Аспірантура/Докторантура

На кафедрі соціальної психології та психології розвитку здійснюється підготовка за третім освітньо-науковим  рівнем  доктор філософії (PhD) із спеціальності  053 «Психологія» за спеціалізаціями «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи», «Вікова та педагогічна психологія».

Форма навчання з відривом від виробництва (денна) / без відриву від виробництва (заочна), (вечірня).

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 42 ЄКТС (4 роки).

Загальна інформація про підготовку за третім освітньо-науковим рівнем: https://nauka.pnu.edu.ua/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%96%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр“,  «спеціаліст», що підтверджується документом державного зразка.

Умови прийому: https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd/

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF