Гоян Ігор Миколайович

 

доктор філософських  наук, професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доктор філософських наук, професор

Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1994 р.) за спеціальністю «Психологія. Практична психологія» Кваліфікація: практичний психолог.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2001 р.) Спеціальність «Психологія». Кваліфікація: магістр психології, викладач психологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків» (Інститут психології імені Г.С. Костюка; 1997 р.).

Тема докторської дисертації: «Психологізм в західноєвропейській філософії XIX – початку XX століття» (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012 р.).

Працював практичним психологом у Галицькій середній школі № 1 (1994–1996 рр.); головним спеціалістом управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (1996–1998 рр.).

З 1998 р. працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді доцента.

1998-2005 – заступник декана філософського факультету.

2005-2020 р.р. – декан філософського факультету.

З 2012 р. – професор кафедри загальної і клінічної психології та кафедри філософії та соціології.

У 2015 р. отримав вчене звання професора.

З 2020 р. професор кафедри соціальної психології та кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

Сфера наукових інтересів: організаційна психологія, психологія праці, психологія мотивації, коучинг, історія філософії, філософія психології.

Напрями наукових досліджень: духовно-моральний вимір буття людини та суспільства; ціннісно-мотиваційні проблеми особистості; феномен європейського психологізму.

Брав участь у роботі спеціалізованих вчених рад: у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника із захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури; кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»; у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова  із захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.05 – історія філософії; у Львівському національному університеті імені Івана Франка із захисту кандидатських та докторських дисертацій із спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.05 – історія філософії.

Член редакційних колегій: фахового видання Вісник Прикарпатського університету. Серія філософія і психологія  з 2013 р.; Збірника  наукових праць: філософія, соціологія, психологія з 2013 р.; наукового фахового видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» з 2013 р.; наукового міжнародного журналу «Социальное воспитание» Витебск, Беларусь з 2014 р.; наукового теоретико-методологічного і прикладного психологічного журналу «Психологія особистості» з 2021 р.

Учасник міжнародного Проєкту Програми ЄС Еразмус + КА2 розбудова потенціалу вищої освіти “GeSt. Гендерні студії крок до демократії і миру  у сусідніх з Європою країнах з різними традиціями”(2018-2020 р.р.) 

Підготовив двох кандидатів наук, одного доктора наук.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, 2006 р.)

Автор і співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

 

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0003-2548-0488

Goodle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rkxTmrsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Igor-Goan 

Основні праці:

 1. Монографія: Гоян І. М. Історико-філософська рефлексія психологізму: на перетині філософії і психології [Текст]: монографія / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. 360 с. (23 др. а.)
 2. Гоян І. М.Вплив сучасних інститутів соціалізації на процес морального становлення підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – Ч. 1. – С. 106–112.
 3. Гоян І. М. Виховний ідеал як детермінанта морального розвитку особистості сучасного підлітка підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – Ч. 2. – С. 89–95.
 4. Гоян І. М. Моральний розвиток особистості підлітка / І. М. Гоян // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1/10. – С. 23–26.
 5. Обран Л. Е. Соціалізація особистості школяра / Л. Е. Орбан, І. М. Гоян // Соціалізація особистості школяра / за ред. Л. Е. Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – 68 с.
 6. Гоян І. М. Підліток і соціальні явища: теоретичний аспект проблеми / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137–144.
 7. Гоян І. М. Потенціал підліткових молодіжних організацій, об’єднань, товариств у моральному становленні підростаючої особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – Вип. 2, ч. 2. – С. 92–98.
 8. Гоян І. М. Аналіз мотиваційної сфери сучасних підлітків в контексті їх особистісних новоутворень / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип. 3, ч. 2. – С. 76–87.
 9. Гоян І. М. Психологічний аналіз мотиваційних феноменів спільної професійної діяльності / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 4, ч. 2. – С. 90–98.
 10. Гоян І. М. Використання етнопсихології та духовної культури народу в діяльності учнівських молодіжних організацій, об’єднань, товариств / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 4, ч. 2. – С.13–28.
 11. Гоян І. М. Соціальні умови життєдіяльності та їх вплив на динаміку професійного самовизначення особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 5, ч.1. – С. 127–136.
 12. Гоян І. М. Моральний розвиток особистості як комплексна психолого-педагогічна проблема / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 6, ч. 2. – С. 26–37.
 13. Гоян І. М. Цінність як детермінанта моральної активності особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7, ч. 1. – С. 53–60.
 14. Гоян І. М. Психологічні особливості професійної орієнтації студентів – психологів / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7, ч. 2. – С. 133–170.
 15. Гоян І. М. До питання про ідентифікацію як механізм регуляції нормативної поведінки / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. 9, ч. 2. – С. 48–54.
 16. Гоян І. М. До питання про професійно значущі якості психолога праці / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – Вип. 10, ч. 1. – С.80–86 .
 17. Гоян І. М. Типи реагування підлітків на алкогольну залежність сім’ї / І. М. Гоян, І. А. Белінська // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11, ч. 1. – С. 93–103.
 18. Гоян І. М. Специфіка життєдіяльності алкогольно узалежненої сім’ї та особливості виховання у ній підлітків / І. М. Гоян, І. А. Белінська  // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11, ч. 2. – С. 82–92.
 19. Гоян І. М. Психологічна сутність сім’ї як чинника становлення особистості підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип.12, ч. 1. – С. 102–115.
 20. Гоян І. М. Проблема корекції відхилень особистісного розвитку підлітків із алкогольно узалежнених сімей // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 126–134.
 21. Гоян І. М. Формування програми філософського психологізму у 19 ст.: Й.Ф. Гербарт / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 125–131.
 22. Гоян І. М. Роль Й. Ф. Гербарта у формуванні філософського психологізму ХІХ ст. / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2008 : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 16–17 квітня 2008 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2008. – Ч. 1.– С. 23–24.
 23. Гоян І. М. «Психологія народів» в історико філософському контексті / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 410–411 : Філософія. – С. 13–18.
 24. Коваль І. М. Духовно-культурна діяльність короля Данила в контексті взаємен Галицько-Волинської держави зі Святим Престолом / І. М. Коваль, І. М. Гоян // Україна і Ватикан. – Івано-Франківськ – К., 2008. – Вип. І : Українсько-Ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 375–382.
 25. Коваль І. М. Феномен одного наукового відкриття, або нове осмислення події, яка «випростувала хребет нації» / І. М. Коваль, І. М. Гоян // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. – № 4–5. – С. 141–150
 26. Гоян І. М. Співвідношення філософії та психології у системі «наукової філософії» Вільгельма Вундта / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2009. – Вип. 12. – С.147–153.
 27. Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в Німецькому Просвітництві  ХVIII ст.: Й. Тетенс / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.19. – С. 203–211.
 28. Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в німецькому Просвітництві XVIII століття / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2009 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 21–22 квітня 2009 року). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2010. – Ч. 1.– С. 56–58.
 29. Гоян І. М. Психологізм Вільгельма Дільтея і співвідношення філософії та психології в науках про дух / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 462–463 : Філософія. – С. 129–135
 30. Гоян І. М. Маніфестація антипсихологізму : співвідношення філософії та психології у Пауля Наторпа / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 464–465 : Філософія. – С. 118–123
 31. Гоян І. М. Критика психологізму в логіці / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 466–467 : Філософія. – С. 111–116
 32. Гоян І. М. Психологізм як логіко-культурна домінанта / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 466–467 : Філософія. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 156–161
 33. Гоян І. М. Любов як форма самопізнання в українській філософській думці доби Відродження / І. М. Гоян // Галицька митрополія в історії європейського християнства : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2009. – С. 122–127.
 34. Гоян І. М. Девід Юм: філософські засади формування асоціативної психології / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 292–299.
 35. Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в німецькому просвітництві ХVIII століття : Хр. Вольф і вольфіанці / І. М. Гоян // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. :  Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 23. – С. 47–54
 36. Гоян І. М. Філософські обґрунтування в емпіричній психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Г. Еббінгауз)/ І. М. Гоян // Науково-теоретичний журнал Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – К. – Полтава, 2010. – Вип. 23.  – С. 20–32
 37. Гоян І. М. Філософська психологія Девіда Юма / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2010. – Вип. 13. – С. 29–34.
 38. Гоян І. М. Пошук життєвих завдань психології : Філософська траєкторія М. Грота / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 504–505 : Філософія. – С. 71–76.
 39. Гоян І. М. Психологічна проблематика у філософії І. Канта / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 512–513 : Філософія. – С. 17–23.
 40. Гоян І. М. Дискусія щодо психологізму в німецькій філософії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття/ І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 534–535 : Філософія. – С. 12–16.
 41. Гоян І. М. Філософське обґрунтування емпіричної психології Германом Еббінгаузом / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2010 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 21–22 квітня 2010 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2010. – Ч. 1.– С. 116–118.
 42. Гоян І. М. Автономія історичного пізнання в аксіології Г. Ріккерта / І. М. Гоян // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 10-11 травня 2010 р.). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 24-26.
 43. Гоян І. М. Людська гідність у творах українських мислителів доби Відродження / І. М. Гоян, М. В. Дойчик // Історико-релігійні та етнокультурні особливості галицького регіону в загальноукраїнському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., (Галич, 14–15 травня 2010 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2010. –С. 125–129.
 44. Гоян І. М. Мотиваційна основа професійного росту особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 15, ч. 1. – С. 88–98.
 45. Гоян І. М. Інтуїтивістська концепція філософії Анрі Бергсона / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 14. – С. 81–87.
 46. Гоян І. М. Філософсько-педагогічний проект Пауля Наторпа / І. М. Гоян // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал Дніпропетровського національного університету. – 2011. – Вип. 2. – С. 129–139.
 47. Гоян І. М. Філософсько-богословська психологія Петра Авсенєва / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 561–562 : Філософія. – С. 249–254.
 48. Гоян І. М. Екзистенціально-аналітична критика психоаналізу / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 563–564 : Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 158–162.
 49. Гоян І. М. Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера / І. М. Гоян // Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія. – 2011. – Вип. 210. – С. 17–24.
 50. Гоян І. М. Антропологічний психологізм Іммануїла Канта / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 15. – С. 22–28.
 51. Гоян І. М. Психологізм у філософії Девіда Юма / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. –  Вип. 16, ч. 1. – С. 33–38
 52. Гоян І. М. Філософські та богословські засади психології Петра Авсенєва / І. М. Гоян // Русская философия : история, методология, жизнь / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. – Полтава : ООО «АСМИ», 2011. – С. 595–598. – (Серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 10).
 53. Гоян І. М. Співвідношення філософії та психології в «духовних науках» / І. М. Гоян // Вільгельм Дільтей і філософія «духовно-наукового» знання : колективна монографія / за заг. ред. М. Марчука. – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2011. – С. 71–82.
 54. Гоян І. М. Історико-філософська рефлексія психологізму : на перетині філософії і психології : монографія / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 360 с.
 55. Гоян І. М. Проблема статі і шлюбу у філософсько-світоглядних пошуках українських ренесансних гуманістів / І. М. Гоян // Україна-Ватикан : державно-церковні відносини в контексті досвіду об`єднаної європи : матеріали V Міжнар. наук. конф., (Галич, 26–26 травня 2011 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2011. – Вип. 2. – С. 104–109.
 56. Гоян І. М. Психологістські інтенції філософії позитивізму / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 336–342.
 57. Гоян І. М. Психологізм в німецькій емпіричній метафізиці першої половини XIX ст. / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 58. – С. 450–457.
 58. Гоян І. М. Філософсько-психологічна матриця особистості В. Джеймса / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2012 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 18–20 квітня 2012 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2012. – Ч. 1. – С. 129–131.
 59. Гоян І. М. Модель свідомості у філософсько-психологічній теорії В. Джеймса / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 638–639 : Філософія. – С. 61–67.
 60. Гоян І. М. Художня творчість як тип свідомості / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2012. – Вип. 24–25. – С.67–70.
 61. Гоян І. М. Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця XIX-XX ст. / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2012. – Вип. 16. – С. 68–78
 62. Гоян І. М. Старі концепції і нові джерела до вивчення символіки Галича й Галицької землі / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011–2012. – № 8–9. – С. 78–86.
 63. Гоян І. М. Психологізм як історико-філософський феномен / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 646–647 : Філософія. – С. 111–117.
 64. Гоян І. М. Тарас Шевченко і українська археологія / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2013. – № 2 (22). – С. 57–72.
 65. Гоян І. М. Філософсько-психологічний вимір ідей Г. Ляйбніца / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2013 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (Київ, 16–17 квітня 2013 р.) / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – Ч. 1. – С. 92–94.
 66. Гоян І. М. Філософія волі та філософія  несвідомого у ракурсі проблеми психологізму / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 71(4). – С. 409–415.
 67. Гоян І. М. Моральний зміст сімейних цінностей / І. М. Гоян // Проблеми моралі : теорія і практика : зб. тез учасників IV Міжнар. конф. з етики, (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24–25 травня 2013 р.) / під заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Ларіонової В. К., канд. філос. наук, доц. Радченко О. Б. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 124–126.
 68. Гоян І. М. Духовно-моральні цінності як чинник формування особистості горян / І. М. Гоян // Карпати-Апалачі : формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів : матеріали ІІ Міжнар. спільної українсько-американської наук.-практ. конф., 24–26 вересня 2013 р. / гол. ред. В. Д. Хрущ. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – С. 25–28.
 69. Гоян І. М. Філософія Ф. Ніцше у контексті проблеми філософського психологізму / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 706–707 : Філософія. – С. 189–191.
 70. Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття перша / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 86 (7). – С. 232–235.
 71. Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – С. 271–275.
 72. Гоян І. М. Філософський психологізм і філософська психологія: методологія розрізнення / І. М. Гоян // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі / [відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. ; Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; Центр гум. освіти НАН України]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – Вип. 11. – С. 363–367.
 73. Гоян І. М. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико-соціологічний аналіз (І частина) / І. М. Гоян, О. В. Максимович // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – С. 414–418.
 74. Гоян І. М. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру : історико-соціологічний аналіз (ІІ частина) / І. М. Гоян, О. В. Максимович // Гілея : збірник наукових праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С. 397–402.
 75. Гоян І. М. Радикальний конструктивізм Ернста Глазерсфельда в історико-філософському контексті / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2014. – Вип. 18. – С. 30–36.
 76. Гоян І. М. Змістовні характеристики рольової амбівалентності батьків М.М. Малкович / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника», 2014. –  Вип. 19, ч.1. – С. 205–213.
 77. Гоян І. М. Патріарх Йосип Сліпий і українська археологія / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Авраамічні релігії в Україні : інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини : матеріали Міжнар. наук. конф., (Галич, 29 травня 2014 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2014. – С. 40–51.
 78. Гоян І. М. Логічний психологізм Теодора Ліпса / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2014 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (Київ 15–16 квітня 2014 р.) / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2014. – Ч. 1. – С. 68–69.
 79. Гоян І. М. Моральнісне становлення особистості громадянина / І. М. Гоян // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate») : матеріали доповідей у секціях учасників Міжнар. наук. конф., (Львів, 13–14 березня 2014 р.). – Львів : Український католицький університет. – С. 18–19.
 80. Гоян І. М. До проблеми сім`ї як соціальної цінності (соціально-філософський аналіз) / І. М. Гоян // Актуальні проблеми сучасної соціальної психології : матеріали інтернет-конференції, 20–25 березня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 131–134.
 81. Гоян І. М. Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі / І. М. Гоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 3 (117). – С.10–13.
 82. Гоян И. Н. Конфигурация гендерных представлений дошкольников в условиях семейного воспитания / И. Н. Гоян, М. М. Малкович // Социальное воспитание. – Витебск (Республика Беларусь), 2014. – № 2 (4). – С. 9–17.
 83. Гоян И. Н. Милосердие как проявление достоинства личности М. В. Дойчик / И. Н. Гоян // Социальное воспитание. – Витебск (Республика Берарусь), 2014. – № 2 (4). – С. 37–44.
 84. Гоян І. М. Аксіологічний потенціал релігійної віри як передумова міжконфесійного діалогу / І.М. Гоян, Ю.Я. Карпюк // Україна і Ватикан : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ПП Маргітич О.І., 2014. – Вип. VI : Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського собору / за заг. ред. д-ра філос. наук, д-ра богосл. (теол.) С. Р. Кияка. – С. 300–317.
 85. Гоян І. М. Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013–2014. – № 10–11. – С. 115–123.
 86. Гоян И. Н. Гуманизм как фактор воспитания национальной и общечеловеческой духовности / И. Н. Гоян, В. П. Будз // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» : сб. науч. трудов. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2014. – Т. 18. – С. 93–100.
 87. Гоян І. М. Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія : версія Х`ю Гаша (історико-філософський аналіз) / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 238–244.
 88. Аляев Г. Е. Идея одушевления Вселенной в эмпирической метафизике ХІХ века (Густав Теодор Фихте) / Г. Е. Аляев, И. М. Гоян // Philosophy &Cosmology. – К., 2015. – Т. 14. – С. 255–269.
 89. Карпюк Ю. Я. Аксиологический потенциал христианской морали как источник развития духовно-нравственной сферы младших школьников / Ю. Я. Карпюк, И. М. Гоян // Библиотека журнала «Социальное воспитание» – научно-практическое рецензируемое периодическое издание. – Витебск (Республика Беларусь), 2015. – Вып. 3 : Христианское духовное наследие как источник нравственного воспитания школьников. – С. 15–45.
 90. Гоян И. Н. Моральное содержание традиционных семейных ценностей / И. Н. Гоян ; пер. с укр. яз. С. Ю. Девятых // Социальное воспитание : научный журнал. – Витебск (Республика Беларусь), 2015. – № 1 (5). – С. 59–65.
 91. Гоян І. М. Методологічні і теоретичні проблеми психології / І. М. Гоян, З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 128 с.
 92. Гоян І. М. Моральність як основа професійної діяльності і спілкування / І. М. Гоян, Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджук // Психологія професійної діяльності і спілкування / за ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджука. – К. : Преса України, 1997. – С. 29–38.
 93. Гоян І. М. Нам пора для України жить / І. М. Гоян, Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 65 с.
 94. Гоян І. М. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / І. М. Гоян, М. Д. Белей. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 204 с.
 95. Гоян І. М. Психологічний практикум в дитячому садку / І. М. Гоян, А. А. Палій. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 98 с.
 96. Гоян І. М. Проблеми мотивації поведінки / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 105 с.
 97. Гоян І. М. Практикум з психології мотивації / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 100 с.
 98. Гоян І. М. Психологія праці / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 105 с.
 99.          Гоян І. М. Основи інженерної психології : Навч.-метод. посіб. / І. М. Гоян, О. О. Семак. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 116 с.
 100.          Гоян І. М. Історія психології : навч.-метод. посіб. до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія психології» для студентів спеціальності «Психологія» / І. М. Гоян, О. О. Семак. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.
 101. Гоян І. М. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / І. М. Гоян, М. Д. Белей. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Видаваць Третяк І.Я., 2010. – 256 с.
 102. Гоян І. М. Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-виховний практикум у дитячому садку : навч. посіб. / І. М. Гоян, А. А. Палій. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 588 с.
 103. Гоян І. М. Філософія психології : навч.-метод. реком. до курсу «Філософія психології». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 56 с.
 104. Гоян І. М. Короткий філософський словник-довідник з курсу «Філософія історії» : навч.-довід. посіб. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 32 с.
 105. Гоян І. М. Все про соціальну роботу / І. М. Гоян // Соціальна робота : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. проф. В. М. Пічі. – Вид. 2-ге, виправ., перероб. та доп. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.
 106. Гоян І. М. Сучасна зарубіжна філософія : навч.-метод. вказівки до курсу «Сучасна зарубіжна філософія» / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 64 с.
 107. Гоян І. М. Методи діагностики психічного розвитку дітей / І. М. Гоян, А. А. Палій ; за ред. А. А. Палія. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 652 с.
 108. Гоян І. М. Філософія історії : навч.-метод. вказівки до курсу «Філософія історії» / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 52 с.
 109. Гнатюк Я. С. Методика викладання філософських дисциплін : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 208 с.
 110. GenderExistence: Correlation between Equality and Identity (ENG)  / I.Goyan, S.Storozhuk // ilosophyandCosmology,      Volume      18, 2017 The Academic Journal.  С. 208-218

 

Публікації на гендерну тематику

№ п/п Назва Характер

роботи

Вихідні дані Спів

автори

1 Программа оптимизации ролевой амбивалентности родителей мальчиков-дошкольников Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2016. – №2(8). – С. 47-53

(фахове видання)

Малкович М.М.
2 Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії

 

Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Випуск 3 (122) / 2016. – С.13-17

(фахове видання)

3 Aksiological Dimension of Gender Equality Друк International Conference Gender, Identities and Education. Beni Mellal, Marocco, May 23-25, 2016. – P. 26-27
4 The Origins and Socio-Cultural Determination of the Concept «Gender Equality» Друк International Conference Gender, Identities and Education. Beni Mellal, Marocco, May 23-25, 2016. – P. 25-26 Svitlana Storozhuk

 

5 An Individual`s Gender Experience: Social Constructivist Research Paradigm Друк International Conference Gender, Identities and Education. Beni Mellal, Marocco, May 23-25, 2016. – P.56-57 L.  Zahrai

 

6 Gender Existence: Correlation between Equality and Identity (ENG) Друк Philosophy and Cosmology, Volume 18, 2017 The Academic Journal. – С. 208-218

 

Svitlana Storozhuk

 

7 Роль освіти у формуванні гендерної толерантності Друк Матеріали ІІІ Міжнародної конференції 23-24 лютого 2017 року “Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Київ. С – 265-266 С.Сторожук

 

8 Гендерні відносини у період модерну Друк Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст] : матеріали 6-ої міжнародної наукової конференції, Дніпро, 13-14 квітня 2017 р. –

Д.: ДНУЗТ, 2017. – С.71-74

С.Сторожук

 

9 Ролевая амбивалентность отцов мальчиков дошкольного возраста Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2017. – №1. – С. – 51-55

(фахове видання)

М. Малкович

 

10 Гендер как социальный конструкт

 

Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2017. – №2. – С. – 16-23

(фахове видання)

С.Сторожук

 

11 GENDER EQUALITY AS  A MODERN PHENOMENON Друк Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна, 2017. – Випуск 11. – С.71-83

(фахове видання)

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань

S. V. Storozhuk

 

12 Gender specification of student’s frusrtation tolerance Друк Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії, [S.l.], n. 274, гру. 2017. ISSN 2518-1076. – С.76-85

(фахове видання)

Yulia Karpyuk

 

13 Gender identity in a transitional society Друк Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Філософія. Вип. 791. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С.74-80

 (фахове видання)

14 Gender Tolerance as Axiological and Ideological Process Друк The internatial forum “The role of academia in promoting gender and women’s righs in the  arab world and the European region”. Sidi Mohamed Ben Abdellah university, Fes, Morocco 1-5 October 2018. P. 47-48.
15 Аксіологічне конструювання гендерних відносин Друк Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження, практика» та семінару молодих вчених «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир (17-20 квітня 2018р) / За ред. О.В. Авраменко, Т.В. Лісова. – Кропивницький : Видавництво «Код» – С. 156-158
16 Стратегии гендерного равенства как елемент социальной политики

 

Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2018. – №1. – С. – 14-25

(фахове видання)

Сторожук С.В.
17 Гендерна рівність у транзитивних суспільствах: проблеми і перспективи Друк Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії; № 280 (2018) – С.18-29

(фахове видання)

Сторожук С.В.
18 Gender as an axiological construct Друк Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія «Філософія». – 2018. – Вип. 21. С. 101-106 O. Fedyk
19 Аксіологічні засади євроінтеграції України Друк Науковий журнал «Політикус». – Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського. – м.Одеса. – Випуск 2. – 2018. – С. 139– 146

Сторожук С.В.;

Федик О.В.

20 Конкурентність та паритетність як принципи тлумачення гендерної рівності Друк Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. –Випуск 20. – 2018. – С. 35–45 Федик О.В.
21 Мировозренческие истоки содержательных противоречий идеи достоинства Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2019. – №1. – С. – 4-14

(фахове видання)

Сторожук С.В.;

Федик О.В.

22 Ідейні засади гендерної дискримінації Друк Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії; № 295 (2018) – С.40-51

(фахове видання)

Сторожук С.В.;

Федик О.В.

23 Gender equality in the context of social relation Друк Вісник Черкаського університету, серія : Філософія. Науковий журнал. –

Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, №1. 2018. – С.3-16

(фахове видання)

Сторожук С.В.

 

24 Роль языка в процессе формирования культурной идентичности Друк Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2019. – №2. – С. – 4-14 Сторожук С.В., Федик О.В.
25 Світоглядні та соціокультурні засади становлення гендерних стереотипів в Україні Друк Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Філософія. Вип. 806. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.60-70

 (фахове видання)

Сторожук С.В., Федик О.В.
26 Гендерні виміри соціальної програми модерну Друк ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevniecība «Baltija Publishing», P. 351- 354 Сторожук С.В., Федик О.В.
27 Гендер та здоров’я людини в умовах пандемії

 

Друк Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). – К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2020. – С.120-122. С.В. Сторожук
28 Статевий антагонізм як ілюзія традиційного суспільства Друк Актуальні проблеми сучасної науки та освіти. Збірник наукових праць студентів, аспірантів на викладачів.17 листопада 2020 р. – Київ: НУБІП України, 2020. – С.16-19
29 Екзистенційне та психологічне походження цінностей Друк Перспективні напрями наукових досліджень, LV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Львів, 24 листопада 2020 року. – Ч. 1. С.133-135 А.В.Будз

 

30 Антропоцентричні та історичні цінності як детермінанти проявів людської активності Друк Світовий розвиток науки та техніки, LVІ Міжнародна науковопрактична iнтернет-конференція. – м. Запоріжжя, 7 грудня 2020 року. – Ч.1, С.98-101 А.В.Будз

 

31 Гендерна ідеологія: звільнення людини чи руйнування культури? Друк Науково-методичний семінар «Проблема ідентичності в ХХІ столітті» 

(15 жовтня 2020 року). –Київ – 2020. – С.74-75

С.В. Сторожук
32 Гендерний гуманізм Друк Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Boston, February 26, 2021. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2021. – С.72-74 В.П. Будз

 

33 Гендерні відносини в діахронній ретроспективі  Друк Гейко С.М., Горбатюк Т.В., Гоян І.М. та ін. Проблеми і перспективи сучасного мегасуспільства в контексті гуманітарного дискурсу. /монографія// – К.: «Міленіум» 2020. – С.122-152 С. В. Сторожук

Доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (до 1 вересня 2020 року)

Свідоцтво про упішне засвоєння загального курсу англійської мови на рівні середнього (В2)