кузьмин Христина

Самооцінка як чинник самореалізації особистості періоду ранньої дорослості

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

7. Суходольська Владислава Іванівна

Вплив соцмереж на формування агресивності підлітків

Науковий керівник: доцент Чуйко О.М.

8. Бондаренко Діана Сергіівна

Спосіб життя як чинник подолання стресу в юнацькому віці

Науковий керівник доцент Яремчук В.В.

9. Тимофій Андрій Васильович

Психологічні особливості адаптації ВПО

Науковий керівник доцент Яремчук В.В.

10. Зорій Анастасія Василівна

Копінг-стратегії подолання гострого стресу в студентської молоді

Науковий керівник доцент Яремчук В.В.

11. Джигалюк Аліна Вікторівна

Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в

юнацькому віці

Науковий керівник професор Гоян І.М.

12. Днесь Ольга Романівна

Гендерні відмінності копінг-стратегій сучасних студентів

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

13. Іванюк Галина Миколаівна

Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної    ідентичності

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

14. Токарик Марія Василівна

Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

15. Погрібняк Наталія Володимирівна

Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

16.  Бойко Світлана Валентинівна

Вплив характеру на переживання стану самотності студентів

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

17. Позняк Діана Геннадіївна

Особливості соціальної адаптації студентів з різним рівнем суб’єктивного контролю

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

18. Ясінська Анастасія Олегівна

Особливості прояву агресивної поведінки підлітків

Науковий керівник доцент Пілецький В.С.

 

Витяг

 з протоколу  № 2

засідання кафедри соціальної психології

від 15 вересня 2021 р.

         СЛУХАЛИ: Про затвердження тем та наукових керівників магістерських і бакалаврських робіт.

УХВАЛИЛИ:

І. Затвердити теми бакалаврських робіт і призначити наукових керівників студентам 4 курсу спеціальності «Психологія» ОР Бакалавр денної форми навчання:

1.Бріцька Вікторія Ігорівна
Психологічні прояви прокрастинації студентів в умовах карантинних обмежень

Науковий керівник: Гринчук О.І.

2.Винниченко Віта Володимирівна
Соціально-психологічні особливості перфекціонізму працівників служби цивільного захисту

Науковий керівник: Гринчук О.І.

3.Петришин Богдан Володимирович
Особливості стресостійкості майбутніх офіцерів з різним рівнем суб‘єктивного контролю

Науковий керівник: Гринчук О.І.

4.Паробецька Руслана Орестівна

Вплив комунікативних установок студентської молоді на стиль поведінки в конфліктних ситуаціях

Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

5.Бойко Уляна Богданівна
Стратегії вирішення конфліктів працівниками з різним рівнем макіавелізму

Науковий керівник: Вітюк Н.Р.

6.Дубницька Юлія

Вплив навчальної успішності студентів-психологів на розвиток їх емоційного інтелекту

Науковий керівник: Когутяк Н.М.

7. Леник Вікторія-Марія

Вплив домашнього насильства на формування стереотипних суджень жінок про материнство
Науковий керівник: Когутяк Н.М.

8.Мальована Інна

Порівняльна характеристика уявлень про щастя підлітків та студентів

Науковий керівник: Когутяк Н.М.

9.Кобзар Володимир Вікторович

Психологічне значення когнітивних факторів у проявах соціальної тривоги студентів

Науковий керівник: Когутяк Н.М.

10.Волочій Антоніна Василівна

Гендерні особливості емоційного інтелекту студентів ЗВО

Науковий керівник: Куравська Н.В.

 

Витяг з протоколу № 3

засідання кафедри соціальної психології

від 19 жовтня 2021 р.

ІІ. Затвердити теми бакалаврських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОР Бакалавр ІV року заочної форми навчання :

1.Басок А. О. «Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери фахівців ІТ- аутсорсингу». Керівник: Гоян І.М.

2.Вітвіцька Ю. М. – «Вплив карантинних обмежень на стиль життя студентської молоді». Керівник: Гринчук О.І.

3.Вовк В. В. – «Особистісна готовність психолога до надання психологічної допомоги». Керівник: Пілецька Л.С.

4.Гайтус І. А. – «Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій менеджерів нижчої ланки». Керівник: Пілецька Л.С.

5.Горбаль Я. І. – «Особливості жіночого лідерства в організації». Керівник: Федоришин Г.М.

6.Грещук Н. Ю. – «Конфліктостійкість як чинник подолання професійного стресу представників соціономічних професій». Керівник: Яремчук В. І.

7.Дякун А. І. – «Соціально-психологічні чинники успіху майбутніх психологів». Керівник: Гринчук О.І.

8.Курій А. В. – «Особливості мотиваційної сфери студентів, схильних до використання деструктивного психологічного впливу». Керівник: Куравська Н.В.

9.Лещишин Т. В. – «Особистісні чинники схильності до маніпулятивної поведінки студентів ЗВО». Керівник: Куравська Н.В. 10.Мельник Н. В. – «Психологічні особливості емоційного вигорання у підприємців». Керівник: Федоришин Г.М.

11.Саманюк Н. Я. – «Психологічний вплив брехні на соціальний розвиток старших дошкільників». Керівник: Когутяк Н.М.

12.Соломаха Н-М. Т. – «Особливості прояву емоційного інтелекту у підлітковому віці». Керівник: Гринчук О.І.

13.Тибін – «Вплив стилів батьківського виховання на рівень домагань молодших школярів». Керівник: Яремчук В.І.

14.Чорна В.М. – «Вплив організаційної лояльності на задоволеність працею працівників організації». Керівник: Пілецька Л.С.

15.Янушевська О.М. – «Вплив ефектів соціальної перцепції на особливості взаємодії першокурсників». Керівник: Куравська Н.В.

 

Тематика бакалаврських робіт

для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2020-2021 н.р.

Затверджено на засіданні
кафедри соціальної психології,
протокол № 2 від 22.09.2020

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.

 1. Зумовленість міжособистісного впливу психологічними характеристиками його суб’єктів.
 2. Прояви деструктивного психологічного впливу в середовищі студентів ЗВО.
 3. Психологічний аналіз уявлень студентської молоді про справедливе правосуддя в Україні.
 4. Психологічні особливості схильності до віктимної поведінки студентів ЗВО.
 5. Психологічні чинники правової соціалізації студентів.
 6. Особливості прояву механізмів психологічного захисту в юнацькому віці.
 7. Асертивна поведінка як спосіб запобігання міжособистісних конфліктів серед студентів ЗВО.
 8. Гендерні стереотипи в уявленнях студентів про зовнішність партнера протилежної статі.
 9.  Соціально-психологічний клімат як провідний чинник згуртованості студентської групи.
 10. Чинники формування психологічної зрілості особистості.

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.

 1. Психологічні особливості мотиваційного профілю працівників-чоловіків.
 2. Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
 3. Гендерні особливості емоційного інтелекту особистості юнацького віку.
 4. Соціально-психологічні чинники побудови професійної траєкторії студентською молоддю.
 5. Тайм-менеджмент як чинник профілактики професійного вигорання особистості.
 6. Вплив неформальмальної комунікації в організації на ефективність діяльності працівників.

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Вплив інтернет-залежності на рівень самоактуалізації студентської молоді.
 2. Вплив комунікативних установок на задоволеність роботою працівників ІТ-сфери.
 3. Соціально-психологічна адаптація до навчання у внз студентів-першокурсників в умовах карантину.
 4. Особливості міжособистісної взаємодії батьків та підлітків в умовах карантину.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності психолога.
 2. Спілкування в соціальних мережах як чинник агресивності в ранньому юнацькому віці.
 3. Вплив масового настрою на політичний вибір особистості.
 4. Вплив корпоративної культури організації на рівень домагань працівників.
 5. Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки старшокласника.