Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт
для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2020-2021 н.р.

Затверджено на засіданні
кафедри соціальної психології,
протокол № 2 від 22.09.2020

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.:

 1. Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників.
 2. Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентської молоді.
 3. Вплив емоційного інтелекту на схильність до віктимної поведінки жінок.
 4. Сімейні настанови як чинник кар’єрних орієнтацій сучасної молоді.
 5. Шлюбно-сімейні відносини як чинник професійної самореалізації жінок.
 6. Задоволеність шлюбом як чинник самореалізації особливтості: гендерний аспект.
 7. Корпоративна культура організації як чинник професійної самореалізації працівників.
 8. Імідж копманії як чинник мотивації діяльності працівників.
 9. Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах дистанційної діяльності.

Науковий керівник: професор Пілецька Л. С.:

 1. Соціально-психологічні чинники соціального благополуччя студентської молоді.
 2. Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді.
 3. Психологічне здоров’я працівників освітніх організацій під час пандемії.
 4. Вплив організаційної лояльності на задоволеність працею персоналу організацій.
 5. Вплив пандемії на кар’єрні орієнтації студентської молоді.
 6. Психологічний аналіз копінг-стратегій працівників освітніх організацій.
 7. Емоційний інтелект як чинник ефективної комунікації працівників бізнес-організацій.
 8. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості.
 9. Психологічні ознаки професійного стресу в рієлторів
 10. Психологічна готовність менеджера до майбутньої діяльності.
 11. Мотивація досягнення в управлінській діяльності керівника.
 12. Вивчення та аналіз складових організаційної культури.
 13. Формування soft skills працівника.
 14. Мотиваційний профіль посад в організації та його аналіз.
 15. Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами.

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.:

 1. Вплив соціальної перцепції на професійний відбір працівників ІТ-сфери.
 2. Комунікативна компетентність як чинник професійної придатності працівників патрульної поліції України.
 3. Особливості толерантності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 4. Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 5. Чинники професійного вигорання працівників пенітенціарних закладів України.
 6. Мотиваційний ресурс як чинник досягнення професійного успіху в діяльності психолога (педагога, медика, юриста і т.д.).
 7. Психологічні чинники професійної деформації юристів.
 8. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ЗВО.
 9. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях.
 10. Вольова саморегуляція як чинник психологічної безпеки особистості в умовах юридичної діяльності.

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Гендерні особливості булінгу у підлітковому середовищі.
 2. Медіаграмотність як чинник соціальної компетентності студентської молоді.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера.
 2. Вплив ситуації вимушеної соціальної ізоляції на психологічне та соціальне благополуччя студентської молоді.
 3. Психологічні особливості адаптації студентів першого курсу до навчальної діяльності в умовах вимушеної соціальної ізоляції.
 4. Вплив паніки на споживчу поведінку молоді.
 5. Гендерні та психологічні чинники мотивації до спортивної діяльності.

 

Тематика магістерських робіт 2019-2020 н.р.

 1. Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів
 2. Медіація як метод вирішення конфліктів у роботі медичних працівників дитячої лікарні
 3. Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами
 4. Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків
 5. Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха
 6. Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій
 7. Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці
 8. Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів
 9. Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді
 10. Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів
 11. Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера
 12. Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді
 13. Методи психологічної реабілітації підлітків з нейроциркуляторною  дистонією
 14. Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці
 15. Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)
 16. Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів
 17. Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля
 18. Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді
 19. Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі
 20. Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості
 21. Поезія як засіб духовної трансформації особистості
 22. Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ
 23. Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів
 24. Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді
 25. Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості

Тематика магістерських робіт 2018-2019 н.р.

 1. Соціокультурні чинники розвитку невербальної комунікації дошкільників.
 2. Гендерні особливості схильності до віктимної поведінки у студентів ВНЗ.
 3. Особливості медіавпливу на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді.
 4. Особливості духовно-психологічної реабілітації учасників АТО.
 5. Вплив ціннісних орієнтацій на формування гендерної толерантності студентської молоді.
 6. Ціннісні детермінанти конфліктних партнерських взаємин.
 7. Психологічні особливості впливу образотворчого мистецтва на психоемоційний стан в юнацькому віці.
 8. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді».
 9. Розвиток моральних настанов вихованців соціально-психологічного реабілітаційного центру.
 10. Вплив фрустрації на емоційне вигорання медичного персоналу.
 11. Дефіцит сімейної системи як чинник інфантильної поведінки студентської молоді.
 12. Гендерні особливості прояву творчих здібностей в юнацькому віці.
 13. Вплив копінг-стратегій на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби.
 14. Професійні цінності у структурі смисло-життєвих орієнтацій студентської молоді.
 15. Психологічні особливості формування самоефективності менеджерів.
 16. Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів. Гендерні особливості способів прийняття рішень у менеджерів ІТ-сфери.
 17. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та корпоративної культури персоналу організації.
 18. Імідж психолога як чинник його самоактуалізації.
 19. Вплив мотивації досягнення на кар’єрні орієнтації майбутніх менеджерів організацції.
 20. Вплив корпоративної культури організації на мотивацію досягнень працівників.
 21. Психологічне обгрунтування педагогічної системи Марії Монтессорі.
 22. Психологічні особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоспівчуття у студентів.
 23. Освітні технології психологічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 24. Тривожність як чинник міжособистісної взаємодії осіб юнацького віку.
 25. Особливості емоційної компетентності обдарованого підлітка.
 26. Толерантність до невизначеності у осіб з різнем рівнем самоставлення.
 27. Вплив змісту реклами на формування дітей: засоби і механізми психологічного впливу.
 28. Особливості уявлень про гендерну рівність у військовослужбовців.
 29. Вплив емоційної компетентності на розв’язання педагогічних конфліктів працівників освіти.
 30. Розвиток саморегуляції у процесі навчальної діяльності школярів.