Робочі програми

1. Цикл дисциплін загальної підготовки

1.2. 2. Дисципліни за вибором студента

Психологія лідерства (Силабус)

Екзистенційна арт-терапія (Силабус)

Кримінальна психологія (Силабус)

Психотерапія дітей та підлітків (Силабус)

Пенітенціарна психологія (Силабус)

2. Цикл дисциплін професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

Вікова психологія (Силабус)

Соціальна психологія (Силабус)

Педагогічна психологія (Силабус)

Психологія сім’ї (Силабус)

Психологія насилля (Силабус)

Психологічне консультування (Силабус)

Психологія управління (Силабус)

Психотерапія (Силабус)

Юридична психологія (Силабус)

Організаційна психологія (Силабус)

Екологічна психологія (Силабус)

Психологія конфлікту (Силабус)

Психологія масової свідомості (Силабус)

2.1.2. Практична підготовка

Виробнича практика

2.2.2. Дисципліни вільного вибору  студента

Психологія реклами (Силабус)

Етнопсихологія (Силабус)

Психологія аутичної дитини (Силабус)

Практикум з прикладної соціальної психології (Силабус)

Техніки розвитку комунікативної компетентності (Силабус)

Основи соціально психологічного тренінгу (Силабус)

Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу (Силабус)

Медіапсихологія (Силабус)

Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (Силабус)

Військова психологія (Силабус)

Психологічний відбір та оцінка персоналу (Силабус)

Психологічний супровід персоналу організацій (Силабус)

Психологічні технології іміджмейкінгу та PR (Силабус)

Судово-психологічна експертиза (Силабус)

Основи коучингових технологій (Силабус)