Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт
для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2020-2021 н.р.

Затверджено на засіданні
кафедри соціальної психології,
протокол № 2 від 22.09.2020

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.:

 1. Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників.
 2. Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентської молоді.
 3. Вплив емоційного інтелекту на схильність до віктимної поведінки жінок.
 4. Сімейні настанови як чинник кар’єрних орієнтацій сучасної молоді.
 5. Шлюбно-сімейні відносини як чинник професійної самореалізації жінок.
 6. Задоволеність шлюбом як чинник самореалізації особливтості: гендерний аспект.
 7. Корпоративна культура організації як чинник професійної самореалізації працівників.
 8. Імідж копманії як чинник мотивації діяльності працівників.
 9. Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах дистанційної діяльності.

Науковий керівник: професор Пілецька Л. С.:

 1. Соціально-психологічні чинники соціального благополуччя студентської молоді.
 2. Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді.
 3. Психологічне здоров’я працівників освітніх організацій під час пандемії.
 4. Вплив організаційної лояльності на задоволеність працею персоналу організацій.
 5. Вплив пандемії на кар’єрні орієнтації студентської молоді.
 6. Психологічний аналіз копінг-стратегій працівників освітніх організацій.
 7. Емоційний інтелект як чинник ефективної комунікації працівників бізнес-організацій.
 8. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості.
 9. Психологічні ознаки професійного стресу в рієлторів
 10. Психологічна готовність менеджера до майбутньої діяльності.
 11. Мотивація досягнення в управлінській діяльності керівника.
 12. Вивчення та аналіз складових організаційної культури.
 13. Формування soft skills працівника.
 14. Мотиваційний профіль посад в організації та його аналіз.
 15. Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами.

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.:

 1. Вплив соціальної перцепції на професійний відбір працівників ІТ-сфери.
 2. Комунікативна компетентність як чинник професійної придатності працівників патрульної поліції України.
 3. Особливості толерантності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 4. Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної ідентичності.
 5. Чинники професійного вигорання працівників пенітенціарних закладів України.
 6. Мотиваційний ресурс як чинник досягнення професійного успіху в діяльності психолога (педагога, медика, юриста і т.д.).
 7. Психологічні чинники професійної деформації юристів.
 8. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ЗВО.
 9. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях.
 10. Вольова саморегуляція як чинник психологічної безпеки особистості в умовах юридичної діяльності.

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Гендерні особливості булінгу у підлітковому середовищі.
 2. Медіаграмотність як чинник соціальної компетентності студентської молоді.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера.
 2. Вплив ситуації вимушеної соціальної ізоляції на психологічне та соціальне благополуччя студентської молоді.
 3. Психологічні особливості адаптації студентів першого курсу до навчальної діяльності в умовах вимушеної соціальної ізоляції.
 4. Вплив паніки на споживчу поведінку молоді.
 5. Гендерні та психологічні чинники мотивації до спортивної діяльності.

Витяг

з протокол № 3

засідання кафедри соціальної психології

факультету психології

 від 15 жовтня 2020 р. 

СЛУХАЛИ: про затвердження тем магістерських робіт з спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійними програмами “Психологія”, “Організаційна психологія”.

УХВАЛИЛИ: Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Дем’янець Роксолані Романівні – «Спосіб життя як чинник суїцидальної поведінки молоді». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 2. Джаган Христині Богданівні – «Вплив соціальних мереж Internet на ціннісно-смислову сферу сучасних підлітків». Науковий керівник – проф. Гоян І. М.
 3. Мельник Аллі Петрівні– «Самооцінка як чинник формування життєвих перспектив старшокласників». Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.
 4. Мельник Наталії Дмитрівні – «Вплив гендерних стереотипів на переживання кризи ранньої дорослості». Науковий керівник – доц. Іванцев Л.І.
 5. Молодецькій Анастасії Вікторівні – «Гендерні особливості булінгу у підлітковому середовищі». Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.
 6. Нестерик Діані Олександрівні – «Вплив рольових очікувань на особливості сімейного спілкування подружжя». Науковий керівник – проф. Пілецька Л. С.
 7. Олійник Діані Володимирівні – «Вплив адаптивного карантину на психічне здоров’я студентів». Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.
 8. Рогатинській Юлії Дмитрівній – «Комунікативна компетентність як чинник професійної придатності працівників патрульної поліції України». Науковий керівник – доц. Куравська Н. В.
 9. Федорів Марії Іванівні – «Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентської молоді.». Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.
 10. Шпет Яні Вячеславівні – «Психологічні засоби профілактки професійного вигорання практичних психологів». Науковий керівник – доц. Паркулаб О. Г.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Гаклик Яні Олександрівні – «Гендерні особливості переживання кризи середини життя». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 2. Гумен Андрію Володимировичу – «Християнські цінності як чинник щасливого подружнього життя». Науковий керівник – доц. Сметаняк В.І.
 3. Добрянській Марії Петрівні – «Персональний імідж як чинник самоефективності військовослужбовців». Науковий керівник – доц. Гринчук О.І.
 4. Дячун Роксолані Ігорівні – «Уявлення студентів про маніпуляції як чинник конструювання їхнього життєвого досвіду». Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.
 5. Жукові Вірі Сергіївні – «Аксіопсихологічні чинники життєпроєктування працівників сфери обслуговування». Науковий керівник – проф. Карпенко З.С.
 6. Ігнатенко Вікторії Олексіївні – «Гендерні особливості формування образу майбутнього шлюбного партнера». Науковий керівник – доц. Федоришин Г.М.
 7. Ільєві Оксані Валеріївні – «Ціннісно-мотиваційні детермінанти нетрудової міграції українців у сучасних умовах». Науковий керівник – проф. Гоян І.М.
 8. Качмар Наталії Ігорівні – «Дискурс ввічливості як чинник розвитку психологічної рефлексії студентів у процесі вивчення іноземної мови». Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.
 9. Кузь Роксолані Богданівні – «Медіаграмотність як чинник соціальної компетентності студентської молоді». Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.
 10. Кухарській Тетяні Танасіївні – «Арт-терапевтичні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів». Науковий керівник – доц. Паркулаб О.Г.
 11. Лосяк Надії Іванівні– «Вплив особливостей сімейної взаємодії на внутрішню картину здоров’я дітей молодшого шкільного віку». Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.
 12. Мануляк Юлії Миколаївній – «Психологічні особливості розвитку духовності дітей дошкільного віку в умовах гри». Науковий керівник – проф. Климишин О.І.
 13. Медзин Христині Миколаївній – «Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів». Науковий керівник – доц. Іванцев Н.І.
 14. Мохаммад Тимуру Аріфовичу – «Гендерні особливості проєктування життєвих досягнень студентів-психологів». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.
 15. П’яста Олегу Ігоровичу – «Гендерні особливості мотиваційної сфери важкоатлетів». Науковий керівник – доц. Федоришин Г.М.
 16. Парцей Мар’яні Володимирівні – «Особливості емпатійності студентів з різними видами гендерної ідентичності». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.
 17. Парцей Мар’яні Ярославівні – «Вплив професійної реалізації жінки на її самооцінку». Науковий керівник – доц. Когутяк Н.М.
 18. Савка Христині Володимирівні – «Вплив емоційного інтелекту на схильність до віктимної поведінки жінок». Науковий керівник – доц. Чуйко О.М.
 19. Сливка Андріані Юріївні – «Особливості толерантності студентів з різними видами гендерної ідентичності». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Організаційна психологія» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Лагойді Марії Петрівні – «Соціально-психологічні особливості іміджу навчального закладу в уявленнях студентів». Науковий керівник – доц. Гринчук О.І.
 2. Малеш Інні Русланівні – «Вплив соціальної перцепції на професійний відбір працівників ІТ-сфери». Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.
 3. Павлів Оксані Богданівні – «Емоційний інтелект працівників ІТ- сфери як чинник ефективної професійної діяльності». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.
 4. Попадюк Ользі Дмитрівні – «Вплив задоволеності шлюбом на проєктування карєрних досягнень працівників сфери бізнесу». Науковий керівник – проф. Пілецька Л.С.
 5. Симовоник Сніжані Ярославівні – «Психологічні чинники розвитку мотивації досягнення працівників ІТ-сфери». Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», ОП «Організаційна психологія» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Ткачук Світлані Василівні – «Соціально-психологічні чинники розвитку корпоративної культури організації в умовах дистанційної трудової діяльності». Науковий керівник – проф. Гоян І.М.

Тематика магістерських робіт 2019-2020 н.р.

 1. Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів
 2. Медіація як метод вирішення конфліктів у роботі медичних працівників дитячої лікарні
 3. Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами
 4. Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків
 5. Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха
 6. Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій
 7. Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці
 8. Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів
 9. Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді
 10. Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів
 11. Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера
 12. Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді
 13. Методи психологічної реабілітації підлітків з нейроциркуляторною  дистонією
 14. Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці
 15. Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)
 16. Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів
 17. Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля
 18. Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді
 19. Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі
 20. Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості
 21. Поезія як засіб духовної трансформації особистості
 22. Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ
 23. Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів
 24. Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді
 25. Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості

Тематика магістерських робіт 2018-2019 н.р.

 1. Соціокультурні чинники розвитку невербальної комунікації дошкільників.
 2. Гендерні особливості схильності до віктимної поведінки у студентів ВНЗ.
 3. Особливості медіавпливу на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді.
 4. Особливості духовно-психологічної реабілітації учасників АТО.
 5. Вплив ціннісних орієнтацій на формування гендерної толерантності студентської молоді.
 6. Ціннісні детермінанти конфліктних партнерських взаємин.
 7. Психологічні особливості впливу образотворчого мистецтва на психоемоційний стан в юнацькому віці.
 8. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді».
 9. Розвиток моральних настанов вихованців соціально-психологічного реабілітаційного центру.
 10. Вплив фрустрації на емоційне вигорання медичного персоналу.
 11. Дефіцит сімейної системи як чинник інфантильної поведінки студентської молоді.
 12. Гендерні особливості прояву творчих здібностей в юнацькому віці.
 13. Вплив копінг-стратегій на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби.
 14. Професійні цінності у структурі смисло-життєвих орієнтацій студентської молоді.
 15. Психологічні особливості формування самоефективності менеджерів.
 16. Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів. Гендерні особливості способів прийняття рішень у менеджерів ІТ-сфери.
 17. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та корпоративної культури персоналу організації.
 18. Імідж психолога як чинник його самоактуалізації.
 19. Вплив мотивації досягнення на кар’єрні орієнтації майбутніх менеджерів організацції.
 20. Вплив корпоративної культури організації на мотивацію досягнень працівників.
 21. Психологічне обгрунтування педагогічної системи Марії Монтессорі.
 22. Психологічні особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоспівчуття у студентів.
 23. Освітні технології психологічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 24. Тривожність як чинник міжособистісної взаємодії осіб юнацького віку.
 25. Особливості емоційної компетентності обдарованого підлітка.
 26. Толерантність до невизначеності у осіб з різнем рівнем самоставлення.
 27. Вплив змісту реклами на формування дітей: засоби і механізми психологічного впливу.
 28. Особливості уявлень про гендерну рівність у військовослужбовців.
 29. Вплив емоційної компетентності на розв’язання педагогічних конфліктів працівників освіти.
 30. Розвиток саморегуляції у процесі навчальної діяльності школярів.

   Витяг    

з протоколу  № 3

засідання кафедри соціальної психології

та психології розвитку

від  17 жовтня 2019 р.

СЛУХАЛИ: про затвердження тем магістерських робіт з спеціальності “Психологія” за освітньо-професійною програмою “Психологія” (денна форма).

УХВАЛИЛИ: просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацією «Соціальна психологія: Гендерні студії» ОР Магістр І року денної форми навчання :

 1. Вовчук Богдан Володимирович

Гендерно-психологічні особливості проявів макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентів

Науковий керівник – доц. Вітюк Н.Р.

 1. Герасимів Христина-Вікторія Тарасівна

«Медіація як метод вирішення конфліктів  у роботі медичних працівників дитячої лікарні»

Науковий керівник – доц. Кулеша-Любінець М.М.

 1. Готич Вікторія Олександрівна

«Психологічні особливості переживання життєвої кризи студентами»

Науковий керівник  – проф. Заграй Л.Д.

 1. Гулий Петро Геннадійович

«Вплив булінгу на формування Я-концепції підлітків»

Науковий керівник  – проф. Пілецька Л.С.

 1. Дворська Марія Степанівна

«Соціально-психологічні чинники атракції у діаді невістка-свекруха»

Науковий керівник – доц. Лютак О.З.

 1. Кондрат Валентина Михайлівна

“Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій”

Науковий керівник  – доц. Паркулаб О.Г.

 1. Луців Світлана Ігорівна

«Вплив соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці»

Науковий керівник  – доц. Гринчук О І

 1. Мартинюк Ольга Зіновіївна

«Психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів»

Науковий керівник – проф. Москалець В. П.

 1. Семерюк Наталія Володимирівна

«Вплив інтернет-залежності на формування життєвих перспектив студентської молоді»

Науковий керівник  – проф. Пілецька Л.С.

 1. Срібняк Каріна Сергіївна

«Вплив емоційного інтелекту на корпоративну культуру студентів»

Науковий керівник – проф. Заграй Л.Д.

 1. Стефанко Романія Романівна

«Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера»

Науковий керівник  – доц. Федоришин Г.М.

 1. Шлапак Валентина Сергіївна

«Функції фотопортрету в структурі модної поведінки студенської молоді»

Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д.

 1. Рубан Олена Юрівна

«Методи психологічної реабілітації підлітків з  нейроциркуляторною  дистонією»

Науковий керівник  – доц. Кулеша-Любінець М М

 1. Чолій Ростислав Ярославович

«Гендерні особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці»

Науковий керівник – доц. Куравська Н.В.

Просити Вчену раду факультету затвердити теми магістерських робіт та призначити наукових керівників студентам спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацією «Соціальна психологія: Гендерні студії» ОР Магістр І року заочної форми навчання :

 1. Вовчук Ігор Володимирович

«Психологічні чинники соціальної реінтеграції учасників АТО (ОСС)»

Науковий керівник – доц. Сметаняк В. І.

 1. Екало Альона Василівна

“Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів”

Науковий керівник – Паркулаб О. Г.

 1. Звончук Лілія Павлівна

«Психологічні особливості життєвих перспектив жінок, що пережили насилля»

Науковий керівник – доц. Чуйко О. М.

 1. Іванів Галина Ярославівна

«Стиль життя як чинник формування міграційних установок сучасної молоді»

Науковий керівник – доц. Гринчук О. І.

 1. Лащик Наталія Богданівна

«Дискурсивні характеристики пліткування в ситуації булінгу в підлітковому середовищі»

Науковий керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С. Д.

 1. Остап’як Наталія Володимирівна

«Особливості функціонування статево-рольових стереотипів у сценарній поведінці особистості»

Науковий керівник – доц. Паркулаб О. Г.

 1. Павлов Руслан Євгенович

«Поезія як засіб духовної трансформації особистості»

Науковий керівник – проф. Карпенко З. С.

 1. Пінчук І. А.

“Гендерно-психологічні особливості правової соціалізації студентів ВНЗ”.

Науковий керівник – Куравська Н.В.

 1. Пронь Леся Михайлівна

«Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів»

Науковий керівник – Чуйко О.М.

 1. Тимофійчук Марина Василівна

«Вплив соціальних стереотипів на політичне самовизначення студентської молоді»

Науковий керівник – доц. Вітюк Н. Р.

 1. Чегіль Марія Володимирівна

«Сімейне щастя як чинник психологічного благополуччя особистості»

Науковий керівник – доц. Лютак О. З.