Наукові видання

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ: ПСИХОЛОГІЯ

Дане наукове видання створено 1996 року під назвою “Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія”. Засновник видання – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. З 2010 року “Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія” був фаховим з психології та філософії.

2016 року відбулась зміна назви видання на “Збірник наукових праць: психологія”, Серія КВ 22142-12042 ПР від 23.03.2016р. Проблематика наукового видання  присвячена висвітленню актуальних питань соціальної психології, психології особистості, політичної психології, психології управління, психології масових комунікацій, психології сім’ї, психологічній безпеці, психології професійної діяльності, етнопсихології, клінічної психології, організаційної психології, військової психології, гендерній проблематиці у психології, методологічних проблем у психології.

До членів редколегії наукового видання “Збірник наукових праць: психологія” входять як українські науковці, так і науковці європейських вищих навчальних закладів (Греція, Литовська Республіка).

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також авторів, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю (за наявності рецензій фахівця з науковим ступенем). Статті студентів приймаються тільки у співавторстві із науковим керівником.

Сайт видання – http://journals.pu.if.ua/index.php/psp

ISSN 2520-6710 (друкована версія)

ISSN  2522-9109  (електронна версіїя видання )

Науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»

Видається з 2010 року з періодичністю 1 раз на рік. Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України. Передплатний індекс – 86123.

Науковий журнал «Психологія особистості» включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.).

Видання індексується в таких наукометричних базах: Google Scholar Академія,  Українські наукові журнали; Наукова періодика України (PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT); Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa); Index Copernicus.

Постійними рубриками журналу є: Персонологічні моделі та концепції. Емпіричні дослідження у психології особистості. Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем. Прикладна психологія особистості: проблеми, здобутки, дискусії.

До редакційної колегії входять як провідні українські вчені, так і зарубіжні фахівці (Білорусь, Великобританія, Ізраїль, Польща, Росія).

Редакційна політика журналу «Психологія особистості», архів статей представлені на сайті: : http://journals.pnu.edu.ua/index.php/po

ISSN 2309-785Х (друкована версія)

e-ISSN 2413-7863 (електронна версія журналу)