НАУКОВА РОБОТА

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

НА 2017-2018 Н.Р.

Скласти індивідуальні плани наукових досліджень на 2017-2018н.р.
Провести атестацію аспірантів.
Організація та участь у круглому столі на тему:”Психологічна безпека в умовах суспільно-політичної кризи”
Робота над грантовими проектами Erasmus+
Провести атестацію аспірантів.
Керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів.
Підготувати наукові статті для видання у “Збірнику наукових праць: психологія”.
Підгот. доповіді на звітно-наукову конференцію кафедр університету за 2017р.
Керівн. наук. роб. студ. підгот. на звітно-наук. конференц. університету за 2017р.
Рецензування монограф., підручн., авторефер., дисертацій, наук. статтей.
Участь у науковій темі кафедри “Інформаційно-психологічна безпека особистості, сім’ї, спільноти”
Захист кандидатських дисертацій
Організація і проведення міжнародної школи
Перереєстрація “Збірника наукових праць: психології”.