Сметаняк Владислав Ігорович

кандидат психологічних наук,

доцент

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

 Освіта: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника за спеціальністю “Психологія”(1999).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників” (2003)

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія вищої школи, Вікова та педагогічна психологія

Стажування: Тернопільський національний педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кафедра практичної психології. 16.04 – 28.05 2018 року

1. Сметаняк В.І. Чоловіча гендерна роль як фактор сімейного насилля / [В. Сметаняк] // Аксіологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики : монографія / за заг. ред. З.С. Карпенко / ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. Нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – Розд. 4. – С. 112-119.

2. Сметаняк В.І. Батьківство як чинник та етап соціалізації чоловіка / В. І. Сметаняк // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 1 (7) – С.178-183

3. Сметаняк В.І. Відповідальне батьківство як об’єкт психологічних досліджень. Матеріали міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної соціальної психології». – 20-25 березня 2014р. – С.187-193.

ТЕКСТ