Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт 2019-2020 н.р.

 1. Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів
 2. Медіація як метод вирішення конфліктів у роботі медичних працівників дитячої лікарні
 3. Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами
 4. Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків
 5. Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха
 6. Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій
 7. Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці
 8. Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів
 9. Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді
 10. Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів
 11. Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера
 12. Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді
 13. Методи психологічної реабілітації підлітків з нейроциркуляторною  дистонією
 14. Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці
 15. Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)
 16. Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів
 17. Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля
 18. Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді
 19. Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі
 20. Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості
 21. Поезія як засіб духовної трансформації особистості
 22. Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ
 23. Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів
 24. Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді
 25. Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості

Тематика магістерських робіт 2018-2019 н.р.

 1. Соціокультурні чинники розвитку невербальної комунікації дошкільників.
 2. Гендерні особливості схильності до віктимної поведінки у студентів ВНЗ.
 3. Особливості медіавпливу на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді.
 4. Особливості духовно-психологічної реабілітації учасників АТО.
 5. Вплив ціннісних орієнтацій на формування гендерної толерантності студентської молоді.
 6. Ціннісні детермінанти конфліктних партнерських взаємин.
 7. Психологічні особливості впливу образотворчого мистецтва на психоемоційний стан в юнацькому віці.
 8. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді».
 9. Розвиток моральних настанов вихованців соціально-психологічного реабілітаційного центру.
 10. Вплив фрустрації на емоційне вигорання медичного персоналу.
 11. Дефіцит сімейної системи як чинник інфантильної поведінки студентської молоді.
 12. Гендерні особливості прояву творчих здібностей в юнацькому віці.
 13. Вплив копінг-стратегій на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби.
 14. Професійні цінності у структурі смисло-життєвих орієнтацій студентської молоді.
 15. Психологічні особливості формування самоефективності менеджерів.
 16. Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів. Гендерні особливості способів прийняття рішень у менеджерів ІТ-сфери.
 17. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та корпоративної культури персоналу організації.
 18. Імідж психолога як чинник його самоактуалізації.
 19. Вплив мотивації досягнення на кар’єрні орієнтації майбутніх менеджерів організацції.
 20. Вплив корпоративної культури організації на мотивацію досягнень працівників.
 21. Психологічне обгрунтування педагогічної системи Марії Монтессорі.
 22. Психологічні особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоспівчуття у студентів.
 23. Освітні технології психологічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 24. Тривожність як чинник міжособистісної взаємодії осіб юнацького віку.
 25. Особливості емоційної компетентності обдарованого підлітка.
 26. Толерантність до невизначеності у осіб з різнем рівнем самоставлення.
 27. Вплив змісту реклами на формування дітей: засоби і механізми психологічного впливу.
 28. Особливості уявлень про гендерну рівність у військовослужбовців.
 29. Вплив емоційної компетентності на розв’язання педагогічних конфліктів працівників освіти.
 30. Розвиток саморегуляції у процесі навчальної діяльності школярів.