Заграй Лариса Дмитрівна

Доктор психологічних наук,

професор, декан факультету психології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “Психологія”.

Тема кандидатської дисертації:“Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)”

Тема докторської дисертації:“Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах”.

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету психології

Стажування:

1. Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка), сертифікат, The internship on gender studies “Interdisciplinary master’s programs for multicultural audience”, 13.10.2017 р.

2. Університет Арістотеля (м.Салоніки, Греція), з 23.06.2018 по 01.07.2018 р. та з 15.10.2018 р. по 30.11.2018 р. Тема: “Developing teaching materials for Gender Studies Courses”. Cертифікат: REG.NO GEST/CER-47 ISSUED date 30-11-2018

Основні праці:

1.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура: гендерний досвід [текст] :монографія / Л.Д. Заграй.-Івано-Франківськ:Нова зоря,2012.-376с.

2.Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики -“Місто-НВ”,Івано-Франківськ,2004р.-97с.

3.Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості/Методичні рекомендації до курсу.-“Плай”,Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2004р.-31с.

4.Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей.-Плай, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2005р.-32с.

5.Тодорів Л.Д.,Белей М.Д. Основи психологічної діагностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодорів // Навчальний посібник.-Івано-Франківськ:Тіповіт,2008.-296с.

6.Тодорів Л.Д. Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб’єктивного досвіду у підлітків/Л.Д. Тодорів//Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал “Психологія особистості” №1-Івано-Франківськ, 2010 .- С.51-61.

7. Заграй Л.Д. Германевтична парадигма в дослідженні механізмів конструювання гендерних досвіду особистості [Текст]/Л.Д. Заграй//Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника,2012.-Вип.17.-Ч.1.-С.163-170.

8.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості/Л.Д. Заграй//Соціальна психологія. Український науковий журнал.-Полтава: Центр соціальних комунікацій ,2012.-№4.-С.60-69.

9.Заграй Л.Д. Особенности концептов-смыслов гендерного опыта рэперов [Текст]/ Л.Д. Заграй//Альманах современной науки и образования.-Тамбов: Грамота, 2012.-№12(67).-Ч.1.-С.60-63.

10.Заграй Л.Д. Конструирование гендера в молодежных субкультурах [Текст]/ Л.Д. Заграй// Социально-гуманитарный вестник Юга России.-Центр социально-политических исследований “Премьер”, 2012.-№10-11.-С.103-108.

11.Заграй Л.Д. Механізми засвоєння гендерних схем у підлітковому віці: соціально- конструктивістський погляд на проблему // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: «Астропринт», 2015. Том 20. Вип. 4(38) С. 42-54.

12. Заграй Л.Д. Пошук ідентичності у період суспільних трансформацій // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. Одеса: «Астропринт», 2015. Том 20. Вип. 1 (35). С. 32-40. 

13. Заграй Л.Д. Гендерна специфіка «ставлення до світу» у студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. № 2 (15). С. 34-40.

14. Заграй Л.Д. Методологія і технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні рекомендації для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ, 2015. 60 с.

15. Zahrai Larysa. Gender research methodology in the modern world: An Individual’s Gender Experience // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ, 2016. Ч.1. Вип.21. С.7-14. Zahrai L. Social Psychological mechanism scquring co of the sociocultural experience: the hermeneutic aspekt /journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Vol.4, № 2, Ivano-Frankivsk, 2017. C.97-104.

16. Zahrai L. Social Psychological mechanisms cquring of the sociocultural experience: the hermeneutic aspekt /journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Vol.4, № 2, Ivano-Frankivsk, 2017. C.97-104.

17. Заграй Л. Образ лідера у картині світу студентства: феміністична перспектива/ Збірник матеріалів ІІ міжнародної конференції “Гендерні студії: навчання, дослідження та практика” (16-20 квітня 2018 р.). Кропивницький: КОД, 2018. С. 174-176.

18. Zahrai L. Gender identity of women Ukraine as result of cultural texts interpretation. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. С. 15-26.

19. Zahrai L. The Image of a Leader in the Students’ Worldview: Feminist Perspective. Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика» м. Київ 16-20 квітня 2018 року.

20. Заграй Л.Д. Теорії Гендеру: гендерні дослідження у психології : навч. посіб. Івано-Франківськ, 2019. 264 с. Заграй Л.Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.

21. Заграй Л.Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт: навчально-методичні рекомендації.Івано-Франківськ: ФО – П Петраш К.Т., 2019. 68с.