Климишин Ольга Іванівна

доктор психологічних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 Освіта: середню освіту здобула в Івано-Франківській загальноосвітній школі №8, яку закінчила в 1994 році. У 1994р. вступила на Філософський факультет Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю “Психологія”, здобувши кваліфікацію психолога, викладача.

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання” (2004)

Тема докторської дисертації: “Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості” (2013)

Посада: Професор кафедри соціальної психології та психології розвитку

Навчальні дисципліни: Педагогічна психологія, Психологія розвитку людини

Стажування:

1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (захист докторської дисертації 11 квітня 2013 р.).

2. Університет Південної Богемії (м. Чеське Будейовіце), сертифікат, «Role vzdelavani v rozvoji studenta vysoke skoly», 4 березеня 2016 р.

3. Національний університет “Острозька Академія” (з 16.10.2018 по 16.11.2018). Довідка № 377 від 30.11.2018. Тема: “Використання інноваційних методів викладання психологічних дисциплін прикладного спрямування”.

1.Климишин О. І. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології : [монографія / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин]. Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. 316с.

2.Климишин О.І. Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО // Психологія особистості. Івано-Франківськ: О.М.Голіней, 2016. С.90-100.

3.Климишин О.І. Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики: монографія [ за заг. ред. З.С.Карпенко]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. 220 с. ( Розділ 2). С.35-68.

4. Klymyshyn O., Karpenko H. Methodological and Methodical Principles of the Empirical Study of Spiritual Development of a Personality //Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. Vol.3, No.1, 2017. pp. 42-47

5. Климишин О., Климишин І. Про космічне, земне, світоглядне: монографічний нарис. Частина 2. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 76 с.

6. Климишин О., Климишин І. Крізь хащі сумнівів – до віри: монографічний нарис. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 24 с.

7. Климишин О.І. Особливості духовного розвитку особистості практикуючих та номінальних християн: за результатами емпіричного дослідження/ О.І.Климишин // Scientific Jornal «Virtus», №10. 2017. С.52-56.

8. Климишин О.І. Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого/ О.І.Климишин // Збірник наукових праць: психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – Вип. 22. – С. 90-99.

9. Климишин О.І. Божественне походження родини / О.І.Климиши, о.Володимир Лось, Л.Л.Радухівська // Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and science. – London: IASHE, 2018. –172 p. – р.101-107.

10. Климишин О.І. Психологічна допомога ветеранам війни / Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навчальний посібник / за ред. Л.Гридковець.. Київ, 2018. Том 3. Розділ 2. С.27-35

11. Климишин О.І. Феноменологія суб’єктності людини з позиції християнської психології. Психологія особистості. 2018. №1 (9). С.21-29

12. Климишин І.А., Климишин О.І. «Костиль для душі» – чи відблиск неба?. Івано-Франківськ: Видавець Супрун В.П. 2019. 29 с.

13. Климишин І.А., Климишин О.І. Світ і ми в ньому. Івано-Франківськ: Видавець Супрун В.П. 2019, 89 с.

 

ТЕКСТ

E-mail: olha.klymyshyn@pu.if.ua

Тел: 596149