Наукова робота викладачів

Науково-дослідна тематика кафедри соціальної психології:
1. “Інноваційні технології забезпечення розвитку організацій”, фундаментальна тема. Керівник Заграй Л,Д, (2017-2021р.р.)
2. “Соціально-психологічний менеджмент розвитку особистості”. Керівник Заграй Л,Д, (2017-2021р.р.)
3. “Психологія особистості в умовах кризового суспільства”. Керівник Пілецька Л.С. (2021- 2025р.р.) Протокол № 13 від 15.06.21р.

Основні напрямки наукових досліджень: психологія субкультур, спільнот, гендерна психологія, психологія мобільності, психологія сім’ї, насилля у сім’ї та в освітньому середовищі, кроскультурна психологія, психологія міграції, психологія бізнесу та управління, психологія безпеки особистості, привентивна психологія, психологія впливу, психологічні особливості правотворчості, судово-психологічна експертиза, психологічна консультація в юридичній практиці, віктимологія, кримінальна психологія, пенітенціарна психологія, медіапсихологія, аксіопсихологічні проблеми особистості, проблеми історичної і культурної психології, екологічна психологія, християнсько-орієнтована, духовна психологія особистості, психологія аутичної дитини, проблеми екзистенційного консультування, професіоналізації особистості.

Інвентаризація можливих послуг, які можуть надавати структурні підрозділи університету перспективним підприємствам-учасникам наукового парку

Факультет (інститут) –  факультет психології

Кафедра/науково-навчальний центр – кафедра соціальної психології

Лабораторія – Інформаціно-психологічної безпеки (Л.Д. Заграй, тел. 59-61-49, todoriv_Larisa@i.ua)

Послуги:

1.Розробка, адаптація та проведення діагностичних методик з метою:

відбору кадрів; прогнозування поведінки людини у критичних, кризових ситуаціях, визначення рівня стресостійкості; психологічного супроводу дітей у навчальному процесі; сімейного консультування; виявлення девіацій у поведінці підлітків; прогнозування поведінки людини в конфліктних ситуаціях; виявлення жертв насилля у сім’ї ; виявлення стилю керівництва та лідерського потенціалу особистості; визначення здатності людини до підприємницької, управлінської діяльності.

2.Проведення семінарів, круглих столів, тренінгів:

профілактика насилля у сім’ї; профілактика насилля у освітньому середовищі; технології розвитку життєстійкості особистості у сучасному світі (розвиток здатності особистості адаптації до змін, нових обставин тощо.); розвиток потенціалу в умовах кризових ситуацій (втрати близької людини, роботи, розлучення тощо.); попередження конфліктів та налагодження конструктивної взаємодії у колективі, групі, організації; рекомендації щодо командоутворення, згуртованості колективу; профілактика професійних стресів та професійного вигорання; психологічно-інформаційна безпека особистості (протистояння психологічним впливам, маніпуляціям тощо.).

професійних стресів та професійного вигорання; психологічно-інформаційна безпека особистості (протистояння психологічним впливам, маніпуляціям тощо.).

3. Індивідуальне психологічне консультування: бізнес-консультування; консультування подружніх пар; жертв насилля; консультування на підтримку та розвиток ресурсності особистості.

4. Участь у співбесіді при профвідборі чи реструкторизації колективу організації.

   На кафедрі діє науково-дослідна лабораторія інформаційно-психологічної безпеки. Мета лабораторії полягає у проведенні соціально-психологічних наукових досліджень із залученням студентів та аспірантів  факультету психології.

Завдання лабораторії:

1. Організація і проведення соціально — психологічних досліджень стану психосоціального та інформаційного середовища життя людини за такими напрямами: сучасні механізми та інструменти впливу людей один на одного, їх адекватність цілям особового та громадського розвитку; вплив психосоціальних та інформаційних процесів (явищ) на здоров’я і стан суспільства; вплив окремих засобів масової комунікації (ЗМК) на інтелектуальний, емоційний і психофізичний стан громадян; соціальні, групові та міжособові феномени, що негативно позначаються на поведінці й психічному здоров’ї особи; принципи та способи профілактики психоінформаційного насильства та шкоди; психоінформаційний захист; розвиток психоінформаційної культури.

2. Інформування та просвіта громадськості, представників засобів масової інформації, державних органів і політичних рухів про стан соціально-психологічної екології та наслідки її нерегульованої експлуатації.

3. Консультування громадських, державних та комерційних організацій, політичних рухів і партій, окремих громадян по проблемах психоінформаційної безпеки і конструктивної взаємодії у соціокультурному просторі.

4. Профілактика психоінформаційного насильства і навчання громадян психоінформаційній культурі і захисту.

5. Консультування і реабілітація осіб, постраждалих від небезпечної психологічної і інформаційної дії, від групового або міжособового психологічного маніпулювання і насильства.