Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги до ЕК (комплексний) 2021 для студентів денної та заочної форми ОР “Бакалавр”

Програмові вимоги до комплексного атестаційного іспиту (для магістрів ОП «Психологія», 2 курс)

Програмові вимоги до ЕК дисциплін вільного вибору кафедри соціальної психології та психології розвитку (2019/2020)

Програмові вимоги до кандидатського іспиту з вікової та педагогічної психології

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології ” КОМПЛЕКСНИЙ ” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Соціальна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Клінічна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”

Програмові вимоги до державного екзамену з Психології (Дисципліни спеціалізації) Спеціалізації “Соціальна психологія” для студентів денної та заочної форм навчання ОКР “Бакалавр”  (2018-2019 н.р.)