HR-менеджер у IT компаніях

Функції психолога в організації близькі до функцій HR. Менеджмент по роботі з персоналом опирається на знання психології. Тому студенти ОП «Психологія» (бакалаврат), вивчаючи навчальну дисципліну «Психологічний супровід персоналу організацій», знайомляться і з особливостями діяльності HR-менеджера у різних сферах. Так, на зустрічі із нашою випускницею Подгорновою Анною, менеджером по роботі з персоналом та рекрутером-фрілансером у ІТ-галузі проаналізовано специфіку вказаної галузі, обговорено особливості та основні функції HR. Особливу увагу звернено на актуальність роботи психолога, HR, рекрутера у сучасних організаціях, попит на такі види послуг. Студенти ознайомились із основними поняттями HR та провели аналогії із психологічними поняттями. Виокремлено спільні та відмінні функції HR та психолога в організації. Розглянуто труднощі та можливості кар’єрного розвитку HR. Найбільше студентів цікавило – з чого починати діяльність психолога в організації чи HR? У відповідь на це питання Анна поділилась власним досвідом професійного становлення.