Федоришин Галина Миколаївна

кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, диплом спеціаліста з відзнакою ЛС ВЕ №000504, дата видачі 30.06.1997 р., спеціальність – Початкове навчання та музика, кваліфікація – вчитель початкових класів та музики Факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, диплом спеціаліста ДСК ВР №018408, дата видачі 5.06.1998 р., спеціальність – Психологія. Практична психологія в галузі освіти, кваліфікація – практичний психолог

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків” (Рівненський державний гуманітарний університет, 2002р.).

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія коучингу; Групові форми роботи психолога в організації; Психологія лідерства; Психологія насилля; Пенітенціарна психологія; Психологія масової свідомості.

Стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра психології, довідка про стажування № 4971-В, “Інновації в організації навчальної та наукової діяльності студентів”, 27.11.2018 р.

 1. Федоришин Г.М. Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї / Федоришин Г.М. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1.- С.194-205.
 2. Федоришин Г.М. Психологічний супровід батьків, які виховують дитину з відхиленнями в розвитку / Федоришин Г.М. // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : Матеріали між-народної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 5-6 червня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.96-100.
 3. Федоришин Г.М. Психологічні чинники стабілізації соціальної структури українського суспільного простору / Г.Федоришин // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia “Realita a perspektivy vyvoja spoločnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty” (28-20 oktobra 2016). – Sladkovičovo, Slovenska republika: Vysoka škola Danubius, 2016. – S. 132-135.
 4. Федоришин Г.М. Батьківство як соціально-психологічний феномен // Київський науково-педагогічний вісник: Науковий журнал. – К.: «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2016. № 8 (08). С.116-123.
 5. Федоришин Г.М. Соціально-психологічні чинники формування моделі материнства / Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki.” (30.05.2016-31.05.2016) Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. S. 41-47.
 6. Федоришин Г.М. Сексуальне насильство над дітьми у сім’ї як соціальна і психологічна проблема // Молодий вчений. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика»», 2017. № 8 (48) серпень. Ч.2. С.186-191.
 7. Fedoryshyn G. Gender stereotypes and their impact on acts of domestic violence // Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference “Gender Studies: Learning, Research, and Practice” and Workshop for Young Reserchers “Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace” (April 16-20, 2018) / Ed. O.V.Avramenko, T.V.Lisova – Kropyvnytskyi: KOD Publishing House. P.41-43.
 8. Федоришин Г.М. Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства / Збірник наукових праць: психологія. Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2018. Вип. 22. С. 26-32.
 9. Федоришин Г.М. Застосування коучингових технологій у роботі організаційного психолога: можливості та перспективи / Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Випуск 4. С. 252 -257.
 10. Федоришин Г.М. Технологія постановки запитань у коучинговій комунікації / Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 листопада 2018 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С. 37-40.
 11. Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології //«Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти» [Електр. ресур] / Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) // mediaosvita.org.ua. 2017. Режим доступу:http://mediaosvita.org.ua
 12. Федоришин Г. Сексуальне насильство над дітьми у сім’ї як соціальна і психологічна проблема // Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: «Видав-ничий дім «Гельветика»», 2017. – № 8 (48) серпень. Ч.2. С.186-191.
 13. Fedoryshyn H. Gender stereotypes and their impact on acts of domestic violence / Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference “Gender Studies: Learning, Research, and Practice” and Workshop for Young Reserchers “Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace” (April 16-20, 2018) / Ed. O.V.Avramenko, T.V.Lisova – Kropyvnytskyi: KOD Publishing House. P.41-43.
 14. Федоришин Г.М. Застосування коучингових технологій у роботі організаційного психолога: можливості та перспективи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. В.4. С.252-257
 15. Федоришин Г.М. Технологія постановки запитань у коучинговій комунікації // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 листопада 2018 року). Львів, 2018. Ч.2. С. 37-41.
 16. Федоришин Г.М. Психологія коучингу: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2018. 95 с.
 17. Федоришин Г., Боярчук Ю. Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип.23. С.101-110.
 18. Федоришин Г. Вплив інформаційно-психологічних технологій на масову свідомість // Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 53-55.