Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів з дисциплін:

Вікова психологія” для студентів 1 курсу спеціальності “Психологія”

Соціальна психологія” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

Психологія реклами” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

“Техніки розвитку комунікативної компетентності” для студентів 2 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологія лідерства” для студентів 3 курсу спеціальності Психологія”

“Психологія насилля” для студентів 3 курсу спеціальності “Психологія”

Психологічне консультування для студентів 3 курсу спеціальності “Психологія”

“Основи психотерапії” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Психологія масової свідомості” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Пенітенціарна психологія” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

Психологія конфлікту” для студентів 4 курсу спеціальності “Психологія”

“Методологічні та теоретичні проблеми психології” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Політична психологія” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Статистичний аналіз експериментальних даних” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності ” Організаційна психологія”

“Управління конфліктами і ведення переговорів в організації” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності ” Організаційна психологія”

“Групові форми роботи в організації” для студентів 2 курсу (Магістр) спеціальності ” Організаційна психологія”

Методологія та організація наукових досліджень” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальностей “Психологія”, ” Організаційна психологія”

“Психологія коучингу” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальностей “Психологія”, ” Організаційна психологія”

“Теорії гендеру” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

Історична та культурна психологія” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Психологія”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Освітні, педагогічні науки”

Вікова психологія” для студентів 1 курсу спеціальності “Соціологія”

Вікова та педагогічна психологія” для студентів 1 курсу спеціальності “Середня освіта (Математика)”

Психологія” для студентів 1 1 курсу спеціальності “Філологія (англійська, німецька, французька )”

Психологія” для студентів 2 курсу спеціальності “Середня освіта (Вчитель географії та біології/вчитель географії та організатор краєзнавчо-туристичної роботи)”

“Психологія медіасередовища” для студентів 3 курсу спеціальності “Журналістика”

“Психологія “ для студентів 3 курсу спеціальності “Середня освіта (Біологія)

“Основи психоконсультування, корекції, терапії” для студентів 3 курсу спеціальності “Соціальна робота”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Середня освіта (Біологія)”

“Психологія вищої школи” для студентів 1 курсу (Магістр) спеціальності “Філософія”